Panna Maria

Měsíc květen

Měsíc květen
je zasvěcen té, která je Květem Ráje. Matce všeho lidstva. Ničím Neposkvrněné, Milované, Duchem svatým vyvolené - Panně Marii.
Sv. Jan napsal: „Kdo tě nebude milovat, až tě pozná?“

Pozvání k živému růženci

Přísliby Panny Marie křesťanům, kteří se modlí růženec

1. Každý, kdo mi bude vémě sloužit modlitbou růžence, obdrží znamení milosti.
2. Slibuji zvláštní ochranu a velké milosti všem, kteří se budou modlit růženec.
3. Růženec bude silnou zbraní proti peklu, zničí neřest, zmenší hřícha a porazí kacířství.
4. Způsobí, aby dobrá práce vzkvétala. Duše obdrží hojnost Božích milostí, zbaví lidská srdce lásky k světu a jeho pominutelnostem a naplní je touhou po věčných hodnotách. Tyto duše se tím posvětí.

Říjen - měsíc posvátného růžence

Měsíc říjen my katolíci nazýváme měsícem posvátného růžence. A nejen nazýváme... Modlíme se růženec.

Co je to růženec?

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.

Stránky

Subscribe to RSS - Panna Maria