Svatí

Petr a Pavel

V mládí dychtivě s horoucím srdcem bud zastáncem víry, ve stáří pak skálou pevnou buď pro její chrám.

V tyto dny slavíme v naší farnosti slavnost apoštolů Petra a Pavla.
Oba byli ochotni položit život za víru, za učení, které hlásal Ježíš Kristus.
Oba překročili stín svého já. Následovali Krista.
Vykročili k věčnosti a věčnými se stali.

Svatocecilské setkání v Říčanech

24.11.2011 - 17:30

Ve čtvrtek 24. listopadu se bude v kostele v Říčanech konat obvyklé "Svatocecilské setkání", tedy setkání k poctě sv. Cecílie, patronky hudby.

Sv. Cecílie je římská mučednice ze 3. století (narodila se kolem r. 200). Už jako dítě se stala křesťankou. Žila však v zemi pohanské, v zemi, kde se tvrdě křesťané pronásledovali, v zemi která byla pro ni cizinou.

Patroni a světci brněnské diecéze

Patroni katedrály a brněnské diecéze

Hlavními patrony katedrály na Petrově i celé brněnské diecéze jsou svatí apoštolové-mučedníci Petr a Pavel (liturgická slavnost 29. června). Za další ochránce jsou mimo jiné považováni:

  • sv. Cyril, mnich, a sv. Metoděj, biskup, hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy
  • sv. Václav, mučedník, hlavní patron českého národa
  • sv. Vít, mučedník, patron Čech a Prahy

Stránky

Subscribe to RSS - Svatí