www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 35 min 3 sek zpět

Petrův nástupce o mysteriu eucharistického společenství

14. June 2020 - 15:27

Vatikán. V poledne se na Svatopetrském náměstí sešlo asi tři sta lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže, pronášenou z okna Apoštolského paláce, před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec komentoval druhé liturgické čtení ze slavnosti Těla a Krve Páně (1 Kor 10,16-17), kde sv. Pavel poukazuje na mystický a komunitní účinek eucharistie.

Papež: Eucharistie je Památkou, jež uzdravuje naši paměť

14. June 2020 - 12:26

Vatikán. V bazilice svatého Petra sloužil dopoledne římský biskup František liturgii ze slavnosti Těla a Krve Páně. Konala se za symbolické účasti lidu v přímém televizním přenosu. Specifický výraz liturgie Božího Těla, totiž její závěrečné eucharistické procesí bylo nahrazeno tichou adorací Nejsvětější svátosti vystavené v monstranci.

Vatikánská pediatrie: Úspěšná transplantace kostní dřeně u dítěte pozitivního na covid-19

13. June 2020 - 18:23

Vatikán. Vatikánská pediatrická nemocnice Bambino Gesù informovala o úspěšné léčbě šestiletého dítěte trpícího akutní lymfoblasticou leukemií, u něhož byl v březnu diagnostikován také nový koronavirus.

Modlitba nesmí být alibi pro zanedbávání bližního

13. June 2020 - 15:22

Vatikán. “Závažné hospodářské, finanční a politické krize neustanou, dokud povolíme, aby setrvala v letargii odpovědnost, kterou má každý cítit za svého bližního a jakéhokoli člověka vůbec”, píše papež František v poselství ke Světovému dni chudých. Tuto připomínku hmotné, ale též duchovní nouze (neboť “tvář chudoby se ustavičně mění”) ustanovil nynější Petrův nástupce v závěru Roku milosrdenství. Letos tedy připadá již počtvrté na poslední neděli liturgického mezidobí (15.11.), předcházející slavnosti Ježíše Krista Krále.

Čerpejte milosrdenství, odpuštění a vlídnost z Ježíšova srdce

12. June 2020 - 21:18

Vatikán. “Když čerpáme Boží milosrdenství, odpuštění a vlídnost z Ježíšova srdce, tehdy se také naše srdce pozvolna stává trpělivější, velkorysejší a milosrdnější” – čteme v dnešním tweetu papeže Františka. 

Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin

12. June 2020 - 18:18

Sýrie. Pokračuje agonie syrského národa, který poznamenává desetiletá válka a sráží na kolena hospodářská krize, mimo jiné zapříčiněná mezinárodními sankcemi. V Syřanech nevyvolává obavy nynější pandemie, protože jejich prioritou je zápas o přežití.

Templetonovu cenu obdržel genetik a věřící vědec, Francis Collins

12. June 2020 - 18:18

Vatikán. Letošním laureátem Templetonovy ceny, jak bylo oznámeno 20. května, se stal americký genetik Francis Sellers Collins, který na začátku tisíciletí vedl Projekt lidského genomu. Pro Vatican News hovořil o Bohu, “o jehož přítomnosti čteme ve dvou knihách – stvoření a Bibli”.

Otec Destivelle OP: Lidem chybí představa o výsledcích ekumenického dialogu

11. June 2020 - 21:12

Vatikán. Největší výzvou ekumenického hnutí je nové probuzení touhy po jednotě, říká otec Hyacinthe Destivelle OP z východní sekce Papežské rady pro jednotu křesťanů. Připomíná, že největší podporu mě ekumenismus v pokoncilní generaci. Dnes touha po jednotě výrazně zeslábla. Navíc zjišťujeme, že nám chybí také společná vize jednoty církve, bez níž je obtížné jít kupředu, říká francouzský dominikán.

Francouzští biskupové hájí svobodu církve a oddělení od státu

11. June 2020 - 21:12

Francie. S rozhodnou obranou svobody církve vystoupil arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort v závěru plenárního zasedání francouzského episkopátu. Jako předseda tohoto grémia se vyjádřil ke kontroverzím ve vztazích mezi státem a církví, které se objevily během karantény, a zejména ve chvíli příprav jejího odvolání. Zákaz veškerých shromáždění v místech kultu byl totiž podržen ve chvíli, kdy se smělo chodit do barů a na řadu jiných míst.

Ambasador pro náboženskou svobodu varuje před zneužitím pandemie

11. June 2020 - 21:12

USA. Před zneužitím pandemie pro definitivní uzavření míst kultu varoval americký velvyslanec pro náboženskou svobodu. Sam Brownback, stojící v čele úřadu, který v rámci ministerstva zahraničí Spojených států (State Department) monitoruje náboženskou svobodu ve světě, poukázal na tendence některých vlád podržet zavřená místa kultu nepohodlných náboženských menšin. 

“Odvahu a naději! Jsme přeci věřící”, řekl papež brazilskému arcibiskupovi

11. June 2020 - 18:09

Vatikán/Brazílie. Naše portugalská redakce informuje o dalším papežově telefonátu do Brazílie. Tentokrát byl jeho adresátem arcibiskup mariánského poutního místa Aparecida, Orlando Brandes, a to minulou středu (10. června).

«Yes to Life!» Perinatální péče z pohledu Úřadu pro laiky, rodinu a život

11. June 2020 - 18:09

Vatikán. Dopřát hlas kultuře života, která vychází z vědeckých pokroků dnešní medicíny a v oblasti perinatální péče se nabízí jako alternativa selektivní prenatální diagnostiky. S tímto cílem se právě před rokem v římském institutu Augustinianum konal mezinárodní kongres o nenarozeném životě, jehož se na pozvání Úřadu pro laiky, rodinu a život účastnilo zhruba 400 lidí ze sedmdesátky zemí, včetně odborníků na poli perinatální hospicové péče a rodinné psychologie.

Papež: Hledat Krista ve svatostánku i v lidech

11. June 2020 - 12:08

Vatikán. „Křesťanům je pravda dána: chléb se stává tělem Pána, víno jeho krví jest,“ hlásá církev slovy sv. Tomáše Akvinského v sekvenci, která zní při dnešní liturgické slavnosti Těla a Krve Páně, jinak lidově nazývané Boží Tělo.

Episkopáty Evropské unie a Afriky k interkontinentálnímu summitu

10. June 2020 - 18:05

Brusel. Katolická církev se zapojila do příprav politického summitu mezi Evropskou unií a Africkou unií. Instituce sdružující biskupské konference obou kontinentů vypracovaly soubor směrnic pro účastníky interkontinentální schůzky. Představuje totiž mimořádnou příležitost k navázání politických a hospodářských vztahů mezi oběma světadíly, ve prospěch spravedlivého a zodpovědného partnerství, v jehož centru bude člověk, stojí ve společném prohlášení předsedů Komise episkopátů Evropské unie (COMECE) a Sympózia episkopátů Afriky a Madagaskaru (SECAM).

Vražda pastora a jeho těhotné ženy v Nigérii

10. June 2020 - 18:05

Nigérie. Protestantský pastor (Christian Reformed Church of Nigeria) a jeho těhotná žena byli zavražděni na své farmě v severo-východní Nigérii. Brutální čin, navazující na dlouhou řadu útoků proti křesťanům v této africké zemi, otřásl světovou veřejností. Manželé po sobě zanechali osm dětí.

Čínské úřady uznaly biskupa jmenovaného Svatým stolcem

10. June 2020 - 15:04

Čína. Téměř devadesátiletý tajný biskup diecéze Fu-čou, mons. Petr Lin Ťia Šan, byl včera uznán státními úřady, informují agentura Asia News a list italských biskupů Avvenire. Jedná se o další důležitý krok v postupném sbližování “oficiálních” a “podzemních” katolíků v Číně.

Trevírský biskup musí přepracovat plánovanou diecézní reformu

10. June 2020 - 15:04

Vatikán/Německo. Trevírský biskup Stephan Ackermann bude muset po rozhovorech ve Vatikánu pozměnit připravovanou reformu své diecéze, která se měla stát vzorem v německojazyčné oblasti. Římské úřady na novém farním uspořádání kritizovaly především postavení faráře, který by byl členem řídícího týmu společně s laiky, a pozice zbylých kněží v diecézi, sdělilo v úterý trevírské biskupství.

Papež: Právě tehdy, kdy se cítím ubožákem, není třeba se bát

10. June 2020 - 12:03

Vatikán. Středeční katechezi pronesl Petrův nástupce v přímém televizním přenosu z knihovny Apoštolského paláce nad Svatopetrským náměstím. Byla uvedena čtením z knihy Geneze (Gn 32,25-30), jež podává epizodu ze života starozákonního patriarchy Jakuba.

Covid-19 zviditelnil význam paliativní péče

9. June 2020 - 17:59

Itálie. Celosvětová krize vyvolaná novým koronavirem zviditelnila význam paliativní péče a potřebu jejího rozvoje. Poukazují na to italští lékaři specializovaní v této oblasti, kteří během pandemie podporovali své kolegy pracující po celé Itálii. Připomínají, že pandemie zviditelnila vážné nedostatky ve formaci lékařského personálu v oblasti paliativní léčby a vybízejí k jejich nápravě.

Papež zakládá charitativní fond pro římskou diecézi

9. June 2020 - 14:59

Vatikán. Svatý otec v listě římskému vikáři, kard. Angelovi De Donatis, informuje o založení nového podpůrného fondu pro lidi, které zasáhla hospodářská krize, zapříčiněná pandemií. Zároveň do něj, prostřednictvím římské Charity, vložil počáteční částku jednoho milionu euro.

Stránky