www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 10 min 9 sek zpět

Pouze úžas poznává a je schopen soucitu, píše kardinál Parolin

17. August 2020 - 14:04

Rimini. V severoitalském přímořském městě začal dnes katolický Mítink za přátelství mezi národy, pořádaný hnutím Comunione e liberazione. Každoroční přednášky, diskuse, divadelní představení, výstavy, sportovní klání, a samozřejmě také bohoslužby se letos uskuteční převážně na internetu. Jak je zvykem, adresoval Petrův nástupce účastníkům Mítinku prostřednictvím státního sekretáře poselství, které přečetl při zahajovací bohoslužbě, biskup Rimini, mons. Francesco Lambiasi.

Papežský list u příležitosti Týdne brazilských řeholníků

17. August 2020 - 14:04

Vatikán/Brazílie. Papež František napsal list řeholníkům a řeholnicím Brazílie u příležitosti Týdne zasvěceného života, který v této zemi včera začal, a pořádá jej tamější Konference vyšších řeholních představených. Zdůraznil v něm prioritu modlitby, bez níž nelze žít zasvěceně.

Další krok k dehumanizované antropologii?

17. August 2020 - 14:04

Francie. Péče zákonodárců a politiků o lidské zdraví se plně vyčerpává, pokud jde o jistou virózu, takže na péči o lidský život v té nejkřehčí fázi jeho počátku už nezbývá čas. Dolní komora francouzského parlamentu (Assemblée nationale) na zasedání v hluboké noci (03:34 ze dne 31. 7. na 1. 8.) za přítomnosti pouhého 101 poslance z celkového počtu 557 odhlasovala v druhém čtení návrh zákona o bioetice (pro 60, proti 37, zdrželi se 4). Ten kromě mnoha bizarností dehumanizující  technoprodukce lidských bytostí počítá s tím, že bude možné připravit o život lidský zárodek interrupcí nejen během prvních tří měsíců jeho existence, nýbrž až do narození.

Papež o pohance, která učí modlitbě

16. August 2020 - 16:42

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se v poledne sešlo několik stovek lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl  Páně. Římský biskup jako obvykle úderem dvanácté hodiny přistoupil k oknu ve třetím patře Apoštolského paláce, aby po krátkém oslovení a pozdravu vyložil evangelium, čtené při dnešní bohoslužbě.

Maria zveličuje Boha, nikoli problémy

15. August 2020 - 16:15

Vatikán. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která je v Itálii volným dnem, se shromáždilo několik stovek věřících na Svatopetrském náměstí pod okny Apoštolského paláce, aby si vyslechli promluvu, kterou odtud v poledne pronáší Petrův nástupce nejen každou neděli, ale také o hlavních církevních svátcích. Papež František ji nezahájil jako obvykle poukazem k evangeliu příslušného dne církevního kalendáře, nýbrž zmínkou o jednom slavném výdobytku astronautiky.

Setkání mládeže Taizé odloženo o rok

15. August 2020 - 16:15

Turín. Pravidelné setkání mládeže, pořádané ekumenickou komunitou Taizé vždy na přelomu roku, které se mělo letos konat v Turíně, bylo o rok odloženo. „Nynější i budoucí nejistota ohledně koronaviru je důležitým, leč ne jediným prvkem tohoto rozhodnutí,“ sdělila tento týden pořadatelská diecéze Turín tiskovým prohlášením.

Nový biskup diecéze, do níž patří Medžugorje

15. August 2020 - 13:15

Vatikán. Papež jmenoval nového biskupa bosensko-hercegovinské diecéze Mostar-Duvno. Stalo se tak již před měsícem (11. července) a jde o obvyklou výměnu v biskupské službě z důvodů dosažení věkové hranice dosavadního pastýře. Svatý otec přijal již loni podanou abdikaci biskupa Ratko Periće a na jeho místo jmenoval dosavadního biskupa chorvatské diecéze Hvar, Petara Paliće.

S biskupem podzemní čínské diecéze o víře, církvi a Bohu

14. August 2020 - 12:56

Čína. Početně největší katolickou menšinu má provincie Che-pej (Hebei), kde se nachází státem neuznaná diecéze Čeng-ting (Zhengding – asi 300 na jihozápad od Pekingu) s přibližně 600 tisíci obyvateli, z nichž katolíků je 150 tisíc a slouží jim stovka kněží a přibližně stejný počet řeholnic. V jejím čele stojí dnes 85ti letý biskup Julius Ťia Č'-kuo (Jia Zhiguo), který byl jmenován roku 1980 papežem Janem Pavlem II., ale není uznáván státními úřady. Ještě před svým jmenováním v roce 1980 měl za sebou 15 let pobytu ve vězení. Žije pod stálým policejním dozorem, ale nevede si evidenci o tom, kolikrát byl od té doby zadržen.

Kardinál Brandmüller: Vyhýbat se hermeneutice podezřívání

13. August 2020 - 15:47

Řím. Emeritní předseda Papežské komise historických věd, německý kardinál Walter Brandmüller, nedávno pronesl přednášku, nazvanou Druhý vatikánský koncil: úskalí interpretace. Věnuje se v ní koncilu z hlediska historie, do níž tato významná církevní událost patří vzhledem k tomu, že se odehrála před více než půlstoletím.

Papež: Víra nás nabádá odporovat lhostejnosti

12. August 2020 - 15:29

Vatikán. Dnes dopoledne pronesl Petrův nástupce pravidelnou katechezi, stále jen z knihovny Apoštolského paláce v přímém televizním přenosu. Druhou katechezi nového cyklu Uzdravit svět nazval papež František Víra a lidská důstojnost. V pozdravu adresovanému do Polska papež František připomněl 100. výročí "zázraku na Visle", tedy vítězství polské armády nad přesilou sovětských bolševiků u Varšavy.

Jen modlitba a dialog může odvrátit občanskou válku, říká arcibiskup Minska

12. August 2020 - 15:29

Bělorusko. Po prezidentských volbách v Bělorusku, mimochodem snad jediné zemi, jejíž občané nebyli podrobeni všeobecné koronavirové karanténě, propukly pouliční protesty neuznávající zvolení Alexandra Lukašenka. Demonstrace provází násilí a jedna osoba přitom přišla o život. Představitelka opozice Svjatlana Cichanouská opustila zemi a odešla do sousední Litvy, odkud vybízí k ukončení demonstrací.

Papež pokřtil dvě děvčátka ze Středoafrické republiky

10. August 2020 - 18:06

Vatikán. Podle italské agentury ANSA papež v těchto dnech pokřtil dvě holčičky, které byly asi před měsícem operovány na římské pediatrické nemocnici Bambino Gesu, provozované Svatým stolcem. Úspěšnou operaci oznámila tato nemocnice na svém webu letos začátkem července. Jednalo se o siamská dvojčata, která se narodila, srostlá temeny hlaviček.

Nebýt němými hlasateli, říká nový misijní biskup Mongolska

10. August 2020 - 15:05

Mongolsko. V zemi o dvacetkrát větší rozloze než má Česká republika, ale s pouhými 3 a půl miliony obyvatel existuje katolická komunita, která čítá asi půldruhého tisíce pokřtěných. Minulou neděli (9.8.) byl vysvěcen její biskup, otec Giorgio Marengo (ročník 1974), který byl po dvacetiletém působení v této zemi, jmenován letos 2. dubna biskupem.

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

9. August 2020 - 15:02

Vatikán. Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

8. August 2020 - 14:57

Vatikán. Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921). Zmíněnou řeholní kongregaci založila v roce 1902 a dnes ji tvoří 300 sester, které působí kromě Itálie, také v Egyptě, Izraeli, Brazílii a Srí Lance. Toskánskou zakladatelku blahořečil v roce 1989 (23.4.) sv. Jan Pavel II.

Papež: Hume byl ušlechtilá duše ve službách míru

8. August 2020 - 14:57

Vatikán. „Ušlechtilá duše, inspirovaná křesťanskou vírou k neochabujícímu nasazení za dialog, smíření a pokoj v Severním Irsku,“ napsal papež František v soustrastném telegramu k úmrtí Johna Humea (1937-2020), katolického politika, který v roce 1998 obdržel Nobelovu cenu za mír.

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

7. August 2020 - 14:54

Je srpen pětačtyřicátého roku a popelem Nagasaki se o holi vleče muž, za ruku jej vede malé děvčátko: „Podívej se, kytičky, kytičky! ....V tom moři rozbitých tašek jsem spatřil osamělou rozkvétající »slávu rána«. Chce se mi pokleknout před touto jasně modrou nádherou, pokleknout hned tu na místě a poděkovat mimoděk Bohu za tento velkolepý dar: první projev jeho dobroty v těchto zpustošených troskách. Pán tedy na nás nezapomněl.“

Svatý otec provedl personální obměnu Ekonomické rady

6. August 2020 - 20:50

Vatikán. Papež František dnes personálně obměnil Ekonomickou radu, kterou ustanovil společně s Ekonomickým sekretariátem před šesti lety apoštolským listem Fidelis dispensator et prudens (viz ZDE). Rada je tvořena 15 členy, z nichž osm je z řad kardinálů a biskupů tak, aby byla zastoupena všeobecná církev, a sedm členů tvoří odborníci z různých oblastí. Papež vyměnil 13 členů tohoto grémia, mezi nimiž jmenoval 6 žen.

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

6. August 2020 - 14:48

Vatikán. Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit. Dokument nese podpis prefekta, kardinála Luise Ladarii SI, a sekretáře zmíněné Kongregace, arcibiskupa Giacoma Morandiho, a je datován na svátek Narození sv. Jana Křtitele (24.6.).

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

6. August 2020 - 14:48

Vatikán/Japonsko. Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky dnešního vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský  biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.

Stránky