Svatí

Hildegard Burjan

Velká rakouská žena vyhlášena za blahoslavenou 29. ledna 2012 ve Vídni

Mám velký respekt k tomu, jak blahoslavená Hildegard Burjan (1883 – 1933) žila a co svým životem zanechala dalším generacím. Chci si jí vážit a těšit se z toho, jaká byla. Dá se to shrnout stručně takto:

Prosba za humor

Modlitba sv. Tomáše Mora

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed,

dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidí dobro kolem nás,

ať s hříchem nikdy nevydržím
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,

dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé, malé, já.

Pouť k Matce Boží ve světle blížícího se cyrilometodějského jubilea

Milí poutníci! Dnešní akce v kalendáři farností Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice je nazývána Pěší pouť na Veveří.

Dvě zcela nové tradice – pohled místního farníka

Letos v červenci se opět konala mše sv. v krásném prostředí Podkomorských lesů u Helenčiny studánky. Již třetím rokem. Počet jejich účastníků narůstá. Jsou to již nejen farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale i ze Žebětína, Bystrce a snad i odjinud, když se o této nevšední události zavčas dověděli.

Studánka s čistou pramenitou vodou je symbolem čistoty, podobně i jméno hlavní postavy Mrštíkova  románu  Helenky z Podkomorské myslivny, jejíž jméno nese studánka. Ideální místo pro konání nejčistší oběti - mše svaté - k očištění všech zúčastněných.

Rozhovor k 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny

Rozhovor s Josefem Hudcem, O.Cr., proboštem Řádu křížovníků

Otče, řekněte nám něco o sobě, kde působíte a také o Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

Jmenuji se Josef Hudec, vysvěcen na kněze jsem byl 6. 7. 1985, do Řádu křížovníků s červenou hvězdou jsem vstoupil v roce 1990. Moje nynější působiště je Znojmo-Hradiště, Mašovice, Popice u Znojma, všechno to jsou křížovnické farnosti.

Památku Matky Terezy uctily všechny národy

Dne 26. srpna letošního roku by se drobná misionářka z Kalkaty, kterou známe pod jménem Matka Tereza, dožila 100 roků. Její památku koncem srpna uctily tisíce lidí po celém světě.

Ačkoliv její oba rodiče byli Albánci, narodila se ve Skopji v sousední Makedonii. Téměř celý život prožila v Indii, kde v Kalkatě v roce 1950 založila řád Misionářek lásky. Její bezprostřední rozhodnutí k tomu kroku je známé, přesto je připomeňme.

Stavba kostela v ŘKF Brno-Lesná

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }div.Section1 { page: Section1; }

Test o Cyrilu a Metoději

Test o svatých soluňských bratřích si můžete udělat zde.

Témata:

Život farnosti:

Sv. Jan Maria Vianney a vzdělání

Při příležitosti 150. výročí smrti sv. Jana Maria Vianney, "faráře arského", patrona kněží a farářů, slavíme v církvi "Rok kněží".

Zatímco v dřívějších životopisech svatých se často zdůrazňovaly události z jejich života a vlastnosti, kterými světci vynikají a odlišují se od nás, dnes nás oslovují ty jejich rysy, kterými se nám přibližují, ukazují svou slabost, podobnou naší slabosti, i svou víru, která je silnější než naše lidské slabosti a problémy.

Před 20 lety k nám přišla svoboda

Se svatořečením Anežky České před 20 lety k nám přišla svoboda

Připomínka listopadových událostí z roku 1989 v úvodu mše sv. v knínickém kostele dne 18. 11. 2009, kdy jsme děkovali Bohu za dar svobody

Vážení přátelé, milé sestry a bratři! Dovolte, abych vás přivítal na slavení dnešní mše svaté. Koná se den po 20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, kdy skončilo čtyřicetileté období komunistické totality a kdy se pro občany naší země otevřely dveře ke svobodě. Už to samo o sobě je důvodem k veliké radosti.

Listopad 1989 - svatořečení Anežky České v Římě

Naše pouť do Říma při příležitosti svatořečení tehdy ještě blahoslavené Anežky České začala společnou modlitbou. Novénou ke sv. Anežce České v předvečer odjezdu.

Bylo nás dvanáct mladých lidí, kteří se 4. listopadu 1989 vydali třemi auty, aby byli při tom, když v bazilice sv. Petra v Římě bude papež Jan Pavel II. svatořečit Anežku Českou.

Mohu říci, že již tehdy, kdy jsem byla ještě v Praze, tedy před rokem 1989, se mezi mládeží šířila slova kardinála Tomáška: "Až bude svatořečena Anežka Česká, bude naše země svobodná."

Dětská mše v únoru

Říčanská schola nacvičila podle staré moravské písně Legendu o sv. Dorotě. Na dětské mši 19. 2. 2009 pak mimo modliteb a přímluv dětí zazněl i zhudebněný příběh. Každá zpěvačka či zpěvák měli svoje sólo a sbor po něm opakoval. Děti i dospělí se tak jinou formou seznámili s životopisem svaté Doroty a otec Ludvík doplnil mluveným slovem, co se do písně nevešlo - např. kdy a kde sv. Dorota žila, který král ji chtěl a jak to bylo s obrácením Teofila.

Slavnost sv. Lucie v Říčanech

V předvečer svátku sv. Lucie 12. 12. 2008 uspořádaly obec a říčanské organizace pro děti lampionový průvod. I přes nepřízeň počasí v podobě padajícího mokrého sněhu se zúčastnilo asi 70 lidí.

Po rozžehnutí lampionů před školou se účastníci přesunuli do kostela.

V prostoru osvětleném jen lampiony zazněla starodávná antifona "Ejhle Hospodin přijde" a P. Ludvík Bradáč vyprávěl dětem o životě sv. Lucie.

Neobvyklý pohled na tři krále

Před 25 lety, za hluboké totality, vyšel román anglického satirika Evelyna Waugha „Helena.“

Románovým způsobem přibližuje život matky císaře Konstantina, císařovny sv. Heleny, dobu přelomu třetího a čtvrtého století, i bohatý život světice. Ta se na sklonku svého života významně podílela na nalezení Kristova kříže v Jeruzalémě. A právě z popisu jejího pobytu v Jeruzalémě mne zaujala Helenina tříkrálová meditace:

Patron města Vídně

Svatý K. M. Hofbauer - patron města Vídně

V křesťanských zemích je tradicí mít svého patrona. Nejen státy, ale i hlavní města, ba dokonce i mnohé vesnice, mají nějakého světce ve svém erbu. Česko má sv. Václava, Rakousko sv. Leopolda.

Stránky

Subscribe to RSS - Svatí