Faráři

Kulaté narozeniny léto 2016

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se několik členů společenství Oříku dožilo významného životního výročí. Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a především hojnost Božího požehnání.

Před nástupem nového kněze

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry!

Dostáváte do rukou další číslo FZ společného pro obě ŘKF Ostrovačice a Veverské Knínice. Podařilo se ho připravit a vytisknout opět ke svátku sv. Václava, jemuž je zasvěcen farní kostel v Ostrovačicích.

Pastor novus

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

těmito slovy bych se rád zamyslel nad naším společným poutním zájezdem k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor.

Seznam farářů Veverské Knínice

  1. Jiří Rutetius, 1640 - 1649
  2. Pavel Dudelius, 1649 - 1660
  3. Jan Křen, 1660 - 1682
  4. Dominik Pondikl, 1682 - 1683

Seznam farářů Ostrovačice

    1. Vavřinec Schön, 1663 - 1666
    2. Antonín Řehoř Grus, 1666 - 1670
    3. Šimon František Vančík, 1670 - 1676
    4. Alexius Kyselý, 1676 - 1686

Subscribe to RSS - Faráři