Postní doba

2. zastavení křížové cesty

II.

A potom nastala Cesta křížová.

Břemeno přetěžké
vložili tvému Synu na ramena,

V žádném lese

Na průčelí kostela v centru Prahy svítí zlatě slova z hymnu liturgie Svatého týdne: „Ave crux, spes unica!“ „Zdráv buď kříži, jediná naděje!“ A v druhém hymnu z téhož zdroje pak čteme: „Crux fidelis, inter omnes, arbor una mobilis! Nulla talem silva profert flore, fronde, germine.“ – „Kříži věrný, jediný ušlechtilý strome mezi všemi! Žádný les nepředčí takový strom květy, větvemi ani semeny.“

Pobožnost křížové cesty z pohledu dějin

Podle legend už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl. Pravidlem se to stalo po křížových výpravách. Ve Svaté zemi se usídlili františkáni, kteří od poloviny 14. století mimo jiné organizovali dva druhy pobožností – „cestu pádů“ a „poslední cestu“ Pána Ježíše. Od roku 1458 je pak známa již jen jedna spojená pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu – pod názvem křížová cesta. Poutníci tuto působivou pobožnost hluboce prožívali a dojmy si odnášeli do svých domovů. Již během 15.

Postní duchovní obnova s P. ThDr. Petrem Marečkem

V sobotu 20. února dopoledne se ve farním centru v Ostrovačicích sešlo 35 farníků k postní duchovní obnově, aby se lépe připravili na Velikonoce, svátky oslavující utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Letošní postní duchovní obnova proběhla s P. Petrem Marečkem, který mezi námi před 13 lety působil za pana faráře Provazníka jako farní vikář. V současnosti jako docent vyučuje na CMTF UP v Olomouci.

Úvodní slovo 2010-1

Milí farníci, bratři a sestry

Blíží se Velikonoce, největší svátky církevního roku. Abychom je mohli náležitě oslavit, snažili jsme se konat postní skutky, kterými jsou modlitba, půst, almužna. Ukázňovali jsme své tělo i duši, abychom byli soustředěni a připraveni oslavit Zmrtvýchvstání Krista.

Úvodní slovo 2009-1

Milí farníci, sestry a bratři
Chtěl bych vás co nejsrdečněji pozdravit v úvodu nového čísla našeho farního zpravodaje. První letošní číslo našeho „Oříka“ vychází ke konci doby postní, tedy v té části doby postní, kdy intenzivně rozjímáme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista a snažíme se „v Kristových ranách“ najít zdroj síly a občerstvení pro chvíle našeho utrpení a naší bolesti.

Křížová cesta v brněnské katedrále

V neděli 21. března 2010 v 16.30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně se konala křížová cesta, „Křížová cesta s Matkou Páně“, jejíž hudbu slavný hudební skladatel Zdeněk Pololáník a jejíž texty pochází od paní Běly Schovancové (žijící v Paříži).

Přišlo nás tam poměrně mnoho z našich farností, z Ostrovačic, Říčan i Veverských Knínic, a důvodů, proč jsme přišli, bylo mnoho.

Křížová cesta v brněnské katedrále (pozvánka)

21.03.2010 - 16:30

V neděli 21. března 2010 v 16.30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude konat křížová cesta.

Bude to ovšem speciální křížová cesta, "Křížová cesta s Matkou Páně", světová premiéra křížové cesty, jejíž hudbu napsal náš varhaník pan Zdeněk Pololáník a jejíž texty pochází od paní Běly Schovancové (žijící v Paříži), mj. stálé přispěvatelky do našeho farního zpravodaje.

Křížová cesta (společenství "Modlitby matek")

(ze zpravodaje z března r. 2008)

Pane Ježíši, s tebou a před tebou myslíme na naše hříchy i provinění, kterých jsme se dopustili na dětech a přišli jsme ti je odevzdat.

Byly chvíle, kdy jsme vykonali kus práce a byli jsme ve výchově úspěšní. A najednou jsme zase na začátku, postavení do ohniska Boží zkoušky.

Zkoušky nepřicházejí tam, kde nic není, ale tam, kde už něco je. Přijali jsme dobro, které má být vyzkoušeno. Jsme na cestě, ale ne sami.

Jsi s námi ty a ty jsi LÁSKA

... Bůh je Láska, Bůh je Láska a kdo zůstává v Lásce,

Postní duchovní obnova 2010

V sobotu 20. února 2010 se u nás na faře konala postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedl Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D, bývalý kaplan v Ostrovačicích (před 13 roky), v současné době přednáší biblické vědy na CMTF UP v Olomouci (více o něm je možno se dovědět zde).

Postní duchovní obnova 2010 (pozvánka)

20.02.2010 - 08:15

Popeleční středou 17. 2. začíná letos doba postní, doba přípravy na Velikonoce, doba střídmosti a doba zvláštního Božího požehnání. Během postní doby máme přijmout Boží slovo do svého srdce a obrátit se k Bohu.

K správnému vstupu do této posvátné doby nám může pomoci duchovní obnova, která se bude konat dne 20. 2. 2010 na faře v Ostrovačicích.

Pobožnost křížové cesty

Jeden důvod navíc pro návrat k pobožnosti křížové cesty

Nedávno jsem navštívil známé ve vesnici Probstdorf, severovýchodně od Vídně. Protože byla neděle, šli jsme všichni společně na bohoslužby do kostela. Upoutala mne tam nezvyklá křížová cesta. Ani ne tak svým uměleckým tvarem či velikostí, je duem současného rakouského sochaře, ale netypickým označe- ním jednotlivých zastavení.

Postní duchovní obnova (2006)

Postní duchovní obnova 9.-11. 3. 2006

Na začátku letošní postní doby proběhla třídenní duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ v kostele v Ostrovačicích. Hlavním tématem obnovy bylo Podobenství o zlých vinařích. Zde otiskujeme s laskavým svolením stručný obsah.

Začněme dnes

Postní doba je pro nás velikou příležitostí. Příležitostí obrátit se k Bohu, to znamená odvrátit se od hříchu a připravit svou duši na setkání s Pánem. Pán Ježíš chce, abychom se obrátili a dává nám k tomu možnost v každou minutu našeho života. Dělá to z lásky k nám, proč bychom tedy měli své obrácení odkládat na zítřek? Proč bychom měli neustále používat slov „měl bych“ místo „půjdu a udělám“?! A začněme s tím hned. V ten nejobyčejnější všední den, abychom pak v neděli nemuseli stát před Pánem s prázdnýma rukama a prázdnou duší.

Duchovní výzva pro postní dobu

Po radostné zvěsti Narození Ježíše Krista, našeho Spasitele, se máme připravit důkladně na prožití Jeho spásné smrti na kříži a posléze nadějné Zmrtvýchvstání.

Abychom hluboce procítili a pochopili význam doby velikonoční, největších křesťanských svátků v roce, k tomu nám byla ustanovena doba půstu. Toto období má svůj veliký význam. Je to vlastně čas, kdy bychom se měli zklidnit po předcházející době zábav. Dá se přirovnat ke krásnému šatu, který vyměníme za oděv méně honosný, obyčejný. Postní období připomíná barvu šedou, barvu popela.

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba