www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 2 hodiny 48 min zpět

Svatý otec: Bdít znamená žasnout nad Božími skutky

1. December 2019 - 19:46

Vatikán. V poledne se na Svatopetrském náměstí sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval liturgické texty této první neděle adventní (Iz 2,1-5; Mt 24,37-44).

Papež k Římské rotě: Církev trpí se zraněnými rodinami

30. November 2019 - 19:23

Vatikán. „Péče o manželství a pastorační péče o zraněné páry,“ pod tímto názvem pořádala Římská rota seminář věnovaný procesům manželského kanonického práva a jejich teologickému obsahu. Jeho účastníky dnes přijal na audienci papež František.

Petrův nástupce: Církev se nemá zaobírat vlastním image, konvencemi a příjmy

30. November 2019 - 19:23

Vatikán. Svatý otec dnes přijal účastníky mezinárodního sympozia o recepci a perspektivách apoštolské exhortace Evangelii gaudium, pořádaného Papežskou radou pro novou evangelizaci, jejíž předseda arcibiskup Rino Fisichella v úvodu audience představil papeži účel zmíněného sympozia.

Svatý otec: Lidské vztahy jsou nejlepší lék na každou formu diskriminace

30. November 2019 - 19:23

Vatikán. Poslední z dnešních audiencí patřila žákům a studentům katolických základních škol. V Itálii jsou tyto školy sdruženy ve federaci zvané FIDAE, jež byla založena v roce 1945 a která tento týden pořádala tzv. globální summit děti (Children’s Global Summit), kterého se účastnilo 4000 dětí a mládeže ve věku 6 až 16 let, spolu s učiteli i rodiči, celkem ze 60 zemí světa.

Papež František v římské Charitě: Bláznovství lásky, služby a zranitelnosti

30. November 2019 - 19:23

Vatikán. V pátek v podvečer zamířil papež František do Citadely milosrdné lásky (Cittadella della carità), aby se setkal s 220 hosty a dobrovolníky, zastupujícími diecézní a farní charitativní instituce Věčného města.

Petrův nástupce: Smrt je nadějeplné objetí s Pánem

29. November 2019 - 16:05

Vatikán. Při dnešní ranní homilii v Domu sv. Marty se papež František zamýšlel nad smrtí, jako chvílí, kdy pro nás přijde Pán a bude vyžadovat, abychom byli připraveni. Vzhledem k této lidské křehkosti, která nás všechny spojuje, římský biskup vybízel, abychom si pro sebe navzájem vymodlili důvěru pro toto setkání s Pánem a schopnost dobře odpovědět na jeho volání.

Papež František k teologům: Předkládejte Božímu lidu fortelný pokrm víry

29. November 2019 - 16:05

Vatikán. Teologové mají diskutovat svobodně mezi sebou, ale Božímu lidu musejí předkládat fortelný pokrm víry a nevyvolávat v něm zmatek, řekl papež František při setkání s členy Mezinárodní teologické komise. V úvodu připomněl 50. výročí založení této instituce a také poselství Benedikta XVI. vydané k této příležitosti.

Rozsudky nemají vyhovat stále novým přáním, varoval papež italské soudce

29. November 2019 - 16:05

Vatikán. „Mučedník spravedlnosti a nepřímo též víry“ – těmito slovy Jan Pavel II. označil italského soudce Rosaria Livatina, kterého roku 1990 ve věku 38 let zavraždila mafie a u něhož probíhá beatifikační řízení.

Papež k laickým institutům: Buďte odvážní ve svědectví

29. November 2019 - 16:05

Vatikán. Cílem probíhající reflexe nad místem ženy v církvi není ustanovení diákonek nebo kněžství žen. Role ženy je ještě důležitější. František o tom mluvil během audience pro prezídium Světové konference laických institutů.

 

Blíží se beatifikace mučedníků nacismu a marxismu

29. November 2019 - 16:05

Vatikán. Papež František při čtvrteční audienci pro kardinála Angela Becciu, prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení, potvrdil mučednictví polského kněze, popraveného nacisty, a skupiny granadských mučedníků, kněží a laiků, zavražděných ve Španělsku v polovině třicátých let. Dále uznal zázraky na přímluvu tří italských kněží a heroický stupeň ctností u čtyř mužů a tří žen.

Kardinál Ladaria: Blahobyt vede k mentalitě uzavírající se transcendenci

28. November 2019 - 18:58

Vatikán. „V každém pontifikátu byly okamžiky budící znepokojení, stačí si přečíst dějiny církve. Je potřeba více důvěřovat Pánu Bohu, převažovat musí naděje a také modlitba,“ říká kardinál Luis Ladaria. Tento španělský jezuita a teolog stojí již dva roky v čele vatikánské Kongregace pro nauku víry.

Kardinál Erdö zve na eucharistický kongres: Mladí lidé objevili adoraci

28. November 2019 - 18:58

Maďarsko. Mezinárodní eucharistický kongres, který příští rok proběhne v Budapešti, se v Maďarsku těší velké popularitě. Jeho přípravy se staly příležitostí k mnoha duchovním, kulturním a charitativním iniciativám, říká kardinál Péter Erdö.

List Benedikta XVI. k 50. výročí založení Mezinárodní teologické komise

28. November 2019 - 18:58

Vatikán. „Srdečný pozdrav a zvláštní požehnání,“ zaslal emeritní papež členům Mezinárodní teologické komise, kteří si dnes dopoledne na půdě Papežské lateránské univerzity připomněli 50. výročí založení této poradní instituce Kongregace pro nauku víry. „Mezinárodní teologická komise – píše dále – nedokázala navzdory veškerému svému úsilí vytvořit jednotný chór teologie a teologů celého světa. Její hlas je nicméně slyšen a do jisté míry také určuje základní směr, kterého se má v tomto historickém  období držet seriózní teologické úsilí.“

Švédská královna Silvia: Před dvaceti lety se sexuální zneužívání nezletilých vůbec neřešilo

28. November 2019 - 18:58

Vatikán. Před dvaceti lety se ochranou dětí před sexuálním zneužíváním nikdo nezabýval, říká v exkluzívním rozhovoru pro Vatikánský rozhlas švédská královna Silvia. World Childhood Foundation, kterou založila, dala impulz k hledání cest prevence a větší pozornosti k utrpení dětí, které se stávají předmětem zneužívání.

Papež mluvil s estonskou prezidentkou o budoucnosti Evropy

28. November 2019 - 15:57

Vatikán. Římského biskupa dnes navštívila prezidentka Estonské republiky, paní Kersti Kaljulaid.

Petrův zástupce zaslal finanční pomoc do Albánie

28. November 2019 - 15:57

Vatikán. Jak dnes sdělil Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, papež František jeho prostřednictvím zaslal částku 100 tisíc euro na pomoc albánskému obyvatelstvu, postiženému pondělním zemětřesením.

Svatý stolec založil mládežnický poradní sbor

28. November 2019 - 15:57

Vatikán. Úřad pro laiky, rodinu a život oznámil minulou neděli, o slavnosti Krista Krále, založení stálého mezinárodního poradního sboru složeného z dvaceti mladých lidí, pocházejících z různých částí světa a některých církevních hnutí, sdružení a společenství, jako například salesiánského hnutí mládeže anebo komunity z Taizé.

Obrácení a obnova – v Německu začíná synodální cesta

28. November 2019 - 15:57

Berlín. Kardinál Reinhard Marx a Thomas Sternberg očekávají v rámci synodální cesty německé církve otevřenou a objasňující diskusi všech věřících. Předseda Německé biskupské konference a Ústředního výboru německých katolíků to píší ve společném dopise, který zveřejnili tuto středu.

Papež: Odsoudil jsem pokrytectví, které řeční o míru a prodává zbraně

27. November 2019 - 18:45

Vatikán. Dnešní generální audience na Svatopetrském náměstí se účastnilo asi 20 tisíc lidí. Byla  zahájena čtením z Matoušova evangelia (28, 16-20), které podává, jak Zmrtvýchstalý Ježíš posílá apoštoly, aby získali za učedníky všechny národy, a ujišťuje, že s nimi bude po všechny dny až do konce světa. V dnešní katechezi bilancoval Petrův nástupce svoji sedmidenní apoštolskou cestu do Asie.

Římský biskup přijal nadaci Nizamiho Ganvaniho

27. November 2019 - 15:45

Vatikán. Ještě před generální audiencí římský biskup krátce přijal účastníky mezinárodního kongresu, který v těchto dnech v Římě pořádá ázerbájdžánská nadace Nizamiho Ganvaniho. Cílem této kulturní, apolitické instituce je šířit památku perského básníka Ganvaniho, který žil v druhé polovině dvanáctého století na území dnešního Ázerbájdžánu.

Stránky