Zdeněk Pololáník

Jubilant Zdeněk Pololáník

V dnešní internetové době si můžeme v různých vyhledávačích snadno nalézt základní životopisné údaje Zdeňka Pololáníka, v současnosti nejvýznamnějšího občana Ostrovačic. To, že 25. Října 2015 oslavil své krásné osmdesátiny, jsme již většinou také slyšeli a mnoho z nás mu k nim osobně také blahopřálo. V tomto svátečním čase mi tedy dovolte malý pohled o dva měsíce zpátky a návrat k tomuto významnému životního výročí našeho čestného občana, ale především přátelského, přívětivého a vstřícného člověka.

Malý střípek k narozeninám Zdeňka Pololáníka

V těchto dnech se dožil významného životního jubilea ostrovačický farník a varhaník, významný hudební skladatel pan Zdeněk Pololáník. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání a, samozřejmě, bohatou tvůrčí inspiraci.

Poděkování a přání Zdeňku Pololáníkovi

V letošním roce, kdy oslavil své životní jubileum pan Zdeněk Pololáník, se nám dostala velká nabídka koncertů, s uvedením jeho skladeb i děl ostatních autorů. Měla jsem možnost zúčastnit se říjnového koncertu v Porta coeli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova. Účinkoval zde orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Dómský smíšený sbor Brno, Cantus Morkovice se sbormistrem Vladimírem Blešou, na varhany hrála paní Dagmar Kolařová a řídil Petr Kolař. Stala jsem se svědkem nevšedního zážitku, o který bych se chtěla s vámi podělit.

Poděkování faráře Zdeňku Pololáníkovi

Je pro mě veliká čest působit ve farnosti, kde žije takový člověk jako je pan Zdeněk Pololáník. Znovu a znovu se mi stává, že se mě někdo z kněží zeptá: A ty, kde vlastně teď jsi? V Ostrovačicích, odpovídám. A on na to: Á, Ostrovačice, pan Pololáník…

Pan Pololáník je úplně obyčejný prostý člověk se zdravým selským rozumem a příjemnou povahou. Jeho hudba s tím je částečně v protikladu: vůbec není tak prostá, jednoduchá a snadná, alespoň některé části jeho díla.

Vzpomínání z mého dětství a mládí na Zdeňka Pololáníka

Zdeňkovi bylo již osmdesát roků a já tomu nemohu uvěřit. Znám ho už tak dlouho, ale připadá mi stále mladý, stejný jako před léty. Úsměvný a laskavý je i jeho humor.

Panu Pololáníkovi s láskou…

Přiznám se, že jsem hodnou chvíli musel přemýšlet, jakým souhrnným nadpisem uvést příspěvky, které se sešly k zařazení do Oříku v souvislosti s nedávnými narozeninami pana Zdeňka Pololáníka. Byly napsány členy našeho „společenství Oříku“, ale jde též o osobní přání několika blízkých přátel oslavence, které se nám k otištění podařilo po delším přemlouvání od manželů Pololáníkových „vymámit“. Všechny jsou uvedeny v této kapitole od tohoto místa v řadě dál za sebou.

Náboženství pro dospělé 11.12.2015

11.12.2015 - 18:45

V rámci náboženství pro dospělé 11. prosince 2015 v 18:45 na faře se bude promítat dílo p. Zdeňka Pololáníka Pierot. Všichni jsou srdečně zváni!

Kulatý stůl se Zdeňkem Pololáníkem

V pátek 30. října 2015 se na faře v Ostrovačicích konal Kulatý stůl se Zdeňkem Pololáníkem, hudebním skladatelem a ostrovačickým varhaníkem, uspořádaný při příležitosti jeho krásných kulatých 80. narozenin.

80. narozeniny Zdeňka Pololáníka

Při příležitosti 80. narozenin p. Zdeňka Pololáníka, známého hudebního skladatele a ostrovačického varhaníka (nar. 25. října 1935) se v tyto dny konaly a konají mnohé akce, především koncerty, které jsme avizovali na našich webových stránkách (a kterých se i mnozí naši farníci zúčastnili).

Kulatý stůl s panem prof. Zdeňkem Pololáníkem

30.10.2015 - 18:45

V pátek 30. října 2015 v 18:45 (hned po mši sv.) se bude na faře v Ostrovačicích konat Kulatý stůl se Zdeňkem Pololáníkem, hudebním skladatelem a ostrovačickým varhaníkem, při příležitosti jeho 80. narozenin. Všichni jste srdečně zváni (vchod vraty)!

Pátý koncert Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka 2015

31.10.2015 - 19:00

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele sv. Jakuba, dne 31. října 2015. Začátek koncertu je v 19 hodin. Vstupné: 100,- Kč. Daniel Knut Pernet (varhany) zahraje skladby od J. S. Bacha, G. Bohma, Z. Pololáníka, F. Latenase a F. Mendelssohna-Bartholdyho.

Čtvrtý koncert Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka 2015

24.10.2015 - 19:00

Koncert se bude konat v České Třebové, v rotundě sv. Kateřiny, dne 24. října 2015. Začátek koncertu je v 19 hodin. Vstupné: 100,- Kč. Pavel Černý (varhany) provede skladby těchto autorů: Z. Pololáník, J. Hassler, G. Muffat. B. M. Černohorský, J. S. Bach.

Forfest Kroměříž 2015

11.10.2015 - 20:00

V rámci již 26. festivalu FORFEST v Kroměříži, v chrámě sv. Mořice vystoupí Dagmar Kolařová, Dívčí sbor a Petr Kolař. Začátek je ve 20 hodin.

Třetí koncert Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka 2015

17.10.2015 - 19:00

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele sv. Jakuba, dne 17. října 2015. Začátek koncertu je v 19 hodin. Vstupné: 100,- Kč. Na koncertě vystoupí tito interpreti ze Slovenska Peter Čapó, Jozef Štrbka, Jana Králiková, Laudamus (varhany, zpěv, komorní orchestr). Hudební skladatelé, jejichž skladby zazní: G. F. Händel, J. Haydn, W. A. Mozart, M. Schneider Trnavský. B. A. Wiedermann, Z.

Druhý koncert Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka 2015

10.10.2015 - 17:00

Druhý koncert Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka se bude konat v bazilice Porta Coeli v Předklášteří v sobotu 10. října 2015 a jeho začátek je v 17 hodin.

Stránky

Subscribe to RSS - Zdeněk Pololáník