Panna Maria

Panně Marii

Ave Maria Hvězdo jitřní

Naše „domácí“ pěší pouť k Matce Boží na Šmelcovně

O první zářijové sobotě se malá skupinka farníků z Ostrovačic, Říčan, Veverských Knínic a Domašova setkala před kaplí na Javůrku, aby pak pěšky pokračovala do údolí Bílého potoka k cíli, jímž byla tamější kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné. Tam se skupina početně rozrostla o poutníky, kteří přijeli na kolech, a o ty, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu vyššího věku dorazili na místo motorizovaně. 

List svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen - čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Mistr Jan Hus o Panně Marii

Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, na jehož vrcholu stála socha Panny Marie, chtěli strhnout k nohám pomníku Jana Husa. Asi netušili, co ani dodnes spousta lidí neví: Jan Hus jako katolický kněz byl velkým ctitelem Panny Marie. Sám se k ní modlil a slova, která o ní napsal, jsou stále aktuální, živá a krásná. 

Převzato z časopisu Milujte se č. 47, str. 3:

Dvě noci na Golgotě

Dvě noci na Golgotě
s Marií Pannou
Matkou Sedmibolestnou

Soumrak již pohasl,

snesla se noc
a tma ze všech nejtemnější

zahalila kraj.

Rozhostilo se ticho na Golgotě
pod nebem bezhvězdným.

Jen v očích Marie
jak hvězdy na nebi slzy se třpytí,

ve chvějivém světle olejové lampičky
na okně postavené.

Tam kdesi ve tmě,

v malém prostoru hrobním,
na kamenném loži

Odevzdaně

Vstupujeme do nového roku, do r. 2011. Ne náhodou nový rok začínáme s Pannou Marií. Odevzdejme jí s důvěrou tento rok slovy básně P. Josefa Veselého.

Schoulím se
        do tvé dlaně
                odevzdaně

Šmelcovna 2010

Tak jako loni (viz fotografie zde) i letos, dne 18. 9. 2010, jsme se vydali na výlet do údolí Bílého potoka. Kromě farníků z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic tam byli i další milí lidé, z Bystrce a odjinud. Po krátké ranní modlitbě jsme šli od kaple z Javůrku na Šmelcovnu.
Tam jsme vykonali pobožnost k Panně Marii Bolestné, které je tamní kaple (nádherně čerstvě restaurována!) zasvěcena.

Pouť na Vranov 8.9.2010

Tak jsme se vrátili z pouti na Vranov u Brna a do Křtin, z poutních míst, které patří mezi ty nejvýznamnější, a to nejen v rámci brněnské diecéze.

Pouť byla okořeněna skutečností, že obě poutní místa, která jsme navštívili, slaví letos významná výročí:

Pouť na Vranov 8.9.2010 (pozvánka)

08.09.2010 - 08:00

Ve středu 8. září 2010 se chystáme na pouť na Vranov u Brna. 8. září slavíme Narození Panny Marie a tamní poutní kostel je zasvěcen právě tomuto tajemství. Je to jedno z nejbližších poutních míst a až do 50. let minulého století se k svátku Narození Panny Marie konávala z našich farností třídenní pěší pouť na Vranov a do Křtin.

Invokace

Do srdce tvého
jak do přehrady milosrdenství
svůj žal a úzkost vhazujeme
na ruce tvé jak na kotvy
naděje zavěšujeme poslední
ve chvílích nejtěžších
Panno věrná

Nejkrásnější Ave Maria

Ve středu 5. 5. v 19.30 se v římskokatolickém kostele sv. Václava v Tišnově konal druhý ze tří koncertů "Hudebního jara Zdeňka Pololáníka". Jeho název byl "Nejkrásnější Ave Maria".

Jak je zřejmé již z názvu koncertu, zazněly na něm Ave Maria od různých hudebních skladatelů od 16. století (G. Caccini) až po současnost (L. Kuba, Z. Pololáník).

Modlitba v den Kristova Narození

MODLITBA V DEN KRISTOVA NAROZENÍ

Ó Králi nebe a věčnosti,

tvé zaslíbení nám svítí nad propastí tmy

a tichá sláva Matky Panny nás objímá.

Ó Spáso našeho života, Děťátko milostí zářící,

Syne Boží s mocí nejvyšší, světlem své lásky nás zažehni

a k Sobě nás jednou všechny vezmi,

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Originál tohoto obrazu byl až do roku 1938 umístěn v kapli na Veveří, dnes je uložen v Národní galerii v Praze. Kaple Matky Boží plnila ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu, která stávala u hradu Veveří, a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je farní kostel přímo ve Veverské Bítýšce, ale kaple na Veveří je do dnešních dnů důležitým pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Živý růženec - oznámení 2007

Třetí neděli v květnu, ti. 20. 5. 2007 v 8.45 hodin, bude sloužena v našem kostele mše svatá za členy živého růžence a jejich rodiny. Opět se sejdeme ke společné modlitbě jednoho desátku, který obětujeme na stejný úmysl.

Kdo má zájem zapojit se při této mši svaté přinášením obětních darů nebo vedením desátku, ať se přihlásí u pana Slováčka. U desátku nepředříkáváme žádné tajemství, aby každý mohl rozjímat nad svým. Tak se společně pomodlíme všechny čtyři růžence.

Kdo by chtěl připojit i vlastní úmysl, může ho rovněž nahlásit panu Slováčkovi.

Stránky

Subscribe to RSS - Panna Maria