www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 2 hodiny 28 min zpět

Svatý stolec podpořil Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství

14. December 2020 - 16:13

Vatikán/Itálie. “Bezprecedentní” – tímto slovem představitelé Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), jedné ze specializovaných istitucí OSN sídlících v Římě, označují příspěvek Svatého stolce na podporu její činnosti, která se zaměřuje na boj s hladem a chudobou ve světě.

Svatý otec: Niternou radostí je vědět, že Pán je s námi

13. December 2020 - 15:24

Vatikán. Několik set lidí - tedy o poznání více než v uplynulých týdnech - dnes před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Na třetí neděli adventní papež totiž pravidelně žehná sošky, znázorňující Ježíška, jež se o Vánocích vkládá do jesliček. Zejména rodiny proto v hojném počtu přicházejí na toto setkání s papežem. Svatý otec komentoval dnešní evangelium (srov. Jan 1,6-8.19-28) o Janu Křtiteli, dosvědčujícím Krista, a mluvil o podmínkách radosti, k níž vybízí vstupní antifona dnešní liturgie.

Papež: Svatý stolec se zasazuje o šíření integrální ekologie

12. December 2020 - 18:16

Vatikán. Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost, říká papež František ve videoposelství u příležitosti dnešního klimatického summitu.

Papež: Prosme Boha o špetku jeho způsobů

12. December 2020 - 15:14

Vatikán. Církev si dnes připomíná Pannu Marii Guadalupskou, Matku Latinské Ameriky. Na letošní rok navíc připadá 125. výročí papežské korunovace této mariánské ikony v nejnavštěvovanějším poutním místě světa. Jubileum, vyhlášené v září rektorem baziliky v mexickém Guadalupe, je spojeno s udělením plnomocným odpustků, které papež František rozšířil na věřící celého světa.

Nepodléhejme klamu, že za pandemie zhoustly stíny uzavřeného světa

12. December 2020 - 15:14

Vatikán. “Vánoční osvětlení je letos poněkud utlumené a zve k modlitbě na památku mnoha lidí, kteří trpěli a dosud trpí kvůli pandemii”, řekl papež František při dopolední audienci pro umělce, kteří v pátek v koncertní síni poblíž Vatikánu předtočili vánoční koncert, vysílaný na Štědrý den italskou televizí a rozhlasem.

Arcibiskup Jurkovič varuje před vymýšlením nových lidských práv a zanedbáváním jejich principů

11. December 2020 - 17:58

Vatikán /Ženeva. V otázce úcty k lidským právům došlo ve světě k pokroku v oblasti boje priti některým formám diskriminace a respektu k právům žen. Ohrožena je však samotná koncepce lidských práv, protože jsou stále častěji odtrhovány od antropologických hodnost, které stojí u jejich základů. Upozornil na to upříležitosti včerejšího Dne lidských práv papežský představitel při agendách OSN v Ženevě.

Malý a bezbranný Ježíš je znamením, které Bůh dává světu

11. December 2020 - 14:58

Vatikán. Papež František dnes přijal představitele dvou zemí, které zajistily letošní vánoční výzdobu Svatopetrského náměstí i vnitřních vatikánských prostor.

Půlnoční ze svatého Petra letos již o půl osmé

10. December 2020 - 20:51

Vatikán. Úřad pro liturgické slavnosti dnes zveřejnil harmonogram papežských bohoslužeb v době vánoční. Nejvýraznější změnu zaznamenala vigilie ze slavnosti Narození Páně, které bude papež František předsedat 24. prosince již v půl osmé večer. Důvodem je zákaz vycházení od 22 hodin v noci, stanovený italskou vládou v rámci proticovidových opatření, která Vatikán respektuje i na svém území.

Zásluhou židovské obce Státní rada zamítla paušální zákaz bohoslužeb v Belgii

10. December 2020 - 20:51

Antverpy. Po Francii a Švýcarsku se Belgie stala třetí evropskou zemí, kde soudci zamítli vládní limity pro bohoslužby jako nepřiměřené omezování náboženské svobody pod záminkou boje s pandemií. Z rozhodnutí belgická Státní rady dostala vláda v Bruselu lhůtu do 13. prosince, aby revidovala závazná sanitární opatření, která zakazovala veškerá náboženská shromáždění až do 15. ledna.

Místní lidé nerozumí proč narůstá napětí mezi muslimy a křesťany

10. December 2020 - 20:51

Etiopie. V celé Etiopii narůstá napětí mezi křesťany a muslimy. V oblastech, kde žijí Kristovi následovníci již od 4. století, panovalo dlouhodobé přátelství s vyznavači islámu. Nyní se začíná množit násilí a vraždy. Situace vzbuzuje nepokoj biskupů sdružených v Sympóziu biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM), kteří vyzvali k okamžitému složení zbraní zejména v regionu Tigraj, který je v posledních týdnech dějištěm ozbrojeného konfliktu.

 

Papež: Charitativní činnost církve čerpá z evangelia a směřuje k němu

10. December 2020 - 17:50

Vatikán. Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji dnes odpoledne zorganizoval videokonferenci zaměřenou na humanitární krizi v Sýrii a Iráku. Zúčastnili se jí zástupci asi padesáti charitativních katolických organizací, představitelé lokálních biskupských konferencí a jiných církevních institucí, řeholní kongregace působící ve dvou zmíněných a sousedních zemích a konečně apoštolští nunciové v Sýrii a Iráku.

Žánrový obrázek z Vatikánu: Papež s cukrovinkami před samopalem

10. December 2020 - 11:47

Vatikán. S vyjímkou Svatopetrské náměstí, jež se coby otevřená náruč otevírá městu, střeží Vatikánský stát ze všech stran historické hradby. Přesto je v posledních letech obšancován také hlídkami italské armády, rozstavenými v rámci operace nazvané „Bezpečné ulice“ a míněné jako součást prevence proti útokům teroristů...

Papež: Prosme svatého Josefa o ochranu církve v této době

9. December 2020 - 14:29

Vatikán. Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl osmnáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením ze Žalmu (Žl 28,1-2.6-7), podávajícím prosebnou modlitbu. Právě na tento typ modlitby totiž zaměřil dnes pozornost papež František.

Papež zakončil mariánský rok v Argentině

9. December 2020 - 14:29

Vatikán. „Duchovně se připojuji ke všem věřícím, kteří dnes slaví zakončení mariánského roku“, pronesl papež František ve videoposelství, které v noci z úterka na středu zaznělo při mši svaté v katedrále argentinského města La Plata.

Instrukce pro církevní instituty vyššího vzdělávání

9. December 2020 - 14:29

Vatikán. Kongregace pro katolickou výchovu vydala tři instrukce, které podávají speciální normy o včlenění (incorporatio), přidružení (aggregatio) a připojení (afiliatio) církevních institutů vyššího vzdělávání k církevním univerzitám a fakultám. Jde o další krok, kterým tato Kongregace konkretizuje podněty apoštolské konstituce papeže Františka o církevních univerzitách a fakultách Veritatis gaudium z roku 2017.

Kardinál Parolin hospitalizován kvůli plánovanému zákroku

9. December 2020 - 14:29

Vatikán. Jak potvrdil ředitel vatikánského tiskového střediska, státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, byl ve středu večer hospitalizován na fakultní klinice Agostino Gemelli v Římě.

Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa

9. December 2020 - 11:29

Vatikán. “Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií. 

 

„Patris corde“ – apoštolský list papeže Františka věnovaný sv. Josefu

8. December 2020 - 17:08

Vatikán. Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným dnes u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci  blahoslavný papež Pius IX. A papež František počínaje dnešním dnem vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.

Papež: Krása naší Matky je nenapodobitelná, ale přitahuje nás

8. December 2020 - 14:08

Vatikán. Přibližně stovka lidí se před polednem sešla na Svatopetrském náměstí k pravidelné sváteční promluvě Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně, právě ve chvíli, kdy ustal déšť a na chvíli vysvitlo slunce. Papež František ve své mimořádné promluvě komentoval dnešní liturgickou slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Papež František uctil P. Marii v časných ranních hodinách

8. December 2020 - 14:08

Vatikán. Papež František se dnes ráno vydal na Španělské náměstí k soukromé modlitbě u tamního mariánského sloupu. Odtud pokračoval do baziliky Panny Marie Větší, kde uctil ikonu Matky Boží uctívané jako Salus Popoli Romani a poté sloužil mši v kapli jesliček.

Stránky