Duchovní život

Poznání

Pane, ty víš, jak jsem někdy lidsky slabý a zranitelný. Jak tě málo chápu a poznávám. Jak se bojím utrpení v jakékoliv podobě. Posilni mé bázlivé lidské srdce, abych si byl jist skutečností, že o mně víš a že jsi se mnou, i kdybych měl jít údolím smrti. Amen.
P. Norbert Zeman.

Touto modlitbou jsem začínala nový den. Hodně mne oslovila – nejsou to má slova, ale cítila jsem, že jsou mi vlastní. Jsou v mém nitru, jen je nedovedu říct nahlas.

Je večer a já se znovu vracím ke slovům této modlitby. Jak jsou pravdivá!

Tichý víkend pro ženy

Krátce po Velikonocích jsem dostala pozvání odjet na "Tichý víkend pro ženy". Neváhala jsem, zanechala jsem tři chlapy v chalupě (s tichou podporou babiček) a v pátek odpoledne spolu s kamarádkami odcestovala. Ještě v uších mi zněla slova manžela: "Tichý víkend - pro ženy? To nejde dohromady." Sama jsem nevěděla, do čeho jdu....

Ježíši, důvěřuji Ti...

Chtěla bych se s Vámi podělit o tři kouzelná slovíčka, která mě naučila životní zkušenost.

Stalo se to loni v červnu, těsně před termínem mých závěrečných zkoušek. Měla jsem pocit, že to sama nezvládnu, hledala jsem nějakou pomoc, a tak jsem se rozhodla, že jí půjdu sama naproti. Zavolala jsem otci Ludvíkovi a poprosila ho o svátost smíření. Tušila jsem, že tam najdu posilu ..

Když už jsem byla na odchodu, otec mi ještě dal důležitou radu. "Hlavně si nezapomeň říct: Ježíši, důvěřuji Ti! a neboj se, ono to půjde".

Bůh v mém životě

Mezi lidi, které při svých pravidelných pobytech v Praze navštěvuji, patří manželé Tamara a Václav Mrázovi. Je jim kolem 80 let, oba jsou inženýři, můžete je potkat v kostele ve Strašnicích. Považuji je nejen za vzácné přátele, v jejichž přítomnosti se dobře cítím, ale taky za křesťany, které označujeme slovem příkladní.

Anselm Grün v Brně

Ve dnech 16.-17. 5. 2008 navštívil již potřetí otec Anselm Grün Brno. Během těchto dvou dnů představil své dvě novinky. V pátek 16. 5. v aule brněnského Biskupského gymnázia proběhla první přednáška "Řízení jako duchovní úkol". V sobotu 17. 5. tamtéž proběhla přednáška "Jak znovu najít radost". V Karmelitánském nakladatelství vyšla kniha se stejnojmenným názvem.

Radost je projevem naplněného života. Jde především o to, jak si uchovat radost i uprostřed úzkosti a smutku, neštěstí a nouze, neúspěchu a zklamání (str. 10). Radost je uzdravující a inspirující silou (str. 11).

Duchovní obnova s otcem ThLic. Josefem Chybou

V sobotu před 4. nedělí postní (1. března 2008) připravil pan farář Ludvík Bradáč pro zájemce setkání s P. Josefem Chybou, farářem v Dubňanech.

Tato postní duchovní obnova byla zaměřena na možnosti a způsoby duchovního uzdravování lidí trpících dědičnými závislostmi a záhadnými nemocemi. Během dopoledne se uskutečnily dvě besedy.

Ve svých vystoupeních P. Chyba kladl důraz na důvěru v Boží uzdravující moc. Téma bylo inspirováno knihou anglického psychiatra Kennetha McAlla.

Udělej si čas

Najdi si čas myslet,
je to čas hledání pokladů.
Najdi si čas k rozptýlení,
je to čas k zachování mládí.
Najdi si čas na čtení,
je to čas k osvojení moudrosti.
Najdi si čas na modlitbu,
je to čas přibližování se Bohu.
Najdi si čas na lásku,
je to čas nejkrásnější přítomnosti.
Najdi si čas na přátelství,
je to čas pro cestu ke štěstí.
Najdi si čas na víru,
je to čas k přijetí klíče do nebe.
Najdi si čas pro Boha a bližního,

Postní duchovní obnova (2006)

Postní duchovní obnova 9.-11. 3. 2006

Na začátku letošní postní doby proběhla třídenní duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ v kostele v Ostrovačicích. Hlavním tématem obnovy bylo Podobenství o zlých vinařích. Zde otiskujeme s laskavým svolením stručný obsah.

Subscribe to RSS - Duchovní život