Zdeněk Pololáník

Hudební rodina Zdeňka Pololáníka

O panu magistru Zdeňku Pololáníkovi jsme na našich webových stránkách psali mnohokrát (viz hlavně zde). Představme si nyní jeho rodinu. Možná to vás, čtenáře, překvapí, ale řeč bude opět především o hudbě.

Na fotografii nahoře vidíte dceru manželů Pololáníkových, paní Mgr. Janu Kubovou.

První koncert "Hudebního jara Zdeňka Polololáníka"

Dne 27.4.2011 v kostele sv. Václava v Tišnově proběhl první ze čtyř koncertů letošního Hudebního jara Zdeňka Pololáníka. Zazněly na něm skladby různých skladatelů (viz pozvánka na koncert), mezi nimi, jako vrchol a zlatá tečka, i díla našeho pana varhaníka „Ave Maria“ a „Liturgická mše“.

1. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

27.04.2011 - 19:30

Velikonoční koncert“ se bude konat 27. 4. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Program koncertu

  • G. Young – Aleluja
  • C. Saint-Saens – Mše c moll

8. zastavení křížové cesty

A ženy kolem plakaly,
rukama nad ním lomily.

On se však k nim obrátil

se slovy,
aby neplakaly nad ním,

Hudební jaro Zdeňka Pololáníka 2011 (pozvánka)

Letos proběhne v Tišnově druhý ročník „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“, jehož součástí budou tyto 4 koncerty:

2. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

18.05.2011 - 19:30

Májový koncert“ se bude konat 18. 5. ve velkém sále Městského kulturního střediska v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Poprvé během dvou let konání Hudebního jara Zdeňka Pololáníka se festivalový koncert uskuteční v sále Městského kulturního střediska.

3. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

01.06.2011 - 19:30

Závěrečný koncert“ hudebního festivalu se bude konat 1. 6. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Na třetí koncert hudebního festivalu se přemístíme zpět do tišnovského kostela.

4. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

13.06.2011 - 19:30

Mimořádný koncert“ se bude konat 13. 6. v bazilice Porta coeli v Předklášteří. Začátek je v 19.30.

Představení účinkující varhanice

Příjemným bonusem letošního ročníku festivalu bude vystoupení americké varhanice JOAN DEVEE DIXON v bazilice Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta Coeli.

Video Tišnovské televize

Tišnovská televize natočila tento krátký dokument ze života a díla hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka:

Svatovojtěšské ocenění Zdeňka Pololáníka

Na svátek sv. Anežky České 13. listopadu 2010 převzal Zdeněk Pololáník diplom a stříbrnou Svatovojtěšskou medaili od pana arcibiskupa D. Duky v katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha v Praze za celoživotní přínos duchovní hudbě.

Slavnostní chvíle byly završeny pozváním do arcibiskupského paláce, kde jsou vystaveny obrazy arcibiskupů minulých staletí. Z reprezentačních sálů, vyzdobených  krásnými rozměrnými gobelíny a křišťálovými lustry, byl úchvatný pohled na večerní osvětlenou Prahu.

Hudební akce k 75. narozeninám Zdeňka Pololáníka

Už začátek roku 2010 byl ve znamení koncertů z díla oslavence, neboť jak někteří uvažovali, na podzim se budou těžko hledat termíny.

Prvního provedení (21. března 2010) se zhostila ZUŠ Smetanova s církevním zaměřením. V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uvedli zpěváci s dir. Bc. Dagmar Kolařovou zhudebněnou Křížovou cestu s Matkou Boží na slova  B. Schovancové. Koncert zachytila a vysílala i televize NOE.

Promluva při mši sv. v sobotu 23. 10. 2010

Promluva při mši sv. v sobotu 23. 10. 2010
při oslavě jubilea hudebního skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka

V evangeliu jsme právě slyšeli o fíkovníku a o jeho ovoci, které na něm však zahradník marně hledal. Proto taky my kazatelé na tomto místě obvykle káráme věřící lid kvůli tomu, že přináší příliš málo ovoce.

K životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka

Z podnětu našeho pana faráře P. L. Bradáče vyšlo rozhodnutí, že by se měly narozeniny skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka oslavit mší sv. v kostele v Ostrovačicích. Pro farníky a nejbližší, kteří přijeli jubilantovi blahopřát, sloužili mši sv.  P. L. Bradáč a rosický děkan  P. T. Mikula. Mše sv. byla v sobotu 23. října v 10,30 hod. na poděkování za dar života a požehnání do dalších let. Při mši sv. zpívala Schola z Říčan pod vedením Mgr. D. Ryšánkové. Na konci mše sv. zástupci jednotlivých obcí Ostrovačic, Říčan a Vev. Knínic přišli popřát jubilantovi za všechny farníky.

Varhanní festival 2010

V říjnu 2010 se v České Třebové konal již šestý ročník Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka.

Pár informací o jednotlivých koncertech si můžete přečíst přímo na webových stránkách věnovaných festivalu anebo v pozvánkách na koncerty:

Vzpomínka na pana ředitele Vladimíra Malacku

Dne 14. listopadu 2010 v 15 hodin se ve společenském sále nově otevřeného Zámeckého kulturního centra v Rosicích konal slavnostní koncert. Současně se vzpomínalo na rosického rodáka, učitele, varhaníka v kostele a hudebního skladatele Vladimíra Malacku.

Jako host vystoupil MgA. Zdeněk Pololáník s touto svou vzpomínkou na Vladimíra Malacku:

Stránky

Subscribe to RSS - Zdeněk Pololáník