Feed aggregator

O narození z Ducha

www.radiovaticana.cz - 20. April 2020 - 13:46

Vatikán. Narodit se z Ducha svatého znamená nezastavit se, ocitneme-li se v úzkých, nýbrž otevřeně se modlit, aby se nám dostalo svobody otevřeně hlásat Boží slovo – kázal papež při ranní mši, přenášené z kaple Domu sv. Marty. Petrův nástupce obětoval dnešní echaristii za politiky.

Mezinárodní charita: Zachovejte humanitární pomoc a zrušte hospodářské sankce

www.radiovaticana.cz - 20. April 2020 - 13:46

Vatikán. Nepřerušujte a neredukujte mezinárodní pomoc kvůli koronavirové pandemii, apeluje na vlády Caritas Internationalis. Jak konstatuje v prohlášení publikovaném na oficiálních stránka této zastřešující organizace 165 katolických charit její generální sekretář Aloysius John, současná krize zasahuje především země západní světa. Neznamená to však, že můžeme ztrácet ze zřetele jižní polokouli, která potřebuje globální solidaritu.

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica zavádí čínskou edici

www.radiovaticana.cz - 20. April 2020 - 13:46

Itálie. Jezuitský obtýdeník La Civiltà Cattolica, jeden z nejstarších časopisů na světě, bude vycházet rovněž ve zjednodušené čínštině. Tento nový krok, s nímž přichází u příležitosti 170. výročí svého vzniku a který uznává „roli čínštiny v naší době v globálním kontextu“, označuje za „gesto přátelství v duchu Mattea Ricciho“. Státní sekretář Svatého stolce přivítal jezuitskou iniciativu v listě adresovaném šéfredaktorovi periodika, o. Antoniovi Spadarovi, SI.

Papežova pomoc míří do Sýrie, Gazy a Betléma

www.radiovaticana.cz - 20. April 2020 - 13:46

Vatikán. Papež František daroval deset plicních ventilátorů do Sýrie a tři do Jeruzaléma. Přístroje putují do tří syrských nemocnic, zapojených do projektu „Otevřené nemocnice“, a do jeruzalémské nemocnice sv. Josefa. Nemocnice v Gaze obdrží diagnostické sady a betlémská nemocnice Svaté rodiny může počítat s finanční pomocí z nově zřízeného krizového fondu Kongregace pro východní církve.

Italský kněz: Za koronaviru pedofilové slaví

www.radiovaticana.cz - 20. April 2020 - 13:46

Itálie. Koronavirus v žádném případě nezastavil, ba naopak spíše posílil pedopornografický trh, uvedl pro naše mikrofony zakladatel sdružení Meter, italský kněz Fortunato di Noto. Umístili jsme děti před obrazovky mobilů a počítačů, abychom je ochránili před virovou nákazou, avšak zároveň jsme je vystavili pedofilnímu odchytu na sociálních sítích, říká předseda asociace, která monitoruje zneužívání dětí po internetu.

REPAM: Karanténa zvyšuje výskyt násilí na ženách

www.radiovaticana.cz - 20. April 2020 - 13:46

Latinská Amerika. Jako “přízrak, jež ti sevře hrdlo a již tě nepustí” definuje Panamazonská církevní síť (REPAM) násilí páchané na ženách, které se v souvislost s povinnou karanténou mající zamezit pandemii koronaviru, šíří v mnoha zemích Latinské Ameriky. Přestavitelé REPAMu označují také toto násilí za pandemii, která se v souvislosti s tou druhou stává ještě zběsilejší. 

Papež: Bezbranná a odzbrojující Ježíšova láska vzkřísila srdce učedníka

www.radiovaticana.cz - 19. April 2020 - 13:39

Vatikán. Římský biskup František se vydal za hradby Vatikánu, aby sloužil liturgii této druhé neděle velikonoční v nedalekém kostele Ducha svatého u Sasů, který je svatyní Božího milosrdenství římské diecéze. Velikonoční oktáv, tedy liturgicky intenzivní období osmi dnů, jež začínají slavností Zmrtvýchvstání Páně a končí následující nedělí, vrcholí právě dnešním svátkem Božího milosrdenství. Bohoslužba za zavřenými dveřmi prázdného chrámu, přenášená sdělovacími prostředky, začala v 11hodin dopoledne a navazovala na ni promluva před polední velikonoční modlitbou Regina caeli.

O daru Ducha svatého, kterým je odvaha mluvit otevřeně

www.radiovaticana.cz - 18. April 2020 - 13:27

Vatikán. Parrhesia, odvaha mluvit otevřeně, byla tématem dnešního kázání římského biskupa při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. V homilii komentoval papež čtení ze Skutků apoštolů (Sk 4,13-21), popisující reakci učitelů Zákona na kázání Petra a Jana po té, co jejich prostřednictívm došlo k zázračnému uzdravení jistého postiženého muže v Jeruzalémě.

Františkova post-koronavirová strategie

www.radiovaticana.cz - 18. April 2020 - 13:27

Vatikán/Španělsko. Papež František má „plán na vzkříšení“ světa po koronavirové nákaze. Obrací se s ním k celému lidstvu v rukopisném listě, který sepsal ve své mateřštině. Jeho úvahu otiskl v pátek 17. dubna španělský týdeník Vida Nueva, sledující dění v hispanofonní církvi.

Restrikce spojené s pandemií zdecimují italské církevní školství

www.radiovaticana.cz - 18. April 2020 - 13:27

Itálie. V Itálii navštěvuje školy vedené církevními řády a zároveň uznané státem 12 procent všech žáků. Na rozdíl od jiných zemí však stát na vzdělávání této nezanedbatelné skupiny školou povinných dětí téměř vůbec nepřispívá a veškeré náklady spojené s provozem škol leží na rodičích. Zastavení mnoha sektorů společnosti a další bezpečnostní opatření nařízená v souvislosti s pandemií připravila o výdělek velkou část obyvatel a mnoho rodičů se ocitlo bez práce. V důsledku toho třetina až polovina katolických škol nepřežije, konstatuje pro Vatikánský rozhlas vicesekretář italského episkopátu P. Ivan Maffeis.

Stránky

Subscribe to OŘÍK agregátor