Bible

Svítilnou mým nohám je tvé slovo

V době adventní roku 2016 probíhala v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích adventní „hra“ Svítilnou mým nohám je tvé slovo. Boží slovo osvěcovalo naše kroky v době adventní: děti plnily úkoly, které vyplývaly z textů Písma a z velké Bible, která zdobila náš kostel, vybarvovaly si obrázky a odnášely si domů svíce. Díky Bohu za jeho lásku a světlo, které k nám přichází v Písmu svatém. Díky především za pravé Světlo, které k nám přišlo o Vánocích!

Zlevněné bible

Do konce listopadu si můžete, především ke čtení, ale taky třeba jako vánoční dárek, koupit zlevněné bible zde.

Témata:

Život farnosti:

Slovo na rok 2014

Při Silvestrovské mši svaté jsme si vyprosili toto
SLOVO NA ROK 2014 pro naše farnosti:

Buď veleben Jahve, má skála, jenž učí mé ruce boji a mé prsty bitvě,
má láska a má pevnost, má tvrz a můj osvoboditel, můj štít,
v něm mám útočiště, on mi podrobuje národy
Ž 144,1-2

Témata:

Život farnosti:

Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie 2013

Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie se letos konalo v kostele sv. Martina v Kralicích nad Oslavou. Začátek setkání v neděli 24. 11. 2013 byl ve 14:30. Jedním z vystupujících sborů byla i naše schola sv. Petra a Pavla z Říčan. Kromě nich na setkání vystupoval domácí chrámový sbor z Kralic a chrámové sbory z Velké Bíteše a z Brtnic.

Proglas sv. Konstantina Cyrila předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia

Jak proroci již dříve předpověděli,
Kristus přichází shromáždit národy,
neboť je světlem celého tohoto světa.

To se stalo v tomto sedmém věku.
Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,
hluší uslyší slovo Písma.

Je tedy třeba poznat Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar ten je věru od Boha daný,
dar Boží je to údělu na pravici,
dar duším nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou.

Slovo na rok 2013

Při Silvestrovské mši svaté jsme si vyprosili toto
SLOVO NA ROK 2013 pro naše farnosti:

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit.
Ž 22,23

Témata:

Život farnosti:

Náboženství pro dospělé ve školním roce 2012/13

Prožíváme období, které papež Benedikt XVI. vyhlásil Rokem víry. Měli bychom se zamyslit nad tím, co pro poznávání a prohlubování naší víry děláme. Opět pokračuje výuka náboženství pro dospělé na faře v pátek po mši sv. jednou za 14 dní. Náš pan farář Ludvík Bradáč navazuje na biblické kapitoly, které s námi probíral v předchozích letech.

Náboženství pro dospělé 20.5.

20.05.2011 - 14:30

V pátek v 18.45 bude opět "náboženství pro dospělé". Zvláště ti, kteří se chtějí vzdělat v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

„Vezmi a čti“ v praxi našich farností

V letošním roce opět pokračuje na faře náboženství pro dospělé, připravované panem farářem Bradáčem. Je zaměřeno na Bibli, a to postupně od prvních knih Starého Zákona. Zatím jsme probrali první knihu Mojžíšovu – Genesis a pokračujeme druhou knihou Mojžíšovou – Exodem. Pan farář se ve své „výuce“ soustředil na méně známé, lépe řečeno ne ústřední postavy biblických příběhů. Seznámili jsme se hlouběji např. s postavami Kaina a Ábela, Abrahamovou ženou Sárou a její služkou Hagar, Jákobovým synem Judou a Mojžíšovými sourozenci Áronem a Miriam.

Sederová večeře

17.04.2011 - 15:00

Podobně jako v loňském roce se i letos uskuteční na naší faře tzv. Sederová večeře, připomínka židovské večeře na oslavu slavného vyjití (= exodus) Izraele z egyptského otroctví. Tato večeře má, podobně jako jiné židovské svátky, hluboký vztah ke křesťanské víře –

Náboženství pro dospělé 1.4.

01.04.2011 - 18:45

V pátek v 18.45 bude opět "náboženství pro dospělé". Zvláště ti, kteří se chtějí vzdělat v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Náboženství pro dospělé 18.3.

18.03.2011 - 18:45

V pátek v 18.45 bude opět "náboženství pro dospělé". Zvláště ti, kteří se chtějí vzdělat v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Náboženství pro dospělé 4.3.

04.03.2011 - 18:45

V pátek v 18.45 bude opět "náboženství pro dospělé". Zvláště ti, kteří se chtějí vzdělat v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Náboženství pro dospělé 25.2.

25.02.2011 - 18:45

V pátek v 18.45 bude opět "náboženství pro dospělé". Zvláště ti, kteří se chtějí vzdělat v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Náboženství pro dospělé 28.1.

28.01.2011 - 18:45

V pátek v 18.45 bude opět "náboženství pro dospělé". Zvláště ti, kteří se chtějí vzdělat v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Stránky

Subscribe to RSS - Bible