www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 17 min 20 sek zpět

Hledat Boha a nechat se hledat Bohem, definoval papež augustiniánské charisma

13. September 2019 - 19:30

Vatikán. Petrův nástupce přijal dnes dopoledne na audienci členy generální kapituly Řádu svatého Augustina.

Papež ve dnech 19. – 26. listopadu navštíví Thajsko a Japonsko

13. September 2019 - 13:30

Vatikán. Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu se pak ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.

František k biskupům: Nechtějte se utvrzovat od těch, které máte utvrzovat vy

12. September 2019 - 22:07

Vatikán. „Zmatená bude církev, ztratí-li životodárnou něžnost dobrého Pastýře “ – řekl Petrův nástupce na setkání se 130ti katolickými biskupy východních obřadů, kteří byli jmenováni během uplynulého roku. Účastní se v Římě formačního kurzu, který pro nové biskupy každoročně pořádá Kongregace pro biskupy a Kongregace pro východní církve. „Náš svět – řekl papež František – hledá i  nevědomky blízkost Boha, prostředníka, kterým je sám Bůh. Bez této blízkosti lásky se kymácejí  základy reality.“

Papež k augustiniánům: Kořeny a tradice jsou zárukou budoucnosti

12. September 2019 - 22:07

Vatikán. „Nikdy se neodtrhovat od kořenů za účelem modernizace, to by byla sebevražda“ – řekl Petrův nástupce na dnešním setkání s účastníky generální kapituly Bosých augustiniánů.

Svatý otec svolává summit o globální výchově

12. September 2019 - 22:07

Vatikán. Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal s dnešním datem jednak písemné poselství, a jednak jeho stručnější video verzi, jejíž audiostopu přinášíme v plném znění.

Srbský prezident navštívil papeže

12. September 2019 - 22:07

Vatikán. Dnes dopoledne přijal Svatý otec na audienci v Apoštolském paláci prezidenta Srbské republiky. Pan Aleksandar Vučić se následně setkal se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem a arcibiskupem Paulem Gallagherem.

Papež František o kritikách na jeho osobu

11. September 2019 - 21:44

Vatikán. Během návratu z pastorační návštěvy Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia odpovídal papež František na palubě letadla hodinu a půl na otázky novinářů, kteří jej doprovázeli. Přinášíme odpověď na jednu ze sedmi položených otázek.

Papež: Kristovo evangelium je nejmocnějším kvasem bratrství

11. September 2019 - 18:41

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se shromáždilo asi 15 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením podobenství z Matoušova evangelia o hořčičném zrnku, ke kterému se vázalo motto včera zakončené 31. zahraniční apoštolské cesty, jejímž cílem byl již počtvrté africký kontinent. Petrův nástupce v dnešní katechezi bilancoval tuto pětidenní pastorační návštěvu.

Zemřel otec Josef Koláček SJ

10. September 2019 - 20:57

Vatikán. Dnes v odpoledních hodinách zemřel otec Josef Koláček SJ, bývalý vedoucí české redakce Vatikánského rozhlasu. Requiescat in pace!

Papež se vrátil z apoštolské cesty do Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia

10. September 2019 - 20:57

Antananarivo/Vatikán Papež František se dnes v podvečer vrátil z pastorační návštěvy Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia.

Jihoafričtí biskupové o xenofobii v Jihoafrické republice

10. September 2019 - 20:57

Vatikán. „Církev by měla sehrát zásadní roli v ukončení útoků na cizince v Jihoafrické republice. Formujeme mentalitu lidí tak, aby dokázali žít v míru se všemi,“ řekl kardinál Peter Turkson, prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, ve vyjádření ke xenofobickým konfliktům, které propukly na konci srpna v Pretorii a Johanesburgu. „Jsme svědkem pošlapávání základních lidských práv,“ napsali ve zvláštním prohlášení také zambijští biskupové.

Proces proti kardinálu Pellovi je urážkou práva, píše prof. John Finnis

10. September 2019 - 20:57

Ještě spíše než urážkou církve je proces vedený proti kardinálu Pellovi urážkou práva. Rozsudek obsahuje logickou chybu, převrací důkazní povinnost, ignoruje výpovědi svědků a nese všechny rysy předem napsaného rozsudku. O tom je přesvědčen John Finnis, filosof práva z univerzity Notre Dame a emeritní oxfordský profesor.

Cílem zednářství je likvidace křesťanské víry a morálky, říká bývalý zednář

10. September 2019 - 20:57

Francie. Svobodné zednářství vede nevyhnutelně k apostazi, dokonce i u lidí, kteří mají hlubokou zkušenost víry a jsou praktikujícími křesťany, varuje v týdeníku Famille Chrétienne Arge Abad-Gallardo. Sám k zednářům patřil 24 let. Po konverzi se rozhodl promluvit o nebezpečí, které se v této tajné organizaci skrývá.

Setkání řeholníků a řeholnic pracujících v Rusku

10. September 2019 - 17:56

Rusko. V Petrohradě se od 2. do 5. září konalo setkání řeholníků a řeholnic pracujících v Ruské federaci, pořádané Konferencí vyšších řeholních představených mužských a ženských řeholí působích v Rusku (zkr. CORSUM).

Arcibiskup Auza: Je nezbytně nutné ratifikovat dohodu o zákazu nukleárních testů

10. September 2019 - 17:56

New York. „Nestačí zákaz jaderných zbraní, je zapotřebí moratoria na nuklerání testy,“ řekl na půdě Organizace spojených národů stálý pozorovatel Apoštolského stolce, arcibiskup Bernardito Auza. Vatikánský diplomat poukázal na potřebu ratifikace Úmluvy o zákazu testování jaderných zbraní (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT), kterou dosud neschválilo osm států.

Vysvěcen nový katolický kostel v Ománu

10. September 2019 - 17:56

Omán. Tento víkend (7.-8. září) byl ve městě Salála konsekrován nový katolický kostel, zasvěcený sv. Františku Xaverskému, patronu misií.

Papež na Mauriciu

9. September 2019 - 20:22

Port Louis 1.Misijní rozmach má schopnost omlazovat církev,“ kázal papež při mši svaté v Port Louis za účasti 100 tisíc lidí. 2.Idolatrická ekonomie potřebuje oběti lidských životů na oltáři spekulace a profitu,“ poznamenal papež na setkání s politickou a diplomatickou reprezentací Mauricijské republiky.

Papež na Madagaskaru – 2. den

8. September 2019 - 22:48

Antananarivo. 1.Odumřít pyšnému individualismu a nechat triumfovat bratrství,“ kázal papež při nedělní bohoslužbě, které se účastnilo milion lidí. 2.Chudoba není fatalita,“ řekl Svatý otec při návštěvě osady Akamasoa, 25 tisícového městečka vzniklého svépomocí nejchudších obyvatel tohoto ostrova. 3.Nečinit z prostředků svoje cíle a ze zbytečností věci důležité,“ radil papež duchovenstvu na posledním veřejném vystoupení v hlavním městě Antananarivo.

Papež na Madagaskaru – 1. den

7. September 2019 - 22:34

Antananarivo. 1. Ekonomická globalizace nesmí vést ke kulturní homogenizaci,“ řekl papež na setkání s diplomatickým sborem a politickou reprezentací. 2.Víra je největším dobrem chudých,“ meditoval Svatý otec na polední liturgii hodin v karmelitánském klášteře v Antananarivo. 3.Pastýř, který rozsévá se nesnaží všechno kontrolovat,“ řekl Petrův nástupce madagaskarským biskupům. 4. „Nikdo nemůže nikomu říci: nepotřebuji tě“ - nechal papež skandovat mladé lidi, kterých na setkání s ním přišlo 100 tisíc.

Papež v Mosambiku – 2. den

6. September 2019 - 19:04

Maputo. 1.Tady se přivádí na svět naděje,“ řekl papež při návštěvě nemocnice v Zimpeto. 2.Ať je Kristův pokoj rozhodčím ve vašich srdcích,“ kázal Svatý otec při mši na fotbalovém stadionu, kam přišlo 60 tisíc věřících. 3. Rozloučení s Mosambikem a odlet na Madagaskar.

Stránky