Panna Maria

Živý růženec

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Je rozjímavou modlitbou.

Měsíc květen

Měsíc květen
je zasvěcen té, která je Květem Ráje. Matce všeho lidstva. Ničím Neposkvrněné, Milované, Duchem svatým vyvolené - Panně Marii.
Sv. Jan napsal: „Kdo tě nebude milovat, až tě pozná?“

Pozvání k živému růženci

Přísliby Panny Marie křesťanům, kteří se modlí růženec

1. Každý, kdo mi bude vémě sloužit modlitbou růžence, obdrží znamení milosti.
2. Slibuji zvláštní ochranu a velké milosti všem, kteří se budou modlit růženec.
3. Růženec bude silnou zbraní proti peklu, zničí neřest, zmenší hřícha a porazí kacířství.
4. Způsobí, aby dobrá práce vzkvétala. Duše obdrží hojnost Božích milostí, zbaví lidská srdce lásky k světu a jeho pominutelnostem a naplní je touhou po věčných hodnotách. Tyto duše se tím posvětí.

Říjen - měsíc posvátného růžence

Měsíc říjen my katolíci nazýváme měsícem posvátného růžence. A nejen nazýváme... Modlíme se růženec.

Co je to růženec?

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.

Stránky

Subscribe to RSS - Panna Maria