Vladislav Dvořák

Připomínka vzácných mužů, kteří nás vedli k Bohu

Jedním z nich je Mons. Vladimír Petrů (*1920), oddaný služebník Boží a lidumil, od jehož smrti 15. května uplyne 15 let.

Rozloučili jsme se s ním v nedalekém Domašově, kde působil poslední kněžská léta. Je mnoha našim farníkům osobně velmi blízký, protože jistou dobu pracoval jako děkan rosický, pod jehož pravomoc naše farnosti patřily. Zemřel na Moravci a byl pochován v Radešínské Svratce do rodinného hrobu.

Krátká vzpomínka na P. Vladislava Dvořáka

Letos tomu je 30 let, co do našich farností nastoupil P. Vladislav Dvořák. Rodák z nedalekých Chudčic vedl nás po cestě k Bohu plných sedm let. Zemřel v srpnu 2007, pohřben je na vlastní přání v Příměticích u Znojma, které byly jeho prvním kněžským působištěm.

O Vánocích a Velikonocích míval ve zvyku posílat farníkům poselství s připomínkou významu těchto svátků a osobním požehnáním. Otiskujeme velikonoční poselství, které dala k uveřejnění paní M. Ševčáková. 

Novokněžské požehnání v Říčanech

Ve čtvrtek 29. srpna nás v kostele čekala příjemná změna: obvyklou mši sv. slavil neobvyklý kněz, o. Petr Václavek. Protože byl vysvěcen na kněze nedávno, pouze před dvěma měsíci, uděloval pak po mši sv. všem zájemcům novokněžské požehnání.

Vzpomínka na otce Vladislava Dvořáka

Dne 21. května letošního roku si připomeneme nedožité 70. narozeniny našeho dřívějšího duchovního otce P. Vladislava Dvořáka.

P. Vladislav se narodil v roce 1943 v nedalekých Chudčicích, kněžské svěcení přijal 29. června 1974 v Brně.

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka
vyvolané zájezdem do Znojma

Na jaře proběhla v našich farnostech anketa o určení cíle letošního farního zájezdu. Měl jsem radost, když pan farář oznámil, že většina do ankety zapojených farníků dává přednost cestě do Znojma (s následnou návštěvou akvaparku v rakouském Laa). První zastavení se mělo konat v Příměticích, kde je pochován náš dlouholetý farář P. Vladislav Dvořák.

Má radost z tohoto výsledku ankety měla dva zcela osobní důvody:

Farní zájezd do Znojma a Laa

Každoročně konáme v našich farnostech nějaký větší výlet, kterému říkáme zájezd nebo pouť - ve skutečnosti je to obojí: poznávací a odpočinkový zájezd, spojený s modlitbami, mší sv. a jiným duchovním programem. Letos jsme se vypravili do Znojma a blízkého městečka v Rakousku Laa.

Kazatel od Matky Boží

Mezi kněze, na které se tak snadno nezapomíná, patřil vedle otce Bedřicha i jeho předchůdce (působící v naší farnosti), otec Vladislav Dvořák.

Jednou z jeho předností byla jasná a věcná kázání, kterými k nám promlouval. Tehdejší děkan P. Vladimír Petrů jej nazval "kazatelem od Matky Boží".

Měl rád lidi kolem sebe. Byl rád, když byl jako rodák z Chudčic pozván, aby celebroval při poutní mši svaté. Ať už to bylo při pouti u Tří křížů, v krásném lesním prostředí nad Chudčicemi, nebo při pouti k Matce Boží, v malé starobylé kapli u hradu Veveří.

Vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka

Po nenadálé zprávě o skonu P. Vladislava Dvořáka loni v srpnu se myšlenky mnohých farníků intenzívně obrátily ve vzpomínkách na období před 15 lety, kdy u nás vykonával kněžskou službu. Letos 21. května si připomeneme jeho nedožité 65. narozeniny mší sv. v kostele ve Veverských Knínicích. K tomuto výročí zařazujeme také dva následující příspěvky.

I ta poslední chvíle našeho života bude důležitá

...svědectví z předposledního dne života kněze Vladislava Dvořáka

Za Vladislavem Dvořákem

Téměř na den přesně půl roku po smrti našeho zatím posledního faráře Mons. P. Ing. Bedřicha Provazníka přišla nenadálá zpráva o úmrtí jeho předchůdce v kněžské službě ve farnostech Ostrovačice a Veverské Knínice P. Vladislava Dvořáka.

Otec Dvořák se narodil v nedalekých Chudčicích 21. května 1943, na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v Brně. Jako kněz prošel dlouhou řadou farností. Naše dvě farnosti spravoval v létech 1985 až 1992.

Subscribe to RSS - Vladislav Dvořák