Biskupové

Královéhradecká diecéze má nového sídelního biskupa

3. března 2011 jmenoval Svatý otec Benedikt XVI. Jana Vokála novým (v pořadí 25.) královéhradeckým biskupem. Stalo se tak bezmála po roce od chvíle, kdy byl tehdejší biskup Dominik Duka jmenován pražským arcibiskupem. Nový biskup bude vysvěcen začátkem května, uvedení do úřadu (intronizace) je plánováno na sedmý květen. Za své biskupské heslo si zvolil „Pod ochranu Tvou“.

P. Jan Vokál se narodil 25. 9. 1958 v Hlinsku v Čechách. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v roce 1983 získal titul inženýr v oboru technická kybernetika.

Uvedení Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa

14.05.2011 - 15:00

Mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskupem královéhradeckým, přijme biskupské svěcení z rukou kardinála Tarcisia Bertoneho, SDB, vatikánského státního sekretáře, v sobotu 7. 5. 2011 v 16:30 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu (u oltáře katedry).

Zemřel P. Stanislav Krátký

V sobotu 20. listopadu se společenství věřících v kostele sv. Jana v Mikulově rozloučilo s tamním farářem, mikulovským proboštem a představeným kapituly P. Stanislavem Krátkým.

Pohřební mši svatou za účasti stovky kněží sloužil světící pražský biskup Václav Malý. Bohoslužbu označil za shromáždění radosti s odkazem na velké množství sester a bratří, které P. Stanislav Krátký přivedl svou pastýřskou horlivostí ke Kristu.

Biskup Škarvada zemřel

Mons. ThDr. Jaroslav ŠKARVADA
14.09.1924 - narozen v Praze
12.03.1949 - vysvěcen na kněze v Římě
06.01.1983 - vysvěcen na biskupa v Římě
14.06.2010 - zemřel v Praze
21.06.2010 - 09:30 - pohřeb v Praze v katedrále sv. Víta
Další informace o něm je možné najít zde.

Témata:

Život farnosti:

Pohřeb Josefa Koukla

Mons. ThDr. Josef KOUKL
08.11.1926 - narozen v Brně
23.04.1950 - vysvěcen na kněze v Litoměřicích
27.08.1989 - vysvěcen na biskupa v Litoměřicích
22.05.2010 - zemřel v Litoměřicích
29.05.2010 - 14:00 - pohřeb v Litoměřicích

Témata:

Život farnosti:

Předchozí brněnští biskupové

  • 1. Matyáš František hrabě Chorinský z Ledské (1777-1786)
  • 2. Jan Křtitel Lachenbauer, OCr. (1787-1799)
  • 3. Vincenc Josef kníže Schrattenbach (1800-1816)
  • 4. Václav Urban rytíř Stuffler (1817-1831)
  • 5. František Antonín Gindl (1832-1841)
  • 6. ThDr. Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (1842-1870)
  • 7. Karel Nottig (1870-1882)
  • 8. ThDr. František Saleský kardinál Bauer (1882-1904)
  • 9. ThDr. PhDr. ICDr. Pavel hrabě Huyn (1904-1916)
  • 10. ThDr. h. c. Norbert Jan Klein, OT (1916-1926)

Nuncius

Apoštolský nuncius v České republice

Apoštolský nuncius v České republice je diplomat na úrovni velvyslance zastupující Svatý stolec a papeže u Vlády České republiky. V souladu s usnesením Vídeňského kongresu z roku 1815 je doyenem diplomatického sboru. Současným, už třetím nunciem, je arcibiskup Diego Causero.

Subscribe to RSS - Biskupové