www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 4 min 55 sek zpět

20 let od Velkopáteční dohody

11. April 2018 - 1:31
Severní Irsko. „Sice už nedochází k násilným aktům, ke smíření však ještě nedošlo,“ říká biskup Brian Farrell, sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů. Na dnešní den připadá 20. výročí Velkopáteční dohody, která zakončila dramatickou fázi konfliktu mezi proirskými republikány, chápanými jako katolické křídlo, a unionisty, spojovanými s protestantismem, kteří usilují o zachování Severního Irska ve Spojeném království.

Prezident Macron na setkání s katolíky

11. April 2018 - 1:31
Paříž. K bezprecedentnímu setkání prezidenta Macrona s představiteli katolické církve došlo včera večer v proslulé Collège de Bernardins. Zúčastnili se ho biskupové, ale také představitelé různých katolických prostředí, celkem přes 400 osob.

Papež: Vzkříšený Pán vytváří pospolitost

10. April 2018 - 16:30
Vatikán. Římský biskup sloužil v poledne u oltáře Katedry sv. Petra mši svatou spolu s 550 kněžími – misionáři milosrdenství – z celého světa na závěr jejich čtyřdenního setkání ve Věčném městě. Ve svojí homilii poukázal papež František na „dva neoddělitelné aspekty: osobní znovu zrození a pospolitý život“.

Petrův nástupce přijal misionáře milosrdenství

10. April 2018 - 16:30
Vatikán. Papež František dnes dopoledne v Královském sále Apoštolského paláce přijal více než pět set misionářů milosrdenství, tedy zhruba polovinu z celkového počtu zpovědníků, které vyslal během jubilejního roku do místních církví s pověřením kázat při lidových misiích a rozhřešovat hříchy vyhrazené Apoštolskému stolci. V pravé poledne pak u oltáře katedry ve Vatikánské bazilice sloužil mši svatou, při níž koncelebrovali misionáři milosrdenství v závěru několikadenního kongresu, který pro ně v Římě připravila Papežská rada pro novou evangelizaci.

Papež v nové apoštolské exhortaci: Bůh nemá strach

9. April 2018 - 19:26
Vatikán. Gaudete et exsultate čili Radujte se a jásejte – tak zní titul nové apoštolské exhortace o povolání ke svatosti v současném světě. Tato pobídka je vzata z osmého blahoslavenství (Mt 5,12) určeného těm, kdo jsou pronásledováni a tupeni kvůli Ježíši, přičemž důvodem této jejich radosti a jásotu je „velká odměna v nebi“.

Pravoslavné velikonoce v Jeruzalémě a zázrak Svatého ohně

9. April 2018 - 13:25

Jeruzalém. Podle juliánského kalendáře připadly oslavy velikonoc na minulý víkend. Velikonoční vigílii doprovázel zázrak Svatého ohně v Bazilice Božího hrobu, který se po staletí každoročně opakuje.
Pravoslavné velikonoce ve Svaté zemi doprovází tradičně obřad Svatého ohně. Bílá sobota je v arabštině označována za „sabt el nur“, sobotu světla. Zástupy věřících totiž očekávají sestoupení Svatého ohně do Kristova hrobu.

Za prvních 100 dní letošního roku zabito nejméně 9 kněží

9. April 2018 - 13:25

Statisticky každých jedenáct dní roku 2018 zaplatil životem za svou službu jeden kněz. Bude-li tento vývoj pokračovat, zapíše se letošní rok do dějin jako jeden z nejtragičtějších. V Severním Kivu v Demokratické republice Kongo byl včera zabit otec Etienne Nsengiunva...

Exorcismus není magie

9. April 2018 - 13:25

Řím. Církev, démon a modlitba za osvobození – to jsou témata letošního kurzu pro exorcisty pořádaného Papežským ateneem Regina Apostolorum. V pořadí již třinácté setkání vyhrazené kněžím pověřeným delikátní službou exorcisty bude probíhat ve dnech 16. – 21. dubna. Výběr účastníků se řídí velmi přísnými kritérii a celý kurz probíhá za zavřenými dveřmi.

Papež: Nemějme strach ze slova „zamilovat se“ ve vztahu k Pánu

8. April 2018 - 22:23
Vatikán. Svatý otec František dnes na Svatopetrském náměstí sloužil na zakončení Velikonočního oktávu liturgii ze Svátku Božího milosrdenství. Spolu s ním koncelebrovalo 550 misionářů milosrdenství ze všech koutů světa, včetně České republiky. Bohoslužby se účastnilo přibližně 50 tisíc věřících. Po mši svaté se papež v rámci kratší promluvy před Regina caeli vyjádiřl k aktuální situaci v Sýrii.

Petrův nástupce: Neexistuje větší svoboda než vedení Duchem svatým

7. April 2018 - 22:19
Vatikán. Na druhé dopolední audienci přijal papež v Klementinském sále Apoštolského paláce 500 členů Komunity Emmanuel. Toto sdružení věřících všech životních stavů vzniklo v roce 1972 v Paříži působí v 57 zemích - od roku 1990 i v České republice - a má 10 tisíc členů, z nichž 230 je kněží a 200 svobodných laiků zasvěcených v celibátu.

Svatý otec: Chudí mají právo slyšet celé evangelium

7. April 2018 - 22:19
Vatikán. Svatý otec se dnes setkal v konzistorním sále Apoštolského paláce se členy sekulárního Institutu del Prado. Tento mužský sekulární institut papežského práva založil bl. Antoine Chevrier (1826-1879) roku 1860 na předměstí Lyonu s cílem poskytovat morální i materiální podporu dělnické mládeži té doby.

Mons. Iannone předsedou Papežské rady pro výklad legislativních textů

7. April 2018 - 22:19
Vatikán. Petrův nástupce jmenoval nového předsedu Papežské rady pro výklad legislativních textů. Stal se jím arcibiskup Filippo Iannone, sekretář zmíněného úřadu poté, co dosavadní předseda kardinál Francesco Coccopalmerio odstoupil z důvodu dovršení kanonické věkové hranice pro výkon úřadů v římské kurii.

Indičtí biskupové o neslučitelnosti jógy s křesťanství

7. April 2018 - 22:19
Indie. V indických školách se totiž výuka jógy stala povinným předmětem a „hinduističtí nacionalisté – píší syrsko-malabarští biskupové – se tak pokoušejí  využít jógu ke svým politickým a sektářským cílům. Její praktikování však nelze přirovnávat k působení Ducha svatého“ – čteme v nótě syrsko-malabarské církve.

„Good morning Vatican Museums“ – na návštěvu Vatikánských muzeí v 6 hodin ráno

7. April 2018 - 19:19

Vatikán. Dorazit před bránu Vatikánských muzeí v 6 hodin ráno, zažít jejich slavnostní otevření a rozsvěcení světel v jednotlivých sálech, projít se po jeho skvostech s průvodcem a posnídat v bistru na nádvoří s proslulou piniovou šiškou – to je nový projekt, který nabízí návštěvníků správci vatikánských sbírek.

 

Papež František: Zapřít sám sebe znamená zapřít „starého člověka“

7. April 2018 - 19:19

Vatikán. „Jsou biskupové skutečně ochotni naslouchat mladým lidem a změnit něco z toho, co si myslí?“ – tuto otázku jistého mladíka položenou v rámci předsynodních debat tlumočil biskup italské Bresci papeži Františkovi při dnešní audienci pro pouť mladých z této diecéze. 3000 jejích účastníků přijal Petrův nástupce v Aule Pavla VI. Papež za otázku poděkoval s ujištěním, že mu „skutečné“ naslouchání mladým „velmi leží na srdci“, a po příslovečně jezuitském způsobu odvětil rovněž otázkou...

Papež: Kéž se lidské dějiny promění v rozkvět svobody, růstu, spásy a lásky

6. April 2018 - 19:16
Vatikán. Papež František dnes přijal francouzskou šlechtičnu Henryane de Chaponay, která se narodila roku 1924 a celý život zasvětila sociální práci prostřednictvím různých nadací, které založila.

Petrův nástupce se setká s misionáři milosrdenství z celého světa

6. April 2018 - 19:16
Vatikán. Milosrdenství – odpuštění a dar. Pod tímto titulem dnes v Římě začíná setkání věnované spiritualitě milosrdenství, které organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci.

Jeruzalémský latinský patriarchát zřizuje nový vikariát pro migranty a uprchlíky

6. April 2018 - 19:16
Jedná se o zhruba 200 tisíc lidí z Filipín, Srí Lanky a částečně také z Latinské Ameriky, vysvětluje mons. Pizzaballa. Dále tu jsou uprchlíci z Eritreje, Súdánu a Somálska v počtu 40 tisíc. Nikoli všichni příchozí uprchlíci jsou křesťané, a proto bude zaměření nového vikariátu především pastorační, upřesňuje.

Papež František o svatosti: Není světce bez minulosti, ani hříšníka bez budoucnosti

6. April 2018 - 16:15

V pondělí 9. dubna Svatý stolec představí novou apoštolskou exhortaci Gaudete et Exsultate, (Radujte se a jásejte), kterou papež František věnuje povolání ke svatosti v dnešním světě. Jaké rysy svatosti vyzdvihuje papež Bergoglio?

 

Na Svatojakubskou cestu se vracejí králové

6. April 2018 - 16:15

Španělsko. Belgická královská rodina se vydala na pěší pouť k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. Král Filip I. s manželkou Matyldou, s dětmi a skupinou přátel procházejí v těchto dnech oblastí Rioja. Stejně jako většina dalších poutníků urazí každý den 20 až 30 kilometrů. Svou letošní etapu chtějí zakončit v Beloradu, nedaleko Burgosu.

 

Stránky