manželé Schovancovi

Ladislav Schovanec

Ladislav Schovanec byl akademický malíř, jehož obrazy s náboženskou tématikou se vyskytují v řadě světových galerií a výstavních  síních včetně Vatikánu. Narodil se ve Strážkovicích u Kyjova 12. února roku 1941. Již jako žák měšťanské školy patřil k nejlepším z výtvarné výchovy. Začal se proto soukromě vzdělávat u malíře Jano Köhlera. Studoval pak na Střední průmyslové škole textilní v Brně, pak přešel na vysokou školu Umělecko-průmyslovou do Prahy. Další studia přenesl na Universitu Cyrila a Metoděje, odkud si odnesl diplom učitele katechismu. Scénografii studoval na DAMU v Praze.

K úmrtí Běly Schovancové

Běla Schovancová, ilustrátorka, malířka a básnířka se narodila 22. 11. 1945 v Brně.

Emigrovala do Itálie, ale po kratším pobytu přesídlila do Paříže, kde nedávno 18. 2. 2019 náhle zemřela. 

Její básnická tvorba je početná a tématy shodná s tvorbou jejího manžela akademického malíře Ladislava Schovance.

Brzy zrána

…brzy z rána,

ještě než záře ranní vzplály na nebi,

se otevřela Brána věčnosti

a vzkříšený Kristus

se nám ukázal,

abychom uvěřili,

že On je cesta,

8. zastavení křížové cesty

A ženy kolem plakaly,
rukama nad ním lomily.

On se však k nim obrátil

se slovy,
aby neplakaly nad ním,

Narození Páně

Nad probouzejícím se

Betlémem,    

v růžové mlze
pozvolna svítá...
*
V ranních paprscích

vánoční zvony tam,
nad Zemí zaslíbenou

slavnostně znějí

Velká noc zmrtvýchvstání

Stmívání...

z Kříže snímání,

poslední objetí,
do hrobu ukládání,

a noc jako bez konce...

*

A po ní
den jako bez času, a opět noc.

2. zastavení křížové cesty

II.

A potom nastala Cesta křížová.

Břemeno přetěžké
vložili tvému Synu na ramena,

Ještě ke křížové cestě v Brně

Ještě se vracíme ke křížové cestě, která se konala v neděli 21. března 2010 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Kromě faktu, že tato křížová cesta zůstala zapsaná v našich srdcích, je ještě pár dalších důvodů k tomuto návratu.

Konečně je k dispozici kvalitnější fotografie Dómského komorního sboru, řízeného paní Bcl. Dagmar Kolařovou.

Křížová cesta v brněnské katedrále

V neděli 21. března 2010 v 16.30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně se konala křížová cesta, „Křížová cesta s Matkou Páně“, jejíž hudbu slavný hudební skladatel Zdeněk Pololáník a jejíž texty pochází od paní Běly Schovancové (žijící v Paříži).

Přišlo nás tam poměrně mnoho z našich farností, z Ostrovačic, Říčan i Veverských Knínic, a důvodů, proč jsme přišli, bylo mnoho.

Malý portrét manželů Ladislava a Běly Schovancových

V tomto a dvou předchozích číslech farního zpravodaje byly zveřejněny kresby Ladislava Schovance a básně jeho ženy Běly Schovancové. Mnozí čtenáři se doptávali, o koho se jedná. Rádi jim proto oba umělce přiblížíme krátkým medailonkem.

Světlo nad Hakeldama

Ještě je slyšet
ten pronikavý cinkot třiceti stříbrných
dopadajících na dlažbu chrámu v Jeruzalémě

Peníze za zradu,
za nevinně prolitou krev,
Krev Boží, jedinou,
která má moc z nás sejmout pravěký hřích
a nás očistit z našich vin

A jak to ústy proroka přikázal Hospodin,
aniž by si to uvědomili,
nechali sesbírat rabíni
ty mince v chrámě pohozené,
a koupili za ně pole hrnčířovo
k pohřbívání cizinců.

Dopis od manželů Schovancových z Francie

Drazí a milí přátelé,

co nejsrdečněji děkuji za všechnu Vaši pozornost a přízeň. Měli jsme velikou radost, OŘÍK se nám moc líbí a velice pěkně působí báseň s grafikou P. Arnošta Hrabala.

Běla posílá vánoční báseň, bude-li možné ji zase o Vánocích zveřejnit, byli bychom rádi. Ale máte-li v redakci něco jiného, neradi bychom rušili program. Však jak uznáte. E-mail, když pošlete, tak se nezlobte, když ihned nereagujeme, máme toho moc. Zavoláme.

Pán ať Vás všechny chrání.

Ladislav a Běla

Modlitba v den Kristova Narození

MODLITBA V DEN KRISTOVA NAROZENÍ

Ó Králi nebe a věčnosti,

tvé zaslíbení nám svítí nad propastí tmy

a tichá sláva Matky Panny nás objímá.

Ó Spáso našeho života, Děťátko milostí zářící,

Syne Boží s mocí nejvyšší, světlem své lásky nás zažehni

a k Sobě nás jednou všechny vezmi,

Subscribe to RSS - manželé Schovancovi