Říčany

Poděkování starostům a obcím

Jménem farnosti bych chtěl poděkovat starostovi Obce Říčany ing. Janu Studenému i celé Obci Říčany za již zmíněnou v článku pí Franzové opravu hřbitova i sakrálních staveb obce. Díky tomu, po předchozí opravě krovů a střechy kostela, bylo všechno na oslavu 250. výročí posvěcení kostela jaksepatří připraveno.

Dušičková pobožnost v Říčanech

Letošní dušičková pobožnost v neděli 3. listopadu 2013 byla v Říčanech jiná než v předchozích letech. Předcházelo jí žehnání nově rozšířené části hřbitova a žehnání nové hřbitovní brány. Úvodní řeč pronesl starosta ing. Jan Studený a teprve pak jsme odešli k centrálnímu kříži hřbitova a modlili se za naše zemřelé. Účastníky neodradilo ani deštivé počasí. Ve chvíli zahájení jsme byli všichni pod deštníky. Po pobožnosti následovala prohlídka hřbitovní auly a celý průběh natáčela regionální televize Kahan.

Podrobněji o výstavě…

V rámci vyvrcholení oslav se konala ve zdejší základní škole malá výstava o životě a činnosti našeho farního společenství. Asi na 10 nástěnných tabulích bylo shrnuto dění v naší farnosti. Od opravy zdejšího kostela, kapličky a dalších kulturních památek až po samotný hřbitov, na kterém se ještě v příštím roce bude s opravami pokračovat. Chtěli jsme našim občanům přiblížit život farního společenství Ostrovačice – Říčany – Veverské Knínice.

250. výročí

9. října 1763 na svátek sv. Havla byl posvěcen nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Končící rok 2013 jsme prožívali v duchu oslav toho 250. výročí. S ročním předstihem jsme začali setkáním farní rady a úvahami, jak důstojně toto výročí oslavit. Nejdříve jsme připravili brožurku, v níž jsou shrnuty základní informace o kostele a farnosti.

Letos slavíme také 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, takže náš kostel byl posvěcen při 900. výročí jejich příchodu.

Příběh staré říčanské křtitelnice…

,,Dávno, dávno je tomu…“ co na malém vršku nad říčanskou dědinou stával malý kostelíček. (první historická zmínka o něm je již v r. 1349). Kostelíček byl obehnaný hradbami a byl farní. Fara stála na jižní straně panského dvora.

A ve farním kostelíku byla křtitelnice. Krásná, z pískovce. Její hlavice byla vyzdobena vydlabaným zobrazením poklesku prvních lidí.

Žehnání dětských prolézaček

V Říčanech už od začátku prázdnin hned vedle kostela ve školní zahradě stojí krásné dětské prolézačky. Jsou požehnáním i pro říčanský kostel: děti, kterým se dříve do kostela někdy nechtělo, se nyní přímo těší!

21. 7. 2013 proběhlo žehnání těchto prolézaček i celého dětského hřiště.

Výstava ve škole

Pro slavný den patronů našeho kostela sv. Petra a Pavla připravili někteří obyvatelé Říčan v přízemní třídě školy výstavu s obrazy, fotografiemi a jinými předměty z naší obce.

Výstavu zahájila paní Ludmila Franzová, hlavní organizátorka toho všeho, spolu s panem starostou ing. Janem Studeným, který pí Franzové za vše poděkoval.

Pouť v Říčanech 2013

Letošní pouť v Říčanech byla zvlášť bohatá a slavná – je to proto, že v roce (2013) slavíme 250. výročí posvěcení našeho kostela! Právě proto jsme svátek našich patronů oslavili zvlášť slavnostně.

Příprava na slavnost probíhala na dvou rovinách: uklízeli jsme kostel, ale přitom nezapomněli prosit Pána o jeho požehnání, bez něhož by všechno co děláme bylo zbytečné. Nezapomenutelné v tomto kontextu bylo eucharistické požehnání, které vedl o. biskup Pavel Posád.

Významné výročí

9. října letošního roku uplyne 250 let od vysvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla. Jeho zbudování a posvěcení v roce 1763 bylo vyvrcholením snah našich předků.

Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou ve dvou dnech:

Sobota 29. června, kdy je svátek sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela, bude Den otevřeného kostela.

Něco o hodinách na věži říčanského kostela

Hodiny na věž říčanského kostela byly umístěny zřejmě již dávno před první světovou válkou. V jakém stavu byly a jak přesně ukazovaly čas, již dnes pochopitelně nevíme. Musely ale celá léta dobře sloužit – ukazovaly totiž čas, kterým se lidé ve vesnici řídili. Nic jiného totiž neměli. Rádio nebylo a hodinky obyčejní lidé také neměli.

Až do roku 1945 se musely hodiny denně ručně natahovat a seřizovat. Ten, kdo tuto práci vykonával, musel vždy vyšlapat 62 schodů k hodinám a ještě 10 schodů ke zvonům, které se také obsluhovaly ručně.

Vzpomínky říčanského ministranta

Když jsem jako šestiletý začal v říčanském kostele ministrovat, byla válka, kterou jsme my děti, na rozdíl od našich rodičů, moc nevnímaly. Pro nás to bylo spojeno hlavně s povinnou výukou němčiny. V první a druhé třídě jsme z toho měly dost zamotanou hlavu. Když jsem chtěl ministrovat, musel jsem se ještě učit modlit a odpovídat u oltáře latinsky. To byla nutnost, poněvadž se tehdy mše sv. sloužily pouze latinsky. Dlouho jsem potom vzpomínal na toto „učení – mučení“.

28. října - státní svátek ČR

28. října vzpomínáme 90 let od vyhlášení samostatné ČSR. K uctění tohoto výročí probíhá v Říčanech zajímavá výstava, kterou připravil místní letopisecký spolek a žáci devátých tříd ZŠ Ostrovačice.

Mapuje I. světovou válku, její přůběh, nabízí staré fotografie z Říčan i náhled do osudu lidí.

Co nám dnes říkají jména na pomníku padlých? Dokážeme se i dnes zastavit a ptát se, jaký měl jejich život smysl?

Z historie říčanského kostela

29. červen je svátkem apoštolů sv. Petra a Pavla. Právě naše farnost má tyto dva světce za své patrony a náš chrám Páně je těmto apoštolům zasvěcen.
Jistě by nás mnohé zajímalo něco z historie kostela i duchovní správy naší obce. Následující řádky jsou zpracovány podle knihy „Říčany na Moravě“ od P. Václava Jana Pokorného, kaplana v Ostrovačicích z r. 1923, kterou věnuje na památku říčanským farníkům.

Obec Říčany

Obec Říčany u Brna leží asi 20 km západně od Brna, při dálnici D1, na východě téměř splývá s obcí Ostrovačice.

Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1806 obyvatel (zpracováno podle wikipedie), takže Říčany jsou zhruba 3x větší než Ostrovačice.

Lidé a současnost kostela v Říčanech

Mše sv. v Říčanech bývá (až na výjimky) v neděli v 9.00, ve všední dny obvykle ve čtvrtek v 18.00. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.

Stránky

Subscribe to RSS - Říčany