Hudba

Svatocecilské zpívání v Říčanech 25. 11. 2012

Koncert v Říčanech v neděli Ježíše Krista Krále se opravdu vydařil. Vystoupily zde tři sbory.

Jako první vystoupila naše místní schola sv. Petra a sv. Pavla. Jeden ze zpívajících, pan Pilát z Říčan, řekl něco z historie scholy a zdůraznil, že na jejím začátku stála velká podpora P. Bedřicha Provazníka. Schola zpívala písně rytmické a moderní a zpěv doprovázela hrou na elektrofonické varhany jeho vedoucí p. Dagmar Ryšánková.

Vánoční koncert ELYSIUM

06.01.2013 - 19:30

Úžasná hudba v podání 120-ti členného filharmonického orchestru a sboru zkomponovaná německým skladatelem filmové hudby Jo Blankenburgem speciálně pro tento koncert.

Capellen Orchestra & Choir
dirigent Petr Pololáník

28. prosince 2012 v 19.30 hod. (premiéra)

Svatocecilské setkání 2012

Každoročně pořádá říčanská schóla setkání k poctě sv. Cecílii, patronky zpěváků a hudebníků. Setkání se uskutečnilo i letos, a bylo výjimečné! Zpívala na něm kromě schóly sv. Petra a Pavla z Říčan i schóla z kostela sv. Jana Křtitele z Velké Bíteše a chrámový sbor z kostela sv. Martina v Kralicích nad Oslavou.

Schóly předvedly jedna po druhé svůj připravený program, potom zazpívaly všechny tři společně, a nakonec i s námi ostatními – píseň ke sv. Cecílii a Kristus kraluje. Program byl velmi bohatý a hezký.

Pocta sv. Cecílii 2012

25.11.2012 - 15:00

Říčanští farníci
Vás srdečně zvou na hudební setkání
POCTA SV. CECÍLII
Na setkání vystoupí

Hudební jaro Zdeňka Pololáníka 2012 (pozvánka)

Letos proběhne v Tišnově třetí ročník „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“, jehož součástí budou tyto 2 koncerty:

  • První koncert“ se bude konat 11. 4. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.00. 
  • Druhý koncert“ se bude konat 10. 5. v bazilice Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Začátek je v 19.00.

Sedmdesátiny biskupa Josefa Hrdličky

Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký se letos 19. ledna dožil sedmdesáti let

Mozartovo Requiem v sedmi městech

26.11.2011 - 15:00

V sobotu 26. listopadu se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Troubsku uskuteční koncert, na kterém zazní Mozartovo Requiem i jiné skladby.

Tento koncert je součástí výjimečného projektu, o kterém píše dirigent Ing. Karel Tomek:

Hudební jaro Zdeňka Pololáníka 2011

Letos se v Tišnově konal 2. ročník Hudebního jara Zdeňka Pololáníka. Tak jako loni festival sestával ze čtyř koncertů, na kterých zazněla díla Zdeňka Pololáníka i dalších hudebních skladatelů.

Na následujících odkazech si můžete přečíst hlavní informace o čtyř koncertech festivalu.

Hudební rodina Zdeňka Pololáníka

O panu magistru Zdeňku Pololáníkovi jsme na našich webových stránkách psali mnohokrát (viz hlavně zde). Představme si nyní jeho rodinu. Možná to vás, čtenáře, překvapí, ale řeč bude opět především o hudbě.

Na fotografii nahoře vidíte dceru manželů Pololáníkových, paní Mgr. Janu Kubovou.

První koncert "Hudebního jara Zdeňka Polololáníka"

Dne 27.4.2011 v kostele sv. Václava v Tišnově proběhl první ze čtyř koncertů letošního Hudebního jara Zdeňka Pololáníka. Zazněly na něm skladby různých skladatelů (viz pozvánka na koncert), mezi nimi, jako vrchol a zlatá tečka, i díla našeho pana varhaníka „Ave Maria“ a „Liturgická mše“.

1. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

27.04.2011 - 19:30

Velikonoční koncert“ se bude konat 27. 4. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Program koncertu

  • G. Young – Aleluja
  • C. Saint-Saens – Mše c moll

8. zastavení křížové cesty

A ženy kolem plakaly,
rukama nad ním lomily.

On se však k nim obrátil

se slovy,
aby neplakaly nad ním,

Nepotřebujeme krále?

Skupina The Plastic People of the Universe nahrála Pašijové hry velikonoční, z níž vám představujeme kousek, týkající se odsouzení Ježíše Krista ke smrti ukřižováním.

Nepotřebujeme krále
v ustanovení římského impéria
dost je nám Pilát hejtmanem
a klid v zemi klid
nepotřebujeme krále
chudého na oslátku

Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání.

Zpívání koled u jesliček v knínickém kostele

V neděli 9. ledna se v knínickém kostele konala malá slavnost, jejímiž hlavními aktéry byly děti. Byl to navíc den, kdy odpoledne do ulic vyrazily 4 skupiny koledníků, aby při návštěvě knínických domácností požádaly o příspěvek v rámci Tříkrálové sbírky. Při mši svaté pan farář Ludvík Bradáč koledníkům a jejich vedoucím dopředu poděkoval a jejich počínání požehnal.

Stránky

Subscribe to RSS - Hudba