Blogy

Štěpán Zavřel

Tento text se v porovnání s předešlými texty liší v tom, že mi nejde jen o vyzvednutí vzácné a velké osobnosti, ale taky o výtku české společnosti zahleděné až přiliš sama do sobe a ignorující ty postavy svých krajanů, kteří se stali velkými v zahraničí, v zemích, které si z politických důvodů vybrali za svou novou vlast...

K svatořečení P. Damiána

KT mi dal již dvakrát možnost vyjádřit se k osobě P. Damiána. V čísle 2. roku 2006 u příležitosti jeho vyhlášení za největší osobnost minulého století v Belgii a v čísle 13. roku 2008 u příležitosti českého vydání mé knihy “Aina Hemolele – svätá zem – Molokai” - (KNA 2006 Bratislava) a “Otec malomocných a Molokai...” - (KNA 2007 Praha) Proto se teď nebudu opakovat a v poděkování za jeho svatořečení, které proběhlo v Římě 11.X.2009 bych rád poukázal na ty aspekty z jeho života, které by mohly být zdrojem povzbuzení a příkladu pro nás.

Stránky

Subscribe to RSS - blogy