Rajhrad

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

V minulém čísle Oříku jsme informovali o výsledcích letošní Tříkrálové sbírky, i o tom, že naše vesnice spadají pod úsek Oblastní charity Rajhrad. Značná část výtěžku naší sbírky připadá na nutné úpravy v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (DLB-sH). Pro bližší seznámení s DLBsH jsme vybrali několik informací z webových stránek tohoto zařízení.

DLBsH Rajhrad je charitním projektem, v jehož podstatě je láska k bližním a služebné milosrdenství těžce nemocným a umírajícím v rodinné atmosféře za přispění nejmodernějších metod a vybavení.

Hodnoty organizace jsou:

Dějiny farnosti Ostrovačice

Ostrovačická farnost je velmi starobylá, vznikla ve 12. až 13. století (do té doby se datuje původní ostrovačický kostel, první zmínka o faře je z r. 1255).

Prvním nám známým farářem je Burkhard, zmíněný v r. 1338 (viz faráři Ostrovačic).

Subscribe to RSS - Rajhrad