Blogy

P. Anton Srholec a „velká bouřka v malé sklenici“

Protože jsem napůl Slovák a zajímá mě dění jak v České, tak i ve Slovenské republice a tamní církvi, sledoval jsem s dost velkou pozorností komentáře k nedávné exkomunikaci tří slovenských kněží a jednoho jáhna. V jednom momentě jsem dokonce sám uvažoval, že něco k oné události napíši. Pak jsem ale objevil v třetím čísle křesťanského týdeníku pro mládež „ZRNO“ komentář P. Antona Srholce, saleziánského kněze z Bratislavy.

Výstupy z církve v Rakousku

Odchody z cirkvi sú protestom proti autoritatívnej hierarchii

Všetky rakúske deníky informovali začiatkom tohto roku o drastickom odchode veriacich z katolíckej cirkvi za uplynulý rok. Rakúsko je tradične katolíckou krajinou. Za posledných 30 rokov však vystúpilo z radov cirkvi viac ako jeden milión ľudí a počet kresťanov tak klesol v tejto zemi na 5,53 miliónov. Za minulý rok vystúpilo rekordných 53.216 veriacich, dokonca viacej ako tomu bolo v roku 1995 v súvislosti s odstúpením kardinála Groera kvôli jeho morálným prestupkom.

Dítě bez domova?

Vánoce jsem prožil v Praze, neušly mi informace z denního tisku. Jak již to v této sváteční době bývá, média jsou mnohem mírumilovnější, než v jiné roční době a pokud přinášejí zprávy o neštěstích, katastrofách či utrpení lidí, dělají to s taktem a určitou snahou vyvolat v posluchačích zamyšlení a diskusi nad hodnotami tvořícími humánnější společnost. A tak mne několik dnů před štědrým večerem, naposledy 23.12 2009 v Lidových novinách, zaujaly informace o nejmladší bezdomovkyni v České republice, teprve 5-leté Jitce z Brna.

Zachraňte fundamenty

Publik – Forum

Zachraňte fundamenty!

Překlad z  časopisu kritických křesťanů - Zeitung kritischer Christen  -

10. července 2009, číslo  13, str. 36 - 39, Německo

Prof. Dr. Hans Küng

Židé, křesťané a muslimové by měli objasnit své stanovisko

 k vlastnímu středověku a k modernímu světu

Když je z toho jelen u železné opony úplně jelen

U příležitosti dvacátého výročí pádu komunismu vysílala rakouská televizní stanice ORF letos v přírodovědeckém televizním pořadu UNIVERSUM dokumentární film o hranicích, které dělily totalitní státy od svobodného světa. Zaujala mne ta část pořadu, která se věnovala dosud nediskutovaným okolnostem - chování jelenů v pohraničním pásmu mezi tehdejším Československem a západním Německem.

Štěpán Zavřel

Tento text se v porovnání s předešlými texty liší v tom, že mi nejde jen o vyzvednutí vzácné a velké osobnosti, ale taky o výtku české společnosti zahleděné až přiliš sama do sobe a ignorující ty postavy svých krajanů, kteří se stali velkými v zahraničí, v zemích, které si z politických důvodů vybrali za svou novou vlast...

K svatořečení P. Damiána

KT mi dal již dvakrát možnost vyjádřit se k osobě P. Damiána. V čísle 2. roku 2006 u příležitosti jeho vyhlášení za největší osobnost minulého století v Belgii a v čísle 13. roku 2008 u příležitosti českého vydání mé knihy “Aina Hemolele – svätá zem – Molokai” - (KNA 2006 Bratislava) a “Otec malomocných a Molokai...” - (KNA 2007 Praha) Proto se teď nebudu opakovat a v poděkování za jeho svatořečení, které proběhlo v Římě 11.X.2009 bych rád poukázal na ty aspekty z jeho života, které by mohly být zdrojem povzbuzení a příkladu pro nás.

Stránky

Subscribe to RSS - blogy