Vánoce

Slavnost žehnání vína

27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané ve spisech apoštola Jana.

Završení Vánoc

Doba vánoční končí, jak je známo, nedělí Křtu Páně. Poslední letošní vánoční víkend (8. – 9. ledna 2011) byl plný vánočních událostí. Byla to především tříkrálová sbírka, která se konala opět ve všech třech našich obcích. V sobotu v Ostrovačicích a Říčanech, a v neděli ve Veverských Knínicích zhruba 45 dětí vytvořilo trojice „králů“, kteří navštěvovali jednotlivé domácnosti a přinášeli tam radostnou zvěst o narození Ježíše.

Narození Páně

Nad probouzejícím se

Betlémem,    

v růžové mlze
pozvolna svítá...
*
V ranních paprscích

vánoční zvony tam,
nad Zemí zaslíbenou

slavnostně znějí

Hořící dítě

HOŘÍCÍ DÍTĚ

Když v zimní noci mrazivé jsem zkřehlý v sněhu stál,
podivný žár mě zaplavil a srdcem pronikal.
Překvapen vzhlédl jsem, pátral odkud to teplo žhne,
tu ve vzduchu jsem spatřil hořet Dítě nádherné,
prudký žár stravoval je, však z očí slzí pramen
vytékal mocným přívalem, div nezhasil ten plamen.

Vánoční bohoslužby 2010

Informace o vánočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství i v Brně si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě.

Život farnosti:

Témata:

Čas vánoční

Čas vánoční, to čas lásky je.
Ať vkrádá se nám do srdíčka cit,
mír a síla Božího pokoje.
Do daleka letí naše vzpomínka na to,
jak v kamnech oheň praskal
a maminka přikládala polínka.
Větve jedle přinesl z lesa tatínek,
aby ozdobil se na Vánoce dům.
Hlavou prochází nám řada vzpomínek
bez nich byl by člověka jen půl.
Nastal čas vánočního rozjímání,
tak mějme do nového roku moudrá
a splnitelná přání.

Za pomoci narozeného Ježíška ….

Za výletem po stopách koledy Tichá noc

Za výletem po stopách koledy Tichá noc
aneb Tradici je třeba pěstovat

Skutečný příběh a idylická představa Vánoc

Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše představa Vánoc je idylická. Tuto tvář dala Vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky za koledování. Gotická doba slavila Vánoce jinak a byla nesporně věrnější originálnímu příběhu, který známe z Bible, ale který vždy znovu čteme přes růžové brýle barokní pastorely.

S pokojem v duších

S pokojem v duších

Antonín Reček

Čas trhl oponou
a lidstvu na úsvitě
v Betlémě v jeslích zrodilo se dítě
s Velikou zvěstí pro rozháraný svět

A prošla staletí…
Koráb až na Lunu teď doletí
však tajuplná síla svírá i zrádnou pěst
Mizí nám láska, ztrácí se čest
Hledáme kompas na rozhraní cest

Vánoční přání 2010

Milí farníci,

náš život často vypadá takto: Ženeme se za stále většími úspěchy či zisky, v práci i osobním životě. Chceme zvládnout různé věci, být lepší, silnější, bohatší. Proto pracujeme, namáháme se, spěcháme, v naději, že toho snad jednou dosáhneme.

Hospodin však, kterého (podle Ž 147,10) netěší síla koně a nemá zalíbení ve svalech muže (pro zajímavost, jedna koňská síla, starší jednotka výkonu, se rovná 735,49875 W), k nám posílá o Vánocích ne Arnolda Schwarzeneggera či jiné borce, kteří by ztělesňovali naše ideály, ale malé dítě.

Farní pouť – po stopách koledy Tichá noc

Díky lákavé nabídce a organizaci p. Petra Žaloudka jsme 8. a 9. května zavítali do překrásných míst tyrolských Alp v okolí Salzburgu, kde již v roce 1818 vznikl text i melodie koledy Tichá noc.

Vánoce v Římě

Loňské Vánoce jsem se dvěma sestrami a švagrem strávila v Římě. Byli jsme tam na pozvání bratra Františka, který už 7. rokem pracuje jako zástupce ředitele české koleje Nepomucenum. Protože to bylo v době vánočních prázdnin, mohli jsme tam být bez problému ubytováni. Mělo to velkou výhodu, protože jsme se s Františkem, dalšími českými kněžími a řádovými sestrami mohli denně zúčastňovat společných ranních a večerních bohoslužeb v „domácí kapli“ a nemuseli se přezouvat ani do vycházkové obuvi.

Po stopách koledy "Tichá noc" (pozvánka)

08.05.2010 - 06:00

V květnu se chystáme na farní poutní zájezd „Po stopách koledy Tichá noc“.

Cílem pouti budou místa v Solnohradsku v Rakousku, kde přibližně před 200 léty působili Franz Xaver Gruber a Josef Mohr, kteří tam v roce 1818 složili jednu z nejznámějších a nejhezčích vánočních koled „Tichá noc”.

Mons. Josef Veselý

Narodil se 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V létech 1940 – 1948 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od roku 1948 do roku 1950 na teologické fakultě UP v Olomouci.

V roce 1950 nastoupil na tři roky vojenskou službu k PTP. V létech 1954 – 1961 pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961 byl zatčen pro členství ve Společenství Vladimíra Neuwirtha, a po vykonstruovaném procesu vězněn do roku 1965 v Ostravě a Valdicích.

Tříkrálová sbírka 2010

V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna (2010) se uskutečnila v našich farnostech tradiční Tříkrálová sbírka.

Nejdříve začali chodit koledníci z naší největší obce, Říčan (v sobotu v 9 hodin), o hodinu později pak koledníci z Ostrovačic. Tříkrálová sbírka ve Veverských Knínicích se uskutečnila až v neděli.

Stránky

Subscribe to RSS - Vánoce