Brno

Oslavy Dne Brna v roce 2020

V podzimním vydání (č. 35) ročníku 2019 jsme v Oříku věnovali rozsáhlou pozornost loňským oslavám Dne Brna. Tyto oslavy se konají pravidelně od roku 1995 a mají připomínat obyvatelům Brna a jeho návštěvníkům účinnou a slavnou obranu města na konci třicetileté války proti ohromné přesile švédských vojsk. Kromě hrdinných obránců z řad vojáků a občanů města tehdy významnou roli sehrály dvě výrazné osobnosti – plukovník Ludvík Raduit de Souches, který velel obráncům, a P. Martin Středa, představený brněnské jezuitské koleje, který obráncům poskytoval duchovní oporu. 

Letošní oslavy Dne Brna

Ve čtvrtek 15. srpna proběhla v Brně duchovní část oslav Dne Brna, která byla pojata jako celodenní pouť. Tyto oslavy se konají pravidelně už od roku 1995 a připomínají významnou událost z konce třicetileté války. 

Brněnská diecéze ve fotografiích

Začátkem tohoto, pro Brněnskou diecézi, jubilejního roku vyzval otec biskup Vojtěch k uspořádání fotovýstavy ze života diecéze. Zúčastnit se jí mohl každý profesionální nebo amatérský fotograf. Snímky měly být tematicky zaměřeny buď na samotnou katedrálu, nebo na život farností. Organizace výstavy se ujalo Diecézní muzeum.

Pontifikální bohoslužba v katedrále na Petrově

V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hodin se v brněnské katedrále uskutečnila slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení Brněnské diecéze. Katedrála byla zcela plná, snad nezůstalo jediné volné místo, přijeli věřící ze všech koutů diecéze. Bohoslužbu celebroval sídelní brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti velkého počtu dalších církevních hodnostářů, kněží, jáhnů, ministrantů a zasvěcených osob. Bohoslužba byla vyvrcholením letošních jubilejních oslav a vyzněla jako velké poděkování Bohu za založení a dlouholetou ochranu diecéze.

Další ročník vzdělávacích aktivit Pastoračního střediska BB

Během letošního podzimu měli zájemci opět příležitost navštívit několik zajímavých vzdělávacích akcí s teologickou tematikou. Jedná se např. o:

Předchozí brněnští biskupové

 • 1. Matyáš František hrabě Chorinský z Ledské (1777-1786)
 • 2. Jan Křtitel Lachenbauer, OCr. (1787-1799)
 • 3. Vincenc Josef kníže Schrattenbach (1800-1816)
 • 4. Václav Urban rytíř Stuffler (1817-1831)
 • 5. František Antonín Gindl (1832-1841)
 • 6. ThDr. Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (1842-1870)
 • 7. Karel Nottig (1870-1882)
 • 8. ThDr. František Saleský kardinál Bauer (1882-1904)
 • 9. ThDr. PhDr. ICDr. Pavel hrabě Huyn (1904-1916)
 • 10. ThDr. h. c. Norbert Jan Klein, OT (1916-1926)

Děkanství se svými farnostmi

Následuje seznam děkanátů brněnské diecéze i s farnostmi, které do jednotlivých děkanátů náleží.

DĚKANSTVÍ BLANENSKÉ

Děkan sídlí ve farnosti Jedovnice

Poutní místa brněnské diecéze

Na území brněnské diecéze je 82 poutních míst, z nichž 40 je zasvěceno Panně Marii.

Děkanství brněnské diecéze

Seznam děkanství brněnské diecéze

(platný od 1. 7. 1999)

1. Blansko
2. Boskovice
3. Brno
4. Břeclav
5. Hodonín
6. Hustopeče
7. Jihlava
8. Mikulov
9. Modřice
10. Moravské Budějovice
11. Moravský Krumlov
12. Rosice
13. Slavkov
14. Telč
15. Tišnov
16. Třebíč
17. Velké Meziříčí
18. Vranov nad Dyjí
19. Znojmo
20. Ždár nad Sázavou

Patroni a světci brněnské diecéze

Patroni katedrály a brněnské diecéze

Hlavními patrony katedrály na Petrově i celé brněnské diecéze jsou svatí apoštolové-mučedníci Petr a Pavel (liturgická slavnost 29. června). Za další ochránce jsou mimo jiné považováni:

 • sv. Cyril, mnich, a sv. Metoděj, biskup, hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy
 • sv. Václav, mučedník, hlavní patron českého národa
 • sv. Vít, mučedník, patron Čech a Prahy

Brněnští biskupové

Sídelní biskup brněnské diecéze Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Narodil se 20. srpna 1946 v Bosonohách. Kněžské svěcení přijal 27. června 1976 v Brně, poté působil v duchovní správě. V roce 1982 byl jmenován prefektem, později rektorem Kněžského semináře v Litoměřicích.

Dějiny brněnské diecéze

Dlouhá staletí existovala na Moravě jediná diecéze se sídlem v Olomouci. Dosavadní systém církevní správy přestal časem vyhovovat zejména z demografických příčin a bylo nutno jej reorganizovat. To bylo jasné církevním i státním činitelům, k rozhodujícím krokům se však odhodlaly nejdřív civilní orgány, vedeny ovšem zájmy především vlastními, utilitaristickými a ne vždy církvi přátelskými.

Naše diecéze

Brněnská diecéze

je jednou z osmi diecézí římskokatolické církve v České republice.

Hlavní údaje o brněnské diecézi

  • Současný biskup: Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
  • Rozloha: 10 597 km2.
  • Kraje, na jejichž území se diecéze rozkládá: Jihomoravský a Vysočina.

Subscribe to RSS - Brno