Kněží

Potkal jsem řadu krásných osobností, ale Jan patřil mezi ty nejlidštější

Tuto velmi pěknou vzpomínku na P. Jana Rybáře uvádíme proto, že měl blízký vztah k otci Bedřichu Provazníkovi a na jeho přání vedl v roce 2006 pro naše farníky v Ostrovačicích postní duchovní obnovu. První v řadě, která od té doby pokračuje až do současnosti. Byla výborně sestavená a trvala po tři dny! V pátek krátká bohoslužba slova v kostele, a po ní dlouhá hutná přednáška o křesťanství, ale podaná způsobem, kterému každý dobře rozuměl. S možností okamžitých dotazů a jeho zasvěcených a vtipných odpovědí. V sobotu dopoledne podobná akce pro věřící mládež.

Mons. Jiří Mikulášek – 25 let ve funkci generálního vikáře

„Být generálním vikářem není vždy jednoduché. Jeden rakouský kolega mi kdysi řekl: „U nás bývá na místo faráře konkurs. Přihlásí se třeba tři kněží. Když jednoho z nich vyberu, rozzlobí se na mne zbylí dva. A za rok mi přijde vynadat ten třetí, že jsem ho vybral,“ říkává s úsměvem Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, který 15. srpna 2017 oslavil jedinečné výročí – dvacet pět let stojí po boku brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jako jeho nejbližší spolupracovník.

Zemřel Oto Mádr

Necelé dva týdny po svých 94. narozeninách zemřel v neděli 27. února 2011 ThDr. Oto Mádr (* 15. 2. 1917) – kněz, teolog, apoštolský protonotář, dlouholetý šéfredaktor Teologických textů, dlouholetý vězeň komunistického režimu, v jehož věznicích strávil 14 let.

Poslední rozloučení se zemřelým se konalo v sobotu 5. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Stručně podle Katolického týdeníku č. 10

Státní vyznamenání P. Františku Fráňovi

V den státního svátku 28. října 2010 udělil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezident Václav Klaus při slavnosti na počest vzniku Československého státu státní vyznamenání řadě význačných osobností kulturního, vědeckého a společenského života. Mezi vyznamenanými byl také P. František Fráňa, kněz brněnské diecéze, který obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Ocenění našich kněží papežem Benediktem XVI.

Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 27. září 2010 předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle osmi kněžím dekrety, jimiž je papež Benedikt XVI. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).

Tři otázky našemu panu děkanovi Tomáši Mikulovi

Jaké jsou farnosti, které spravujete?

Spravuji farnosti Troubsko a Střelice u Brna. K farnosti Troubsko jsou přifařeny obce Ostopovice, Bosonohy a Popůvky.

Máte mezi svými farníky lidi ochotné vytvářet dobré farní společenství?

Každá farnost je trochu jiná. Troubsko a Střelice jsou vedle Brna a to je ovlivňuje. V Brně je velký výběr různě zaměřených společenství. Část farníků si našlo své místo v těchto společenstvích. I v našich farnostech jsou vytvořená dobrá farní společenství.

V Římě zemřel P. Vojtěch Hrubý

Začátkem února zemřel v Římě ve věku nedožitých 86 roků P. Vojtěch Hrubý. Většina českých poutníků, kteří přijížděli do Říma ať z domova nebo ze zahraničí, nalézala přístřešek v poutním domě Velehrad na Via delle Fornaci 200 v blízkosti Vatikánu.

Ladislav Simajchl zemřel

Zemřel Mons. Ladislav SIMAJCHL
04.06.1922 - narozen v Horních Hamrech (farnost Žďár nad Sázavou-I)
05.07.1948 - vysvěcen na kněze v Brně
05.07.2010 - zemřel v nemocnici v Novém Městě na Moravě
09.07.2010 - 14:00 - pohřeb v bazilice ve Žďáru nad Sázavou-II, pak uložen do kněžského hrobu na Fryšavě

Témata:

Život farnosti:

Hlas českého vysílání Vatikánu

Český kněz P. Petr Ovečka SJ. byl hlasatelem českého vysílání Vatikánského rozhlasu nejen pro Čechy ve vlasti, ale ve všech koutech světa. Psal a namlouval tyto pořady, psal a překládal zajímavé zprávy pro český katolický časopis. Byl zkušeným průvodcem poutníků, a to nejen českých.

Jeho zásluhou jsem se svou ženou navštívil i Vatikán, jeho zahrady, papežovo soukromé rozhlasové studio i Vatikánský rozhlas. Dostali jsme se  též na audienci k panu kardinálu Beranovi v české koleji Nepomucenu a odnášeli jsme si kromě jeho požehnání i hezký balík cenné náboženské literatury.

Pohřeb Mons. Josefa Veselého

V pátek 5. února 2010 byl ve věku 80 let odvolán z tohoto světa Mons. Josef Veselý, papežský prelát a emeritní děkan opavský, básník a politický vězeň komunistického režimu. Jeho básně vycházely i v našem farním zpravodaji. Pohřeb zesnulého bude v konkatedrále Panny Marie v Opavě v sobotu 13. února 2010 při mši svaté v 10 hodin.

Témata:

Život farnosti:

90. narozeniny o. Tomáše Špidlíka

Významnou událostí české i světové církve jsou 90. narozeniny Tomáše Špidlíka, které český kardinál oslaví ve čtvrtek 17. prosince.

I my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic mu přejeme všechno nejlepší, mnohá léta v Boží milosti a lásce!

Rozhovor s P. Josefem Chybou

Letošní duchovní obnovu před Velikonocemi vedl v Ostrovačicích P. J. Chyba. Rodilý Brňák, teologii studoval mj. v Římě, kde získal titul ThLic. Nyní působí jako farář v Dubňanech. Znovu do našich farností zavítal v létě, kdy zde doprovázel skupinu katolické mládeže ze svého působiště při jejím prázdninovém pobytu. Pro čtenáře Oříku odpověděl stručně na několik otázek.

Kdy a kde jste se, otče, narodil?

Narodil jsem se 26. 1. 1960 v Brně u Milosrdných bratří.

Kde nyní působíte?

Myšlenky o kněžství

Modlitba za nového kněze

Přichází k nám s radostí a dobrou vůlí - není to však elektronkový mozek. Proto se nebudu vzrušovat, když se mě popáté zeptá, jak se jmenuji. Je jistě jiný než jeho předchůdce, ale každý člověk má své silné a své slabé stránky. Čeká na naše podněty a je tu pro nás všechny, ale čeká také na naši spolupráci. Je to kněz, který potřebuje naši modlitbu.

Rekonstrukce kněžského hrobu v Ostrovačicích

V říjnu letošního roku byly po několika měsících příprav zahájeny práce na rekonstrukci kněžského hrobu na hřbitově v Ostrovačicích. O této nutné rekonstrukci jsme začali jednat společně s P. Provazníkem již před několika roky. Původně jsme ji chtěli provést společně s úpravou vstupu a střední částí hřbitova (na jehož realizaci žádáme o dotaci z prostředků Evropské unie), úmrtí Mons. Provazníka a jeho pohřbení do kněžského hrobu však tyto plány pozměnilo. Kněžský hrob kdysi hrobem pravděpodobně nebyl.

Vzpomínka na P. Msgre Vladimíra Petrů

Letos v květnu uplynulo 5 roků od smrti emeritního faráře v Domašově a děkana rosického P. Msgre Vladimíra Petrů.

Na pana děkana jsme si vzpomněli s některými farníky v souvislosti s úmrtím dvou kně/.í v tomto roce, kteří působili v našich farnostech - Mons. Ing. B. Provazníka a P. Mgr. V. Dvořáka.

Stránky

Subscribe to RSS - Kněží