www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 1 hodina 9 min zpět

Pokání  je milost: otevření se Boží vlídnosti

6. December 2020 - 16:11

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi sto lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium druhé neděle adventní (Mk 1,1-8), které popisuje Jana Křtitele, hlásajícího křest pokání.

Papež schválil nové stanovy vatikánské finanční jednotky

5. December 2020 - 21:51

Vatikán. V rámci celkové reformy, kterou papež František uskutečňuje v institucích Svatého stolce a Městského státu Vatikán a jejímž cílem je větší transparence a posílení kontroly v hospodářsko-finanční oblasti, dnes papež schválil nový statut Finančího informačního úřadu (AIF), který se od nynějška nazývá “Finanční dozorčí a informační úřad” (ASIF), sděluje tiskové prohlášení Svatého stolce.

Papež ocenil celoživotní službu Svatému stolci zesnulého profesora Dalla Torre

5. December 2020 - 21:51

Vatikán. “Zářné křesťanské svědectví a horlivá oddanost ve funkci ceněného profesora práva, předsedy vatikánského soudu a rektora Papežské univerzity Nejsvětější Panny Marie”, těmito slovy papež František připomíná v kondolečním telegramu zesnulého prof. Giuseppa dalla Torre, jehož pohřební obřady se dnes konaly ve Vatikánské bazilice. Sloužil je státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin.

Papež vysílá svého almužníka na oslavy łódžské arcidiecéze

5. December 2020 - 21:51

Vatikán/Polsko. Svatý otec jmenoval kard. Konrada Krajewského, papežského almužníka, zvláštním vyslancem na oslavách stého výročí łódžské arcidiecéze, které začnou 12.12. Deník L´Osservatore Romano dnes zveřejnil jmenovací listinu k tomuto jubileu.

Zástupce Vatikánského rozhlasu ve výkonném výboru Evropské vysílací unie

5. December 2020 - 21:51

Vatikán/Ženeva. Ve výkonném výboru Evropské vysílací unie (EBU) na příští dva roky opětovně zasedne zastupující ředitel Odboru pro všeobecné záležitosti vatikánského Úřadu pro komunikaci, Giacomo Ghisani. Tento italský právník a právní zástupce Vatikánského rozhlasu označil potvrzení v této funkci za „uznání práce, vykonávané Vatikánským rozhlasem, jehož vysílání je veřejná služba k užitku celého společenství a obecného dobra a zejména v tomto čase pandemie je velice cenné.“

Cantalamessa: Memento mori - S pandemií přišel čas znovu mluvit o smrti

5. December 2020 - 15:50
Vatikán. Někdy nás Bůh učí slovy, jindy však fakty - slova sv. Řehoře Velikého citoval v úvodu svého prvního adventního kázání otec Raniero Cantalamessa. Dnes je takovým faktem k nám promlouvajícím pandemie koronaviru. Připomněla celému lidstvu, že jsme smrtelní.

 

Papež František k velvyslancům: Letošní rok by byl časem humanitárních krizí i bez pandemie

4. December 2020 - 18:11

Vatikán. Před přehlížením a zapomínáním nejzranitelnějších bratří a sester varoval papež František v promluvě k velvyslancům nerezidujícím v Římě. Své pověřovací listiny dnes předali ve Vatikánu velvyslanci Jordánska, Kazachstánu, Zambie, Mauretánie, Uzbekistánu, Madagaskaru, Estonska, Rwandy, Dánska a Indie.

Svatý stolec vydal Ekumenické vademecum

4. December 2020 - 18:11
Vatikán. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů představila dokument nazvaný Biskup a jednota křesťanů: ekumenické vademecum.

Dva nepřátelé sociálního přátelství: ideologie a vášně

4. December 2020 - 15:10

Vatikán/Argentina. Pod mottem „Na cestě ke kultuře setkávání v zemi pro všechny“ a podtitulem „Bratrství a sociální přátelství“ začal v Buenos Aires XXIII. Den sociální pastorace, tedy iniciativa, kterou osobně podporoval také předchozí buenosaireský biskup Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.

Síla řetězu plyne z péče o nejslabší články, píše papež ke Dni zdravotně postižených

3. December 2020 - 14:36

Vatikán. Cílem je, aby se už ve farnostech nehovořilo o »nich« – zdravotně postižených, ale o pouze o »nás«, píše papež František v poselství k dnešnímu Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se každoročně připomíná z podnětu Organizace spojených národů již od roku 1981. Papež naléhá na aktivní účast a inkluzi zdravotně postižených v církvi i společnosti a varuje před kulturou odpisu, neboť „zranitelnost přeci náleží k podstatě každého člověka“.

Celosvětová síť modlitby s papežem se stává vatikánskou nadací

3. December 2020 - 14:36

Vatikán. Svatý otec dnes zřídil Nadaci Celosvětové sítě modlitby s papežem. Ze stejnojmenného papežského díla, které ustanovil před dvěma roky revizí a aktualizací tzv. Apoštolátu modlitby, spravovaného jezuity, tak učinil právnickou osobu s vlastními statuty a sídlem ve Vatikánu. Nadále ji bude spravovat Tovaryšstvo Ježíšovo. Ředitelem této mezinárodní nadace byl jmenován P. Frederic Fornos S.J.

Zemřel arcibiskup Teissier, průkopník realistického a konkrétního dialogu s islámem

3. December 2020 - 14:36

Vatikán/Francie. „Velkorysý pastýř, který odvážně a v evangelním duchu provázel život alžírské církve a usiloval o dialog a bratrství“, těmito slovy připomíná papež František zesnulého emeritního arcibiskupa Alžíru. Mons. Henri Teissier zemřel 1. prosince v rodném Lyonu ve věku 91 let.

Velká cena Francouzské akademie pro knihu o otci Hamelovi

3. December 2020 - 14:36

Francie. Postava kněze se vrací do literatury. Francouzská akademie poctila svou Velkou cenou (Grand Prix) novelu Etienna de Montetyho nazvanou “La Grande épreuve” (Velká zkouška), příběh inspirovaný mučednickou smrtí P. Jacquesa Hamela.

Katedrála Notre-Dame se probouzí k životu: První koncert na vánoční vigilii

3. December 2020 - 14:36

Paříž. Jakkoli restaurační práce na požárem zničené katedrále Notre-Dame teprve začínají, pařížská arcidiecéze se rozhodla ukázat, že starobylý chrám již povstává ze zmaru. 24. prosince večer bude hostit vánoční koncert. Vystoupí na něm Maîtrise Notre-Dame, katedrální sbor s tradicí sahající na přelom 12. a 13. století, tedy stejně starou jako katedrála.

Rada kardinálů o životě církve v čase pandemie

2. December 2020 - 20:14

Vatikán. V úterý odpoledne proběhlo od 16 hodin plánované setkání Rady kardinálů. I tentokrát se konalo online.

 

Nové licitování o Afriku a její suroviny

2. December 2020 - 20:14

Řím. Krize vyvolaná pandemií koronaviru neoslabila výprodej zemědělské půdy a surovinových zásob v Africe. Naopak, v posledních měsících se tento proces zrychloval. Během pandemické krize bylo uzavřeno přes 2100 smluv, které se týkají 79 milionů hektarů země.

 

Papež: Ať je letošní advent momentem zvláštní milosti

2. December 2020 - 14:04

Vatikán. Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl sedmnáctou část cyklu katechezí o modlitbě. Byla uvedena čtením z listu sv. Pavla Efesanům (Ef 1,3-6), kde apoštol národů chválí Boha.

Pokročme v liturgické inkulturaci, vyzval papež při prezentaci studie o zairském misálu

1. December 2020 - 19:57

Vatikán. “Papež František a římský misál pro zairské diecéze” s podtitulem “Obřad slibný pro jiné kultury” – takový název nese svazek z liturgické řady Vatikánského nakladatelství, věnovaný zairskému (či konžskému) ritu, který po dlouhém inkulturačním procesu schválil papež Jan Pavel II. v roce 1988 pro diecéze na území Zairu, dnešní Demokratické republiky Kongo. Prezentace knihy, která vychází péčí konžské teoložky s. Rity Mboshu Kongo a již Petrův nástupce opatřil předmluvou, se konala dnes odpoledne v sídle Vatikánského rozhlasu.

Papež o budování nové sociální spravedlnosti: Neuvažovat v odtržení od reality

1. December 2020 - 16:50

Vatikán. Dvě videoposelství věnoval papež František prvnímu virtuálnímu setkání soudců, kteří zasedají v amerických a afrických Výborech pro sociální práva. Online konference je nadepsána: „Budování sociální spravedlnosti. Směrem k plné aplilkaci základních práv lidí v situaci zranitelnosti.“ „Křesťanská tradice nikdy neuznala absolutní a nedotknutelné právo na soukromý majetek,“ říká František.

 

Papež František: Srdcem poslání církve je modlitba

1. December 2020 - 16:50

Vatikán. Světová síť modlitby s papežem zveřejnila modlitební úmysl na měsíc prosinec, který vybízí k životu v modlitbě. Papež František jej komentuje v krátkém videozáznamu:

 

Stránky