www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 2 hodiny 26 min zpět

Děkuji za vaši práci a příběhy plné naděje, píše papež novinám ulice

27. April 2020 - 14:52

Vatikán. „Život milionů lidí, kteří se již potýkali s mnoha vážnými problémy a nyní na ně dolehla pandemie, se změnil a prochází tvrdou zkouškou. Nejzranitelnějším, takříkajíc neviditelným lidem a bezdomovcům hrozí, že zaplatí nejvyšší cenu“. Těmito slovy se otevírá poselství, které papež František zaslal tzv. streetpaperům, tedy novinám ulice, vydávaným po celém světě.

Kardinál Turkson: Polovina obětí epidemie v domovech důchodců

27. April 2020 - 14:52

Vatikán. Koronavirová epidemie by nás měla vést k reflexi nad podmínkami, v nichž dnes žije nejstarší generace. Upozorňuje na to kardinál Peter Turkson v komentáři k nedávno zveřejněným údajům, podle nichž polovina obětí onemocnění Covid-19 v Evropě žila v domovech důchodců.

Italští biskupové kritizují svévolnost vládního dekretu

27. April 2020 - 14:52

Itálie. Podle nového dekretu italské vlády se od 4. května začne společnost vracet do normálních kolejí. Mše s účastí věřících však nadále zůstávají zakázané. Italští biskupové se ve zvláštní nótě ohradili. Narušení svobody kultu označují za svévolné a nepřijatelné. 

Františka potěšila sbírka v římské kurii

27. April 2020 - 14:52

Vatikán. Začátkem dubna požádal Svatý otec prostřednictvím svého almužníka, kard. Konráda Krajewského, členy římské kurie, kteří do roku 1968 tvořili takzvaný papežský dvůr (pozdější Prefekturu Papežského domu), o solidární příspěvek, zmírňující hospodářský dopad současných resktriktivních opatření.

Papež zatelefonoval arcibiskupovi Manaus

27. April 2020 - 14:52

Brazílie. Papež František minulou sobotu zatelefonoval arcibiskupovi Manaus, hlavního města brazilského státu Amazonas a nejlidnatější metropole celé amazonské oblasti. Papež se chtěl osobně dozvědět, nakolik koronavirus doléhá na nejchudší obyvatele, domorodá etnika a poříční amazonskou populaci.

O setkání se Zmrtvýchvstalým

26. April 2020 - 14:42

„Pán se od nás nechává potkat, rád nám naslouchá, neustále nás provází a zahrnuje milostí,“ kázal papež při liturgii ze třetí neděle velikonoční. Mši, kterou sloužil v přímém přenosu, uvedl intencí, věnovanou všem, které trápí smutek.

Papež: Bojujeme proti koronaviru, musíme bojovat i proti malárii

26. April 2020 - 14:42

Vatikán. V poledne pronesl papež z knihovny Apoštolského paláce v přímém streamingovém přenosu pravidelnou promluvu před mariánskou modlitbou Regina caeli. Komentoval dnešní evanglieum (Lk 24, 13-35), jež vypráví o dvou cestách, které podnikli dva učedníci: z Jeruzaléma do Emauz a zpět.

Ženy v církvi? Jsme v zajetí klerikálního vzorce - říká kardinál Ouellet

25. April 2020 - 17:31

Vatikán. V rozhovoru pro květnovou přílohu Osservatore Romano “Donne Chiesa Mondo” se prefekt Kongregace pro biskupy, kardinál Marc Ouellet, zamýšlí nad různými aspekty role ženy v kněžské formaci, ve farních komunitách a obecněji v životě církve.

Víra se buď předává anebo neexistuje

25. April 2020 - 14:31

Vatikán. „Víra se nepředává náborovým aktivismem, nýbrž svědectvím, které vzbudí zdravou zvědavost a pomáhá tak přijmout poselství, které zachraňuje“ kázal dnes papež František. Liturgii sloužil ze svátku sv. Marka, evangelisty.

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

25. April 2020 - 14:31

Vatikán. Dnes byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním.

Pastýřovou mocí je služba

24. April 2020 - 14:23

Vatikán. Při dnešní ranní mši papež František upozornil na obtíže studentů a učitelů v čase protikoronavirové karantény, která uzavřela školy v řadě zemí. V homilii komentoval Svatý otec dnešní evangelium (Jan 6,1-15), které vypráví o zázračném nasycení pěti tisíců lidí.

Pařížský arcibiskup protestuje proti zásahu policie při mši

24. April 2020 - 14:23

Francie. Pařížský arcibiskup ostře kritizoval chování policie, která chtěla přerušit nedělní mši v jednom z kostelů hlavního města. “Žijeme v době, která nám připomíná málo šťastná období francouzských dějin, jako byla okupace,” řekl arcibiskup Michele Aupetit. Připomněl, že podle platného práva mohou ozbrojení policisté vstoupit do kostela pouze se svolením faráře nebo v případě ohrožení veřejného pořádku. Podle pařížského arcibiskupa došlo k porušení tohoto zákona.

Předsedkyně Federace katolických škol: Italský stát diskriminuje církevní školy

24. April 2020 - 14:23

Itálie. “Itálie je jedinou zemí v Evropě, která nerespektuje svobodu vzdělání. Po této stránce jsme poslední na seznamu zemí našeho kontinentu,” konstatuje Virginia Kaladich, předsedkyně Federace katolických škol v Itálii. V souvislosti se zastavením ekonomiky kvůli pandemii a rozšířenou nezaměstnaností bojují tyto školy o přežití. Podle zveřejněných odhadů italské biskupské konference zkrachuje letos přinejmenším každá třetí. Na rozdíl od jiných evropských zemí jsou totiž italské církevní školy téměř zcela placené rodinami žáků a mnohé z nich ve chvíli krize nedosáhnou na školné.

Světový den knihy: Na sv. Jiří Katalánky dávaly svým vyvoleným za růži knihu

23. April 2020 - 20:13

Potěšení z dobré četby je bohatstvím, na něž pandemie nedosáhne. Připomíná to dnešní 25. světový den knihy, stanovený na 23. dubna podle data úmrtí Cervantese, Shakespeara a Garcilasa de la Vegy. Všichni tři tito spisovatelé zemřeli v dubnu roku 1616, stejného dne však jen zdánlivě, Anglie totiž tehdy užívala juliánský kalendář. Kořeny svátku však sahají také k dávné katalánské tradici: na sv. Jiří přinášeli mládenci svým vyvoleným růži a dostávali za ni knihu. 

Petrovo tajemství: Ježíšova modlitba

23. April 2020 - 14:13

Vatikán. „Ježíš za nás prosí a svoje rány ukazuje Otci,“ kázal Petrův nástupce při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Tak jako se za Petra modlil Ježíš, aby nezanikla jeho víra, modlí se i za každého z nás,“ zdůraznil.

Papež o svých jmeninách daroval další zdravotnický materiál

23. April 2020 - 14:13

Vatikán. Církev si dnes připomíná sv. Jiřího, který počátkem čtvrtého století podstoupil mučednickou smrt v Lyddě a jehož památka se u nás kvůli svátku sv. Vojtěcha překládá na 24. duben. Papež František, Jorge Mario Bergoglio, tedy slaví jmeniny, při kterých opětovně vzpomenul na lidi nejvíce postižené epidemií koronaviru.

Mezinárodní eucharistický kongres se o rok odkládá

23. April 2020 - 14:13

Vatikán/Budapešť. Mezinárodní eucharistický kongres, jehož padesátý druhý ročník mělo v září hostit hlavní město Maďarska, se odkládá o jeden rok.

Nizozemsko schválilo eutanazii pacientů s pokročilou demencí

23. April 2020 - 14:13

Haag. V Nizozemsku je nyní možné legálně ukončit život pacienta s pokročilou demencí, který dříve požádal o eutanazii, ačkoli již není schopen vyjádřit pozdější případný nesouhlas. Tento nevratný rozsudek smrti, vykonaný právně-lékařskou cestou, v úterý potvrdil Nejvyšší nizozemský soud.

Skauti obnovují slib po internetu

23. April 2020 - 14:13

Itálie. Skautky a skauti po celém světě dnes obnovují skautský slib ve jménu sv. Jiří, jehož si zvolili za svého patrona a ochránce. Příslušníci hnutí založeného Robertem Badenem-Powellem obnovují závazek, podle něhož mají dostát svým povinnostem vůči Bohu a vlasti, zachovávat skautský zákon a za všech okolností pomáhat bližnímu. Katoličtí skauti Evropy, k nimž náleží rovněž česká Asociace skautek a skautů Evropy, navíc slibuje službu církvi a Evropě.

Evropští biskupové vybízejí k bdělosti nad omezováním lidských práv

23. April 2020 - 11:08

Brusel. K bdělosti nad “nezbytností a přiměřeností jakékoli politické a technologické intervence, která v kontextu pandemie Covid-19 vylučuje, byť jen dočasně, základní lidská práva” vybízí v nedávné deklaraci adresované Evropské unii Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE). Její apel přivítala rovněž Komise evropských biskupských konferencí (Comece).

 

Stránky