www.radiovaticana.cz

Subscribe to www.radiovaticana.cz feed www.radiovaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Updated: 6 min 9 sek zpět

Papež František s dvěma dalšími náboženskými lídry píše do Jižního Súdánu

24. December 2020 - 13:18

Vatikán/ Jižní Súdán. “V tomto vánočním čase si připomínáme, že náš Pán Ježíš Kristus přišel do světa mezi ty nejposlednější, do prašné stáje se zvířaty. Později vybízel ty, kdo se chtějí stát v jeho království velkými, aby byli služebníky všech (Mk 10,43) - stojí v úvodu společného poselství papeže Františka, anglikánského primase Justina Welbyho a moderátora skotské národní presbyteriánské církve Martina Faira do Jižního Súdánu.

Vánoční poselství Svatého otce do Libanonu: Neztrácejte naději

24. December 2020 - 13:18

Vatikán/ Libanon. U příležitosti oslavy narození Našeho Pána Ježíše Krista, Knížete pokoje, chci vaším prostřednictvím předat všem Libanoncům, bez rozdílu a bez ohledu na náboženskou příslušnost, několik slov útěchy a povzbuzení - píše papež František v úvodu listu, jehož adresátem je kardinál Béchara Boutros Rai, maronitský patriarcha Antiochie. Svatý otec Libanonce povzbuzuje, aby v nelehké době čerpali z dobrých tradice svého národa,  a slibuje jim svou brzkou návštěvu.

Nový biskup v Číně

23. December 2020 - 22:08

Chung-tung. Čtrnáct let neobsazený biskupský stolec v čínské diecézi Chung-tung (Hongdong), 600 km na jihozápad od Pekingu, má od včerejška svého řádného ordináře. Dlouho očekávaná úterní biskupská konsekrace proběhla v souladu s provizorní dohodou Svatého stolce a Čínské lidové republiky ohledně jmenování biskupů.

Papež: O letošních Vánocích nezapomeňme na osamělé, nemocné a potřebné lidi

23. December 2020 - 16:08

Vatikán. Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce pronesl předvánoční katechezi. Byla uvedena čtením z Lukášova evangelia o Ježíšově narození  (Lk 2,4-7).

Irácký parlament prohlásil Vánoce za státní svátek

23. December 2020 - 16:08

Bagdád. Od letošního roku bude slavnost Narození Páně v Iráku každoročně státním svátkem, rozhodl jednohlasně irácký parlament. O vstřícném gestu, které předznamenává březnovou návštěvu papeže Františka, informuje vatikánská agentura Fides. Irácká vláda již od roku 2008 několikrát prohlásila Vánoce za sváteční den, avšak tentokrát se jedná o definitivní vyhlášení státního svátku, které přivítal chaldejský patriarcha, kard. Louis Raphael Sako.

Kardinál Parolin předal papežovo vánoční přání v dětské nemocnici Bambino Gesù

23. December 2020 - 16:08

Vatikán. Státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, v úterý odpoledne navštívil dětskou nemocnici Bambino Gesù. Prostřednictvím interního přenosového systému oslovil její zaměstnance a předal jim vánoční přání papeže Františka.

Němečtí věřící se spojí ve štědrovečerním zpěvu „Tiché noci“

23. December 2020 - 16:08

Německo. Tisíce německých křesťanů zazpívají na Štědrý den v osm hodin večer z oken či balkonů svých domovů „Tichou noc“, jeden z nejznámějších vánočních zpěvů, přeložený do tří stovek jazyků. Jeho italská verze (Astro del Ciel) letos zakončí také papežskou bohoslužbu o vigilii slavnosti Narození Páně ve Vatikánské bazilice.

Pater Karel Exner dovršil 100 let

22. December 2020 - 21:53

Vatikán. Dovolte, abych závěrem našeho vysílání poblahopřála jednomu z věrných posluchačů naší rozhlasové stanice, ba dokonce s velkou pravděpodobností posluchači nejvěrnějšímu, protože nejdlouholetějšímu. Včera, 21. prosince, oslavil 100. narozeniny P. Karel Exner z Nové Paky...

 

Papež František uznal hrdinské ctnosti českého salesiána Ignáce Stuchlého

22. December 2020 - 15:49

Vatikán. “Pracujme, dokud je den. Až přijde noc, tak se postará Pán”, říkával první český salesián, o. Ignác Stuchlý. Papež František při včerejší audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení schválil dekret, potvrzující hrdinské ctnosti tohoto Božího služebníka. Spolu s ním uznal mučednictví italského soudce Rosaria Livatina, zavražděného mafií, a hrdinský stupeň ctností u dalších dvou biskupů, tří kněží a jedné řeholnice.

Papež František k římské kurii: Krize je časem milosti

21. December 2020 - 15:20

Vatikán. „Krize přestala být otřepanou frází promluv a intelektuálního establismentu a stala se všem společnou realitou.“ Hlubokou sondou do významu celospolečenské i církevní krize byla dnešní promluva papeže Františka u příležitosti tradičního předvánočního setkání s římskou kurií.

Papež: Bůh se stal člověkem, abychom se mohli stát Jeho dětmi

21. December 2020 - 15:20

Vatikán. „Pandemie nevyvolala pouze kritický stav ve zdravotnictví, nýbrž zapříčinila také nejednu ekonomickou obtíž mnoha rodinám a institucím, včetně Svatého stolce“, připustil papež František při dnešním poledním setkání s vatikánskými zaměstnanci, které tradičně následuje po výměně vánočních blahopřání s členy římské kurie.

Kongregace pro nauku víry označila proticovidové vakcíny za „mravně přijatelné“

21. December 2020 - 15:20

Vatikán. Dnešní nóta Kongregace pro nauku víry, schválená papežem Františkem, opravňuje k užití vakcín proti Covid-19, které byly vyrobeny za pomoci buněčných linií pocházejích z dvou plodů potracených v sedmdesátých letech. Očkování nicméně nepovažuje za „mravně závazné“, a tudíž má být zachována jeho dobrovolnost.

Papež: V potřebných lidech potkáváme živý betlém

20. December 2020 - 18:02

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo zhruba tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium poslední adventní neděle (Lk 1,26-38).

Cantalamessa: Klíč k pochopení Vtělení dává pokora

19. December 2020 - 17:56

Vatikán. Bůh je s námi, stojí na straně člověka jako jeho přítel a spojenec proti silám zla. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, totiž doslova rozbilo stan, jak napovídá aorist řeckého slovesa eskenosen, vyjadřující děj nezvratný a neodvolatelný. O události Vtělení kázal kardinál Raniero Cantalamessa ve třetím a posledním adventním rozjímání pro papeže a římskou kurii.

Nový lyonský arcibiskup: Méně se koncentrovat na sebe

19. December 2020 - 17:56

Lyon. Bohoslužbou u hrobu sv. Ireneje zahájil svůj pobyt v Lyonu nový arcibiskup tohoto města Olivier de Germay. Zítra, na 4. neděli adventní, se oficiálně stane novým primesem Galie, nástupcem zmíněného církevního otce z II. století na lyonském stolci.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu ke slavení neděle Božího slova

19. December 2020 - 14:55

Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dnes zveřejnila nótu ke slavení neděle Božího slova, kterou papež František vyhlásil loni na konci září prostřednictvím apoštolského listu (formou motu proprio) “Aperuit illis” na třetí neděli v mezidobí. Cílem nóty podepsané prefektem a sekretářem zmíněné vatikánské kongregace je připomenout “některé teologické, liturgické a pastorační principy týkající se proklamace Božího slova při mši svaté”.

Papež František: Když se vypuzuje Bůh, člověk záhy ztrácí sebe sama

18. December 2020 - 17:34

Vatikán. Papež František přijal na audienci posluchače a vedení projektu teologického studijního roku (Theologisches Studienjahr), v jehož rámci Opatství Zesnutí blahoslavenné Panny Marie v Jeruzalémě nabízí německým studentům katolické a protestantské teologie seznámení s biblickými místy...

Zvláštní papežův vyslanec u Lukašenka

18. December 2020 - 17:34

Vatikán. Papež František je znepokojen situací v Bělorusku. Do Minsku proto vyslal arcibiskupa Claudia Gugerottiho, současného nuncia ve Velké Británii, který se včera dopoledne sešel s prezidentem Alexandrem Lukašenkem.   

Britský nejvyšší soud zakázal podávání léků blokujících dospívání dětem do 16 let

18. December 2020 - 17:34

Velká Británie. Britský Nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí, podle něhož děti do 16 let věku nemohou užívat léky blokující dospívání s cílem změny pohlaví. Doposud totiž postačovalo rozhodnutí dítěte, aby bylo možné využít státem financovaných procedur. Po novém verdiktu bude nutné získat souhlas soudu, který uzná, že změna pohlaví je nejlepším zájmem dítěte.

Papež: Kultura péče jako přednostní cesta k dosažení míru

17. December 2020 - 14:03

Vatikán. “Kultura péče jako cesta k míru”, tento titul nese poselství Svatého otce k 54. Světovému dni míru, který připadne na první den nového kalendářního roku. Papežův text, datovaný osmým prosincem, dnes zveřejnil Svatý stolec a představila tisková konference ve vatikánském tiskovém středisku. V jeho úvodu římský biskup vysvětluje, že volbu letošního tématu podnítily četné projevy solidarity a dobročinnosti, hmatatelné v tomto “pandemickém roce”, avšak bohužel též pokračující nacionalismus, rasismus, xenofobie a válečné konflikty.

Stránky