www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 1 hodina 12 min zpět

Prezident Macron na setkání s katolíky

11. April 2018 - 1:31
Paříž. K bezprecedentnímu setkání prezidenta Macrona s představiteli katolické církve došlo včera večer v proslulé Collège de Bernardins. Zúčastnili se ho biskupové, ale také představitelé různých katolických prostředí, celkem přes 400 osob.

Papež: Vzkříšený Pán vytváří pospolitost

10. April 2018 - 16:30
Vatikán. Římský biskup sloužil v poledne u oltáře Katedry sv. Petra mši svatou spolu s 550 kněžími – misionáři milosrdenství – z celého světa na závěr jejich čtyřdenního setkání ve Věčném městě. Ve svojí homilii poukázal papež František na „dva neoddělitelné aspekty: osobní znovu zrození a pospolitý život“.

Petrův nástupce přijal misionáře milosrdenství

10. April 2018 - 16:30
Vatikán. Papež František dnes dopoledne v Královském sále Apoštolského paláce přijal více než pět set misionářů milosrdenství, tedy zhruba polovinu z celkového počtu zpovědníků, které vyslal během jubilejního roku do místních církví s pověřením kázat při lidových misiích a rozhřešovat hříchy vyhrazené Apoštolskému stolci. V pravé poledne pak u oltáře katedry ve Vatikánské bazilice sloužil mši svatou, při níž koncelebrovali misionáři milosrdenství v závěru několikadenního kongresu, který pro ně v Římě připravila Papežská rada pro novou evangelizaci.

Papež v nové apoštolské exhortaci: Bůh nemá strach

9. April 2018 - 19:26
Vatikán. Gaudete et exsultate čili Radujte se a jásejte – tak zní titul nové apoštolské exhortace o povolání ke svatosti v současném světě. Tato pobídka je vzata z osmého blahoslavenství (Mt 5,12) určeného těm, kdo jsou pronásledováni a tupeni kvůli Ježíši, přičemž důvodem této jejich radosti a jásotu je „velká odměna v nebi“.

Pravoslavné velikonoce v Jeruzalémě a zázrak Svatého ohně

9. April 2018 - 13:25

Jeruzalém. Podle juliánského kalendáře připadly oslavy velikonoc na minulý víkend. Velikonoční vigílii doprovázel zázrak Svatého ohně v Bazilice Božího hrobu, který se po staletí každoročně opakuje.
Pravoslavné velikonoce ve Svaté zemi doprovází tradičně obřad Svatého ohně. Bílá sobota je v arabštině označována za „sabt el nur“, sobotu světla. Zástupy věřících totiž očekávají sestoupení Svatého ohně do Kristova hrobu.

Za prvních 100 dní letošního roku zabito nejméně 9 kněží

9. April 2018 - 13:25

Statisticky každých jedenáct dní roku 2018 zaplatil životem za svou službu jeden kněz. Bude-li tento vývoj pokračovat, zapíše se letošní rok do dějin jako jeden z nejtragičtějších. V Severním Kivu v Demokratické republice Kongo byl včera zabit otec Etienne Nsengiunva...

Exorcismus není magie

9. April 2018 - 13:25

Řím. Církev, démon a modlitba za osvobození – to jsou témata letošního kurzu pro exorcisty pořádaného Papežským ateneem Regina Apostolorum. V pořadí již třinácté setkání vyhrazené kněžím pověřeným delikátní službou exorcisty bude probíhat ve dnech 16. – 21. dubna. Výběr účastníků se řídí velmi přísnými kritérii a celý kurz probíhá za zavřenými dveřmi.

Papež: Nemějme strach ze slova „zamilovat se“ ve vztahu k Pánu

8. April 2018 - 22:23
Vatikán. Svatý otec František dnes na Svatopetrském náměstí sloužil na zakončení Velikonočního oktávu liturgii ze Svátku Božího milosrdenství. Spolu s ním koncelebrovalo 550 misionářů milosrdenství ze všech koutů světa, včetně České republiky. Bohoslužby se účastnilo přibližně 50 tisíc věřících. Po mši svaté se papež v rámci kratší promluvy před Regina caeli vyjádiřl k aktuální situaci v Sýrii.

Petrův nástupce: Neexistuje větší svoboda než vedení Duchem svatým

7. April 2018 - 22:19
Vatikán. Na druhé dopolední audienci přijal papež v Klementinském sále Apoštolského paláce 500 členů Komunity Emmanuel. Toto sdružení věřících všech životních stavů vzniklo v roce 1972 v Paříži působí v 57 zemích - od roku 1990 i v České republice - a má 10 tisíc členů, z nichž 230 je kněží a 200 svobodných laiků zasvěcených v celibátu.

Svatý otec: Chudí mají právo slyšet celé evangelium

7. April 2018 - 22:19
Vatikán. Svatý otec se dnes setkal v konzistorním sále Apoštolského paláce se členy sekulárního Institutu del Prado. Tento mužský sekulární institut papežského práva založil bl. Antoine Chevrier (1826-1879) roku 1860 na předměstí Lyonu s cílem poskytovat morální i materiální podporu dělnické mládeži té doby.

Mons. Iannone předsedou Papežské rady pro výklad legislativních textů

7. April 2018 - 22:19
Vatikán. Petrův nástupce jmenoval nového předsedu Papežské rady pro výklad legislativních textů. Stal se jím arcibiskup Filippo Iannone, sekretář zmíněného úřadu poté, co dosavadní předseda kardinál Francesco Coccopalmerio odstoupil z důvodu dovršení kanonické věkové hranice pro výkon úřadů v římské kurii.

Indičtí biskupové o neslučitelnosti jógy s křesťanství

7. April 2018 - 22:19
Indie. V indických školách se totiž výuka jógy stala povinným předmětem a „hinduističtí nacionalisté – píší syrsko-malabarští biskupové – se tak pokoušejí  využít jógu ke svým politickým a sektářským cílům. Její praktikování však nelze přirovnávat k působení Ducha svatého“ – čteme v nótě syrsko-malabarské církve.

„Good morning Vatican Museums“ – na návštěvu Vatikánských muzeí v 6 hodin ráno

7. April 2018 - 19:19

Vatikán. Dorazit před bránu Vatikánských muzeí v 6 hodin ráno, zažít jejich slavnostní otevření a rozsvěcení světel v jednotlivých sálech, projít se po jeho skvostech s průvodcem a posnídat v bistru na nádvoří s proslulou piniovou šiškou – to je nový projekt, který nabízí návštěvníků správci vatikánských sbírek.

 

Papež František: Zapřít sám sebe znamená zapřít „starého člověka“

7. April 2018 - 19:19

Vatikán. „Jsou biskupové skutečně ochotni naslouchat mladým lidem a změnit něco z toho, co si myslí?“ – tuto otázku jistého mladíka položenou v rámci předsynodních debat tlumočil biskup italské Bresci papeži Františkovi při dnešní audienci pro pouť mladých z této diecéze. 3000 jejích účastníků přijal Petrův nástupce v Aule Pavla VI. Papež za otázku poděkoval s ujištěním, že mu „skutečné“ naslouchání mladým „velmi leží na srdci“, a po příslovečně jezuitském způsobu odvětil rovněž otázkou...

Papež: Kéž se lidské dějiny promění v rozkvět svobody, růstu, spásy a lásky

6. April 2018 - 19:16
Vatikán. Papež František dnes přijal francouzskou šlechtičnu Henryane de Chaponay, která se narodila roku 1924 a celý život zasvětila sociální práci prostřednictvím různých nadací, které založila.

Petrův nástupce se setká s misionáři milosrdenství z celého světa

6. April 2018 - 19:16
Vatikán. Milosrdenství – odpuštění a dar. Pod tímto titulem dnes v Římě začíná setkání věnované spiritualitě milosrdenství, které organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci.

Jeruzalémský latinský patriarchát zřizuje nový vikariát pro migranty a uprchlíky

6. April 2018 - 19:16
Jedná se o zhruba 200 tisíc lidí z Filipín, Srí Lanky a částečně také z Latinské Ameriky, vysvětluje mons. Pizzaballa. Dále tu jsou uprchlíci z Eritreje, Súdánu a Somálska v počtu 40 tisíc. Nikoli všichni příchozí uprchlíci jsou křesťané, a proto bude zaměření nového vikariátu především pastorační, upřesňuje.

Papež František o svatosti: Není světce bez minulosti, ani hříšníka bez budoucnosti

6. April 2018 - 16:15

V pondělí 9. dubna Svatý stolec představí novou apoštolskou exhortaci Gaudete et Exsultate, (Radujte se a jásejte), kterou papež František věnuje povolání ke svatosti v dnešním světě. Jaké rysy svatosti vyzdvihuje papež Bergoglio?

 

Na Svatojakubskou cestu se vracejí králové

6. April 2018 - 16:15

Španělsko. Belgická královská rodina se vydala na pěší pouť k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. Král Filip I. s manželkou Matyldou, s dětmi a skupinou přátel procházejí v těchto dnech oblastí Rioja. Stejně jako většina dalších poutníků urazí každý den 20 až 30 kilometrů. Svou letošní etapu chtějí zakončit v Beloradu, nedaleko Burgosu.

 

V pondělí nová papežská exhortace

5. April 2018 - 22:13
Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo, že v pondělí 9. dubna bude publikována apoštolská exhortace „o povolání ke svatosti v současném světě“, nazvaná Gaudete et exsultate.

Stránky