www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 2 hodiny 54 min zpět

Bulimie komunikačních prostředků, anorexie cílů a informační obezita

6. October 2018 - 18:58
Vatikán. Na plenárním zasedání v synodní aule zarezonovala výstižná charakteristika bolestí mladých lidí v digitální civilizaci. Záplava komunikačních prostředků byla přirovnána k bulimii, vyvolané informační obezitou, jejímž protějškem je anorexie cílů a smyslu. Hovořilo se také o pozitivním pohledu na mladé lidi a nenahlížení mládežnické problematiky výlučně prizmatem problémů.

 

Verdikt o odvolání Asie Bibi má padnout v pondělí. Modleme se za ni!

6. October 2018 - 18:58
V pondělí 8. října se má rozhodnout o osudu Asie Bibi, katolické matky pěti dětí, odsouzené před osmi lety k smrti za údajné rouhání proti Mohamedovi.

 

P. Jan Balík konzultorem vatikánského Úřadu pro laiky rodinu a život

6. October 2018 - 18:58

Vatikán. Papež František dnes jmenoval členy a konzultanty Úřadu pro laiky rodinu a život. Mezi 26 konzultanty nominoval také P. Jana Balíka, z titulu zakladatele mládežnické pastorace v České republice.

Běda pokryteckým křesťanům

5. October 2018 - 17:42

Vatikán. K zamyšlení nad pokrytectvím spravedlivých, kteří prožívají křesťanství jako společenskou zvyklost, vybízel papež František při dnešní mši svaté v kapli Domu svaté Marty. Běda nám, když po skončení mše necháme Ježíše v kostele a neneseme ho do každodenního života. Jsme křesťané, ale žijeme jako pohané, kázal papež František v návaznosti na dnešní evangelium, v němž Ježíš napomíná obyvatele Chorazinu, Betsaidy a Kafarnaum za to, že navzdory zázrakům v něho neuvěřili.

Papež František osobně pozdravil dva čínské biskupy

5. October 2018 - 17:42
Vatikán. Na začátku druhého dne Synody biskupů o mladých lidech, víře a rozlišování povolání, přivítal papež František osobně dva čínské biskupy. Přestože byli čínští biskupové zváni také na minulé synody, teprve tentokrát dostali dva z nich vládní povolení vycestovat ze země. Oba jsou nicméně členy vlasteneckého sdružení a každého z nich doprovází oficiální tlumočník.

Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech

5. October 2018 - 14:38
Vatikán. Během čtvrteční diskuse o sexualitě a tělesnosti, do které se zapojilo několik synodních otců a která se, jak předeslal sekretář biskupské synody, kard. Lorenzo Baldisseri, měla odehrávat bez jakýchkoli tabu, vystoupil rovněž filadelfský arcibiskup Charles Chaput.

Migranti, zneužívání, sexualita a důvěryhodnost církve jako první témata biskupské synody

5. October 2018 - 14:38
Vatikán. Migranti, kteří jsou „téměř všichni mladí“, sexuální zneužívání a „další poklesky“, za které chce církev žádat o odpuštění, ale také otázky tělesnosti a pohlavnosti jako dimenze, které nelze zadržovat, nýbrž doprovázet v rámci osobnostního rozvoje. Tato témata vyplynula z druhého jednacího dne biskupské synody, která se až do 28. října zamýšlí nad „Mladými lidmi, jejich vírou a rozlišováním povolání“. 

Dnešní mladí jsou otevřeni duchovní dimenzi

5. October 2018 - 11:36
Ve Vatikánu pokračuje biskupská synoda věnovaná mladým lidem a zejména aspektům víry a rozlišování povolání. Podle papežova přání se synoda má týkat mladých z celého světa, bez vyjímky...

Papežova solidarita s obyvateli Indonésie zasaženými zemětřesením a tsunami

4. October 2018 - 20:07
Vatikán/Sulawesi. Papež František zaslal prostřednictvím vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj symbolickou částku 100 tisíc dolarů na pomoc Indonésanům zasaženým přírodními katastrofami.

Auditor z Kanady: Jediná otázka zní, jak vést mladé za Kristem

4. October 2018 - 20:07
Vatikán. Kromě synodálních otců se synody účastní také 49 auditorů, z nichž 34 jsou vybraní zástupci mladé generace. Nejsou v synodní aule  pouhými pozorovateli, ale mohou také vystoupit s diskusním příspěvkem jak na generálních shromáždění tak v malých diskusních skupinách. Jedním z nich je pětadvacetiletý Julian Paparella z Kanady (Londýnská diecéze, Ontario).

Tam, kde řádí islamisté Boko Haram, muslimská religiozita opadává

4. October 2018 - 17:00
Nigérie. Ve městě Maiduguri, smutně proslulém teroristickými zločiny islamistické bandy zvané Boko Haram, došlo ke značnému poklesu návštěvnosti tamějších mešit a muslimské religiozity. 

Papež na zahájení synody: Můžeme růst pouze dialogem

3. October 2018 - 22:22
Vatikán. V synodní aule Pavla VI. bylo odpolední liturgií hodin zahájeno zasedání biskupské synody. Svatý otec pronesl obsáhlou a pozoruhodnou promluvu...

Petrův nástupce sloužil zahajovací liturgii biskupské synody o mládeži

3. October 2018 - 13:18
Vatikán. Svatý otec zahájil zasedání biskupské synody o mládeži bohoslužbou na Svatopetrském náměstí za účasti 266 synodních otců, 23 odborníků a 49 auditorů, z nichž 34 tvoří zástupci mladé generace. Poprvé je na zasedání biskupské synody zastoupena církev v Číně, což je první výsledek uzavření Provizorní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů.

Papež: Andělé strážní jsou každodenní branou k transcendenci

2. October 2018 - 18:59
Vatikán. V den liturgické památky svatých Andělů strážných sloužil římský biskup v kapli Domu sv. Marty mši svatou. Čtení z knihy Exodus (23,20-23a), které podrobně popisuje poslání těchto Bohem daných ochránců a vůdců naší životní cesty, bylo hlavním podnětem papežova kázání.

Římský biskup sloužil mši pro jednotku Vatikánské stráže

2. October 2018 - 18:59
Vatikán. V neděli dopoledne (30. září) sloužil papež František bohoslužbu pro příslušníky Vatikánské stráže (Gendarmeria vaticana) a jejich rodiny u příležitosti svátku jejich patrona, svatého archanděla Michaela.

Svatá Terezička se svatými rodiči putuje do Skandinávie

2. October 2018 - 18:59
Kodaň. „Měli bychom chápat tuto pouť, při které za námi přicházejí ostatky sv. Terezie a jejích rodičů, za viditelné znamení, či téměř ztělesnění nekonečného Božího milosrdenství vůči jeho lidu. Relikvie nám připomínají naše povolání, kterým je dávat se proměňovat Boží milostí v Ježíši Kristu, a tak sdílet evangelní poselství se všemi, s nimiž na své pozemské pouti vstupujeme do kontaktu“, píše Skandinávská biskupská konference v listě, zveřejněném v souvislosti s putováním ostatků sv. Terezie od Dítěte Ježíše a jejích rodičů, Louise a Marie-Zélie Martinových, severskými zeměmi.

Svatý otec: Církev mění svět do té míry, v jaké reformuje samu sebe

1. October 2018 - 21:24
Vatikán. Papež se dnes setkal se členy generální kapituly rosminiánů podle jejich zakladatele, italského kněze a filosofa, bl. Antonia Rosminiho. Řeholníci nemají vlastní řádový oděv, oblékají se stejně jako diecézní kněží a skládají čtvrtý slib zvláštní poslušnosti papeži stejně jako jezuité. Stanovy rosminiánů ukládají svým členům, aby „neustále rozjímali o Boží Prozřetelnosti a s pokorou v srdci se ve všem klaněli Jejím úradkům, nepředvídali Ji, nýbrž následovali a pohotově a jemně dbali každého Jejího hlasu.“

Papež kněžím: Dosvědčujte moc Zmrtvýchvstání ve zraněních tohoto světa

1. October 2018 - 21:24
Vatikán. Svatý otec dále přijal na audienci klérus francouzské diecéze Créteil v čele s biskupem Michelem Santierem v rámci pouti do Věčného města spojené se společnou reflexí nad reorganizací jejich diecéze.

Petrův nástupce zdravotníkům: Zázrak je potkat v nemohoucím člověku bratra

1. October 2018 - 21:24
Vatikán. Svatý otec přijal účastníky semináře o etice ve zdravotnictví, pořádaného ve Vatikánu komisí pro pastoraci ve zdravotnictví při Argentinské biskupské konferenci a pod záštitou Papežské akademie Pro život. „Byrokratizace“ a „komplikovaný zdravotnický systém“ ohrožují lidskou dimenzi vztahu mezi lékařem a pacientem – řekl papež František ve své španělské promluvě nejen v souvislosti s latinskoamerickým kontextem.

Bl. Jean-Baptiste Fouque vynikal mimořádně krátkou vzdáleností od slov k činům

1. October 2018 - 21:24
Marseille. V provánsálské metropoli se včera slavilo blahořečení o. Jeana-Baptiste Fouque´a. Tento kněz z přelomu 19. a 20. století, přezdívaní marseilleský sv. Vincent z Pauly, vynikal kromě osobní zbožnosti především nesmírnou činorodostí v sociálním apoštolátu.

Stránky