www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 2 hodiny 46 min zpět

Papež: Solidarita vedená vírou umožňuje tlumočit Boží lásku

2. September 2020 - 19:08
Vatikán. Dnes dopoledne se po půl roce opět konala generální audience, jež byla od té poslední z 29. února redukována na streaming papežovy katecheze. Jak bylo před týdnem oznámeno, jejím dějištěm nebylo Náměstí sv. Petra, nýbrž hlavní nádvoří Apoštolského paláce, nesoucí jméno svatého papeže Damase (305-384). Toto nevelké prostranství o rozměrech asi 65x40 metrů leží přibližně 20 metrů nad úrovní Svatopetrského náměstí a není běžně přístupné.

Papež se modlí za argentinského “mučedníka chudých”

2. September 2020 - 19:08

Vatikán/Argentina. Papeže Františka zarmoutilo úmrtí otce Basilicia Bríteze, který zasvětil celý život pastoračnímu působení na buenosaireském předměstí, v chudinských čtvrtích zvaných villas miserias. “Modlím se za otce Bachiho, vašeho biskupa, předměstské faráře a všechen Boží lid, jemuž věnovali svůj život”, píše Petrův nástupce v rukupisném lístku.

 

Nová kniha zdůrazňuje kontinuitu Benediktova a Františkova učení

2. September 2020 - 19:08

Vatikán. “Slabikář křesťanství” – těmito slovy označuje státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, knihu nazvanou “Papež František a emeritní papež Benedikt XVI. – jediná církev”, která v těchto dnech vyšla v italském nakladatelství Rizzoli (Papa Francesco. Benedetto XVI Papa emerito. Una sola Chiesa, Rizzoli, 272 stran, 18 euro). Svazek předkládá šestnáct středečních katechezí Benedikta XVI. doplněných o Františkovy promluvy na obdobná témata: církev a rodina, modlitba, víra, pravda a spravedlnost, milosrdenství a láska.

Nastal čas k restorativní justici, vyzývá papež s poukazem na ekologický dluh a nový kolonialismus

1. September 2020 - 19:04

Vatikán. „Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto.“ (Lv 25,10). Tato slova z třetí knihy Mojžíšovy uvozují poselství Svatého otce k dnešnímu Světovému dni modliteb za péči o stvoření, který zahajuje ekumenickou iniciativu nazvanou Čas stvoření, vrcholící 4. října, v den liturgické památky sv. Františka z Assisi, autora Písně tvorstva (či Chvalozpěvu stvoření).

Arcibiskupu Kondruszewiczovi odepřen vstup do Běloruska

1. September 2020 - 16:04

Bělorusko. Minsko-mohylevský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz nebyl vpuštěn do své země. Pohraniční stráž na přechodu Kužnica Bialystok-Bruzgi zastavila minského arcibiskupa Kondrusiewicze a bez udání důvodu jej vrátila zpět do Polska. V neděli 31. srpna se ve všech kostelech četlo jeho poselství na téma probíhající krize.

Caritas Internationalis: Za spravedlivý a udržitelný životní styl

1. September 2020 - 16:04

Vatikán. K obnovení myslí a srdce skrze narovnání našeho vztahu k Bohu a jeho stvoření vybízí Caritas internationalis. Tato vatikánská instituce  zastřešující půldruhé stovky národních charitativních organizací se připojila k apelům vydaným u příležitosti dnešního Světového dne modliteb za péči o stvoření, vyhlášeného v roce 2015 papežem Františkem. Letos navíc zahajuje ekumenickou akci nadepsanou Čas stvoření, která potrvá do 4. října, kdy se slaví svátek sv. Františka s Assisi.

Pečujme o stvoření dnes, nikoli až zítra, naléhá Petrův nástupce

31. August 2020 - 18:57

Vatikán. V předvečer letošního Světového dne modliteb za péči o stvoření zveřejnila Celosvětová síť modlitby s papežem nové videoposelství Svatého otce, který vyzývá k zodpovědné ochraně planetárních zdrojů a jejich spravedlivému a ohleduplnému sdílení.

Každý třetí žák zavřené školy je bez distanční výuky

31. August 2020 - 15:57

Unicef zvoní na poplach. Uzavření škol kvůli pandemii přineslo celosvětový výpadek ve vzdělávání. Podle průzkumu provedeného touto organizací bylo ponecháno bez jakékoli formy náhradní výuky 463 milionů dětí. Znamená to, že téměř každý třetí žák zavřené školy neměl přístup k distančnímu studiu.

Blahoslavená Eustochie Bellini: patronka exorcistů a lidí trýzněných ďáblem

31. August 2020 - 15:57

Itálie. Procházky Padovou přinášejí neustále nová překvapení, a tak se mimo hlavní turistické trasy můžete ocitnout před starobylým kostelíkem sv. Petra, existujícím již ve čtvrtém století, kde odpočívají ostatky blahoslavené Eustochie (1444-1469). Jelikož v únoru loňského roku uplynulo 550 let od úmrtí této řeholnice, bylo její neporušené tělo vystaveno v padovské katedrále, kde se před ním každou třetí sobotu v měsíci konají modlitby za vysvobození z duchovní trýzně a ďábelské posedlnosti, jimiž ona sama trpěla po celý svůj krátký život, avšak díky nezměrné trpělivosti a neochvějné víře v Boha při nich obstála.

Nuncius v Nigérii: Země v propasti násilí

31. August 2020 - 15:57

Nigérie. Násilí zmítající Nigérií nemá pouze náboženské důvody. Stojí za ním také ekonomické zájmy, kmenové vášně a konsolidace teroristických skupin. Pro Vatikánská média o tom mluví apoštolský nuncius v této africké zemi, v návaznosti na apel papeže Františka, jímž vybídl k modlitbě za trpící Nigérijce, kteří padají za oběť násilí a teroristických útoků.

 

Muslimové požadují katedrálu ve španělské Córdobě

31. August 2020 - 15:57

Španělsko. Starosta jihošpanělské Córdoby vyzval centrální španělskou vládu, aby bránila tamní katedrálu- mezquitu proti ingerenci cizích států. Sultán Al-Kasimi ze Spojených arabských emirátu totiž požádal o předání katedrály muslimům.

Papež jmenoval pomocného biskupa svojí diecéze

31. August 2020 - 12:57

Řím. Svatý otec dnes jmenoval dalšího pomocného biskupa římské diecéze. Je jím otec Dario Gervasi (ročník 1968), dosavadní administrátor farnosti Zmrtvýchvstání našeho Pána v okrajové římské čtvrti Giardinetti a vikář neboli děkan jednoho z okrsků římské diecéze.

Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender.

31. August 2020 - 12:57

Ekvádor je první latinskoamerická země, která se podvoluje takzvanému Plánu humanitární odpovědi OSN na Covid-19, který spočívá v liberalizaci provádění umělých potratů na žádost těhotné ženy, zavedení pronájmu dělohy, legalizaci marihuany a zavedení školní výuky, popírající existenci dvou komplementárních pohlaví, tedy tzv. genderovou ideologii.

Neustupovat před utrpením, které dosvědčuje evangelium

30. August 2020 - 15:51

Vatikán.  Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo několik stovek, možná až tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium 22. neděle liturgického mezidobí (Mt 16,21.27). Ježíš v něm poprvé svým učedníkům naznačuje, že bude pronásledován a zabit, ale vstane z mrtvých.

Kardinál Parolin: Přednost má člověk, nikoli ekonomie

29. August 2020 - 15:45

Vatikán. „Pandemie nás dramaticky učí tomu, že nikdo neobstojí sám: střet s virem vyžaduje sdílenou a koordinovanou reakci. Totéž platí pro vyhojení zla, které působí lhostejnost, osamocenost a nepřátelství“, říká vatikánský státní sekretář Pietro Parolin.

Vycházejí papežovy úvahy o sportu

29. August 2020 - 15:45

Vatikán. Vatikánské knižní nakladatelství připravilo svazek se sbírkou úvah papeže Františka na téma sportu. Vybrány byly z promluv při audiencích atletů nejrůznějších sportovních disciplín. Předmluvou jej opatřili tři známí sportovci: fotbalista Francesco Totti, někdejší pilot formule 1 a posléze paralympijský cyklista Alex Zanardi a keňská běžkyně Tegla Loroupe.

Poznámky vatikánského diplomata k revizi Úmluvy o lidských právech

29. August 2020 - 15:45

Vatikán/ Ženeva. Přání větší výkonnosti, transparentnosti, účinnosti a sladění pracovních postupů formuloval vatikánský stálý pozorovatel při úřadech OSN v Ženevě ve svém vystoupení v rámci neformálních konzultací nad procesem revize Úmluvy o lidských právech. 

Neznámý list dona Bosca nalezen v Brazílii

29. August 2020 - 15:45

Brazílie. Originální dopis sv. Jana Bosca z roku 1885 byl nalezen v archivu brazilských salesiánů. Vysvítá z něho starost zakladatele o apoštolské působení jeho duchovních synů v této zemi a o nová povolání. Během prezentace byla připomenuta také vize dona Bosca o přenesení hlavního města z Ria de Janeira do nově vybudovaného města Brasilia.

 

Papež František si prohlédl novou italskou edici římského misálu

28. August 2020 - 15:34

Vatikán. Dnešní liturgickou památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve, doprovodil Petrův nástupce poselstvím na sociální síti Twitter, které poukazuje na nevyzpytatelnost Božích cest: „Důvěřujte Pánu, snažte se přisvojit jeho plány a přijmout, že spása může přicházet jinými cestami, než bychom očekávali.“

Kongregace pro evangelizaci národů potvrdila konání Misijní neděle

28. August 2020 - 15:34

Vatikán. Kongregace pro evangelizaci národů dnes zvláštním tiskovým prohlášením reagovala na vnější dotazy a oznámila, že Světový den modliteb za misie, který letos připadne na neděli 18. října, se uskuteční bez jakýchkoli změn termínu.

Stránky