www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 2 hodiny 2 min zpět

Papežovo videoposelství rybářům a námořníkům

17. June 2020 - 18:54

Vatikán. Papež František adresoval zvláštní videposelství námořníkům, rybářům a jejich rodinám. Koronavirové době se vaše práce stala ještě důležitější než dřív, protože zajišťuje lidské rodině jídlo a předměty první potřeby, konstatuje papež v úvodu.

Američtí novináři vydali slovník “františkovštiny”

17. June 2020 - 18:54

Vatikán. “Řečeno po Františkovsku. Slovník papeže Františka”, tak bychom mohli přeložit název nového titulu Vatikánského knižního nakladatelství, který vyšel v prvních červnových dnech (Francescamente parlando. Un vocabolario di papa Francesco, LEV červen 2020, 392 s.).

Mojžíš je spřízněn se svým lidem a souzní s hlasem Božím

17. June 2020 - 12:51

Vatikán. Dnešní katechezi pronesl papež v přímém televizním přenosu z knihovny Apoštolského paláce. Sedmá část cyklu katechezí o modlitbě byla věnována další starozákonní postavě a uvedena čtením z knihy Exodus (Ex 32,11-14). Popisuje Mojžíše, jak »konejšil Hospodina« poté, co si lid odlil zlatého býčka, aby se klaněl této modle jako Bohu.

Vatikánský seminář o prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti

17. June 2020 - 12:51

Vatikán. Před několika dny navštvívil papeže Františka italský státní prokurátor pro boj s mafií Federico Cafiero de Raho (jeho předchůdce Giuseppe Pignatone od října minulého roku předsedá vatikánskému soudu). Svatý stolec k této soukromé schůzce nevydal žádné prohlášení, avšak jelikož se objevila na seznamu oficiálních papežských audiencí, vyslala jasný signál o tom, že “postpandemická” hospodářská vize Vatikánu nepočítá s největší italskou “firmou”, tedy organizovaným zločinem.

Rakouské biskupy povede františkán Lackner

17. June 2020 - 12:51

Mariazell. Rakouská biskupská konference má nového předsedu. Salcburský arcibiskup Franz Lackner (63) nahradí kardinála Christopha Schönborna (75), který z úřadu odchází po dvaadvaceti letech. Volba proběhla v úterý v Mariazell, kde rakouští biskupové až do čtvrtka jednají na plenárním zasedání. Zastupujícím místopředsedou biskupské konference se stal linecký biskup Manfred Scheuer (64).

Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže

16. June 2020 - 12:42

Vatikán. Pandemická preventivní opatření pozměnila data mnoha plánovaných církevních akcí. Patří mezi ně také beatifikace nového patrona italské mládeže Carla Acutise, který zemřel v pouhých patnácti letech. Jak potvrzuje prefekt Kongregace pro svatořečení, beatifikace se bude konat 10. října v Assisi.

Obměněna Papežská komise pro sanitární sektor

16. June 2020 - 12:42

Vatikán. Z pověření Svatého otce dnes státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, obměnil složení  Papežské komise pro činnost církevních právnických osob ve zdravotnickém sektoru. Z dosavadní šestičlenné komise byl ve funkci potvrzen její předseda, mons. Luigi Misto´ a sekretářka komise, řeholní sestra Annunziata Remossi O.M.V.F.

Rakouští biskupové volí nového předsedu

16. June 2020 - 12:42

Rakousko. Rakouská biskupská konference od pondělka jedná v mariánském poutním místě Mariazell a volí nového předsedu. Doposud ji vedl kard. Christoph Schönborn, který již oznámil rezignaci z důvodu dovršení věkové hranice, avšak přechodně ještě setrval v úřadě kvůli koronavirové pandemii.

Světová luterská federace: Dostát Božímu volání a touze lidí po jednotě

16. June 2020 - 12:42

Ženeva/Vatikán. Generální sekretář Světové luterské federace (LWF) reverend Martin Junge v listu adresovaném kardinálu Kochovi u příležitosti 60. výročí založení vatikánské instituce pro ekumenismus gratuluje k úspěchům na poli ekumeny s protestantskými církvemi.

Odmítnutí potratu není rasová diskriminace

16. June 2020 - 12:42

USA. Biskupové Spojených států s potěšením přijali předpisy chránící právo lékařů na odmítnutí zákroků jako je potrat nebo změna pohlaví. Americké ministerstvo zdravotnictví (United States Department of Health and Human Services, HHS) zveřejnilo pozměňující úpravu k tzv. Obamacare, zákonu reformujícímu americký zdravotní systém, který byl podepsán předchozím prezidentem v roce 2010.

Papež děkuje za růže sv. Rity, patronky neřešitelných záležitostí

15. June 2020 - 21:33
Vatikán. “Nepoddávejme se utrpení ani smrti, ve Vzkříšení svého Syna Otec uskutečnil všechny přísliby a podal nám největší důkaz své věrnosti”, píše papež František v dopise adresovaném augustiánkám z kláštera Sv. Rity z Casci. Poděkoval jím za dar pětice růží, které mu sestry zaslaly u příležitosti svátku své patronky.

Mons. Lubomír Welnitz jmenován papežským ceremoniářem

15. June 2020 - 21:33

Vatikán. Mezi papežské ceremoniáře byl jmenován již druhý slovenský kněz:  mons. Lubomír Welnitz z Kněžského sdružení Díla Ježíše Nejvyššího kněze. Připomeňme, že toto sdružení má počátek v nadaci zřízené roku 1968 mons. Hnilicou na přání papež Pavla VI. pro podporu zemí východního bloku a původně nazvané Pro Deo et fratribus - Famiglia di Maria. Od roku 2008 má jeho kněžská větev status mezinárodního sdružení papežského práva.

 

Klíčový vatikánský post pro italského finančního experta

15. June 2020 - 21:33

Vatikán. Italský finanční odborník Fabio Gasperini obsadí druhé místo ve správě vatikánského majetku. Papež František dnes jmenoval finančního auditora s pětadvacetiletou praxí sekretářem Správy majetku Apoštolského stolce (APSA).

Zatčený makléř opustil vatikánské vězení

15. June 2020 - 18:32

Vatikán. Gianluigi Torzi, burzovní makléř, který se zapojil do poslední fáze vyjednávání v souvislosti s nákupem londýnské nemovitosti za fondy státního sekretariátu Svatého stolce a jehož vatikánské vyšetřující úřady zatkly 5. června, byl dnes propuštěn, sdělilo vatikánské tiskové středisko.

Papež požádal katolické laiky o rozlišování mezi relativismem a morální rigidností

15. June 2020 - 18:32

Vatikán. Zamyslet se nad rolí laiků a hledat nové formy jejich viditelnosti a podílu v církvi, a to zejména v případě žen, překonat hrozbu klerikalismu a rigidity. Toto směřování naznačil papež František při audienci pro Církevní hnutí pro práci v kultuře (Movimento ecclesiale impegno culturale, MEIC), jehož předsednictví přijal v závěru minulého týdne (12.6.) ve Vatikánu.

Fatima se vrátila k mezinárodním poutním

15. June 2020 - 18:32

Portugalsko. Do Fatimy se minulou sobotu vrátili poutníci u příležitosti stého výročí zhotovení fatimské madonky, která byla poprvé vystavena právě 13. června 1920, ale též v souvislosti s připomínkou druhého zjevení Matky Boží třem pasáčkům v Cova de Iria (13.6.1917).

Papež vyzval k víře, odvaze a naději v těžkých dobách

15. June 2020 - 18:32

Itálie. „Vůbec poprvé se účastním virtuální pouti“, obrátil se papež František k organizátorům a účastníkům každoročního třicetikilometrového putování ze středoitalského města Macerata do mariánského poutního místa Loreta, které se letos kvůli koronaviru nekonalo fyzicky, nýbrž pouze v duši.

Italský episkopát proti návrhu zákona o homotransfóbii

15. June 2020 - 15:32

Itálie. Italská biskupská konference vyjádřila obavy nad probíhajícím legislativním procesem, který by měl do trestního zákoníku zavést „preventivní opatření proti násilí a diskriminaci z důvodů souvisejících s genderem, sexuální orientací a genderovou identitou“, jak vypočítává návrh zákona, jehož znění v těchto dnech projednává parlament Italské republiky.

Petrův nástupce o mysteriu eucharistického společenství

14. June 2020 - 15:27

Vatikán. V poledne se na Svatopetrském náměstí sešlo asi tři sta lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže, pronášenou z okna Apoštolského paláce, před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec komentoval druhé liturgické čtení ze slavnosti Těla a Krve Páně (1 Kor 10,16-17), kde sv. Pavel poukazuje na mystický a komunitní účinek eucharistie.

Papež: Eucharistie je Památkou, jež uzdravuje naši paměť

14. June 2020 - 12:26

Vatikán. V bazilice svatého Petra sloužil dopoledne římský biskup František liturgii ze slavnosti Těla a Krve Páně. Konala se za symbolické účasti lidu v přímém televizním přenosu. Specifický výraz liturgie Božího Těla, totiž její závěrečné eucharistické procesí bylo nahrazeno tichou adorací Nejsvětější svátosti vystavené v monstranci.

Stránky