Bedřich Provazník

Vzpomínka na otce Bedřicha

Je to již bezmála 11 let, co nás otec Bedřich Provazník opustil. Stalo se to, jak si snad vzpomínáme, 4. 2. 2007. Po těžké nemoci odešel oblíbený a milovaný kněz, obětavý správce našich farností. Šestého února příštího roku by oslavil 50 let svého kněžství.

Připomínka vzácných mužů, kteří nás vedli k Bohu

Jedním z nich je Mons. Vladimír Petrů (*1920), oddaný služebník Boží a lidumil, od jehož smrti 15. května uplyne 15 let.

Rozloučili jsme se s ním v nedalekém Domašově, kde působil poslední kněžská léta. Je mnoha našim farníkům osobně velmi blízký, protože jistou dobu pracoval jako děkan rosický, pod jehož pravomoc naše farnosti patřily. Zemřel na Moravci a byl pochován v Radešínské Svratce do rodinného hrobu.

Setkání k 10. výročí úmrtí o. Bedřicha

Každoročně mají přátelé o. Bedřicha příležitost se setkat, zavzpomínat na něj a pomodlit se. Setkání pořádáme buď k datu Bedřichova narození nebo úmrtí. Letos jsme si spolu připomněli 10. výročí jeho úmrtí. Setkání dne 4. února 2017 začalo v 15 hodin na hřbitově v Ostrovačicích modlitbou, pokračovalo mší sv. v kostele, a pak jsme se přesunuli na faru, kde jsme chvíli pobyli v přátelském rozhovoru při malém pohoštění a vzpomínkách. Taky jsme si promítli video složené z různých událostí, kterých se o.

Vzpomínkové setkání k o. Bedřichovi 2017

04.02.2017 - 15:00

Setkání při příležitosti 10. výročí úmrtí o. Bedřicha začne na ostrovačickém hřbitově v 15 hodin a potom v 15:30 bude mše sv. v kostele v Ostrovačicích. Následuje přátelské posezení na faře. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání k 80. nedožitým narozeninám o. Bedřicha

Letos si připomínáme kulaté 80. nedožité narozeniny o. Bedřicha Provazníka. Připomněli jsme si to 29. května 2016 setkáním na hřbitově a pak na faře v Ostrovačicích. Přijeli přátelé o. Bedřicha z Brna i z jiných míst, společně jsme se pomodlili a pak rozmlouvali při pohoštění, o které se postarali sami hosté, kteří přinesli různé dobroty. Přes poměrně nepříznivou předpověď nám Pán daroval krásné počasí a spoustu dalších darů, včetně radosti ze vzájemné blízkosti.

Buď dobré mysli Jeruzaléme

Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice... za dobu téměř 15 let působení otce Bedřicha mezi Vámi, nám v Komunitě Emmanuel přirostly k srdci. Mnozí jsme k vám na bohoslužby i jiné akce dojížděli, mnozí z vás se zúčastňovali našich programů a služeb.

A tak zákonitě na jaře a v létě r. 2007 jsme v komunitě Emmanuel intenzivně soucítili s vašimi farnostmi jako “osiřelými“, bez kněze. Modlili jsme se s vámi i za vás, když se nedařilo do farností kněze ustanovit.

Při naší každoroční letní formaci jsme se učili novou píseň „Buď dobré mysli Jeruzaléme“.

Letošní vzpomínková slavnost na Mons. Bedřicha Provazníka

Jako každoročně, sešli se i letos farníci Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic spolu s členy Komunity Emmanuel z Brna, aby modlitbou a písněmi vzpomenuli na svého nezapomenutelného kněze a bratra Bedřicha Provazníka. Od roku 1992 plných patnáct let nám byl pokorným pastýřem a pomocníkem na duchovní cestě k Bohu. Je známo, že už dlouho před tím než nastoupil do veřejné církevní správy, se za totalitního režimu jako kněz a biskup podílel na činnosti podzemní církve.

Setkání u hrobu 2015

Letošní setkání se konalo 4. února 2015, a ne na konci května, jako každý rok. Tak jsme si mohli připomenout ne pozemské narozeniny o. Bedřicha, ale jeho narozeniny nebeské. Nejprve jsme se pomodlili na hřbitově, pak jsme v modlitbách pokračovali při mši svaté, nakonec jsme poseděli a povykládali na faře při dobrotách, které přinesli účastníci.

Setkání u hrobu o. Bedřicha

04.02.2015 - 17:30

Toto každoroční setkání se bude tentokrát konat při příležitosti úmrtí o. Bedřicha. Začátek setkání 4. 2. 2015 je v 17:30 na hřbitově v Ostrovačicích. Setkání pak pokračuje mší sv. v kostele v 18 hodin a posezením na faře.

Vzpomínka na dva naše bývalé kněze

Tak jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se sešli v neděli 1. června u hrobu otce Bedřicha (při příležitosti jeho nedožitých 78. narozenin). Po krátké pobožnosti, kterou vedli členové komunity Emmanuel, následovalo přátelské setkání na faře v Ostrovačicích. Mohli jsme tak opět prožít příjemné chvíle ve společnosti našich přátel.

Setkání k nedožitým narozeninám o. Bedřicha 2014

Uběhl rok a znovu jsme se sešli při příležitosti nedožitých narozenin našeho milého o. Bedřicha Provazníka. Bylo zde plno jeho přátel, kteří na něj s láskou vzpomínali a modlili se. Setkání začalo modlitbou na hřbitově v Ostrovačicích. Pak jsme se přesunuli na faru a strávili dvě hodinky většinou na farní zahradě při přátelském rozhovoru. Setkání skončilo v kostele, kde jsme se modlili v rámci svatodušní novény o příchod Ducha svatého k nám. Snažili jsem se především chválit Pána, jak nás k tomu povzbudili manželé Zezulovi na začátku. Díky Bohu za krásné chvíle prožité spolu.

Setkání při příležitosti nedožitých narozenin otce Bedřicha 2014

01.06.2014 - 14:30

Setkání začne krátkou pobožností na hřbitově v Ostrovačicích ve 14:30. Pak bude pokračovat na faře v Ostrovačicích při přátelském setkání. V 17 hodin pak bude setkání novény k Duchu sv. Letošní "setkání u hrobu" připadá na čas Svatodušní novény. Proto ten den v 17.00 v ostrovačickém kostele někteří členové komunity Emmanuel prožijí  modlitbu svatodušní novény s námi.

Setkání k narozeninám otce Bedřicha 2013

Otec Bedřich Provazník by se 31. května 2013 dožil 77 let. Sešli jsme se při této příležitosti, my jeho bývalí farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic a mnoho dalších přátel z Brna, především z komunity Emanuel. Setkání se konalo 2. června 2013 v Ostrovačicích, v místě kde otec Bedřich žil a působil téměř 15 let a kde jsou také na hřbitově uloženy jeho tělesné pozůstatky. Vděčně jsme na něj vzpomínali, modlili se a prožili požehnané nedělní odpoledne.

Vzpomínkové setkání na Mons. B. Provazníka

V neděli 2. června, dá-li Pán, se tradičně sejdeme s komunitou Emmanuel na hřbitově v Ostrovačicích u kněžského hrobu. Po krátké pobožnosti, věnované vzpomínce na Mons. Bedřicha Provazníka, se přesuneme na faru.

Úvodem se tam s námi MUDr. Viola Svobodová podělí o zkušenosti ze své práce v hospici přednáškou „U bran smrti poznáváme život“. (Poučení nejen pro seniory a nemocné).

Setkání zakončíme společným posezením na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 

Vzpomínkové odpoledne 2012

Již pošesté se v Ostrovačicích konalo, při příležitosti nedožitých narozenin o. Bedřicha Provazníka, Vzpomínkové odpoledne, při kterém jsme, jak už napovídá název, vzpomínali na o. Bedřicha (i na další kněze, kteří v našich farnostech působili), modlili se za něj u jeho hrobu na místním hřbitově a prostě byli spolu – nejen my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale také přátelé o. Bedřicha z Brna z komunity Emmanuel, jíž byl o. Bedřich členem.

Stránky

Subscribe to RSS - Bedřich Provazník