Postní doba

Postní duchovní obnova 2010 (pozvánka)

20.02.2010 - 08:15

Popeleční středou 17. 2. začíná letos doba postní, doba přípravy na Velikonoce, doba střídmosti a doba zvláštního Božího požehnání. Během postní doby máme přijmout Boží slovo do svého srdce a obrátit se k Bohu.

K správnému vstupu do této posvátné doby nám může pomoci duchovní obnova, která se bude konat dne 20. 2. 2010 na faře v Ostrovačicích.

Pobožnost křížové cesty

Jeden důvod navíc pro návrat k pobožnosti křížové cesty

Nedávno jsem navštívil známé ve vesnici Probstdorf, severovýchodně od Vídně. Protože byla neděle, šli jsme všichni společně na bohoslužby do kostela. Upoutala mne tam nezvyklá křížová cesta. Ani ne tak svým uměleckým tvarem či velikostí, je duem současného rakouského sochaře, ale netypickým označe- ním jednotlivých zastavení.

Postní duchovní obnova (2006)

Postní duchovní obnova 9.-11. 3. 2006

Na začátku letošní postní doby proběhla třídenní duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ v kostele v Ostrovačicích. Hlavním tématem obnovy bylo Podobenství o zlých vinařích. Zde otiskujeme s laskavým svolením stručný obsah.

Začněme dnes

Postní doba je pro nás velikou příležitostí. Příležitostí obrátit se k Bohu, to znamená odvrátit se od hříchu a připravit svou duši na setkání s Pánem. Pán Ježíš chce, abychom se obrátili a dává nám k tomu možnost v každou minutu našeho života. Dělá to z lásky k nám, proč bychom tedy měli své obrácení odkládat na zítřek? Proč bychom měli neustále používat slov „měl bych“ místo „půjdu a udělám“?! A začněme s tím hned. V ten nejobyčejnější všední den, abychom pak v neděli nemuseli stát před Pánem s prázdnýma rukama a prázdnou duší.

Duchovní výzva pro postní dobu

Po radostné zvěsti Narození Ježíše Krista, našeho Spasitele, se máme připravit důkladně na prožití Jeho spásné smrti na kříži a posléze nadějné Zmrtvýchvstání.

Abychom hluboce procítili a pochopili význam doby velikonoční, největších křesťanských svátků v roce, k tomu nám byla ustanovena doba půstu. Toto období má svůj veliký význam. Je to vlastně čas, kdy bychom se měli zklidnit po předcházející době zábav. Dá se přirovnat ke krásnému šatu, který vyměníme za oděv méně honosný, obyčejný. Postní období připomíná barvu šedou, barvu popela.

Pozdrav na začátku postu (1994)

MILÍ FARNÍCI,
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Je to doba vnitřní duchovní obnovy, větší soustředěnosti, nároku na vnitřní obrácení, očišťování od hříchů a smíření s bratry a sestrami.
Ať Vás nastávající řádky [farního zpravodaje] inspirují ke konkrétním rozhodnutím ve smyslu změny svého smýšlení a jednání.
Aby se nám všem dařilo uskutečňovat toto svatopostní předsevzetí, k tomu Vám žehná
Váš duchovní otec.

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba