Vánoce

Pozapomenutý recept pro všechny a na celý rok

Vezme se 12 měsíců.
Pořádně se očistí od všeho škarohlídství, chamtivosti, puntičkářství a strachu.
Každý měsíc se rozkrájí podle potřeby na 28, 30 nebo 31 dílů,
aby bylo na každý den.

Potom se upravuje takto:

Vánoce 2011

Milí přátelé,

na Vánoce si lidé přejí vše dobré. Usmívají se na sebe, jsou na sebe hodnější než jindy, dávají si dárky. Tam, kde je válka, se uzavírá alespoň na pár hodin příměří, přestává se střílet a vraždit. V zemích označovaných jako První svět, kam jsou zahrnovány krajiny západní Evropy, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, znějí už měsíc před Vánocemi koledy z rádia, televize i z amplionů obchodních domů a jiných veřejných budov a prostor.

Na půlnoční

Ticho a sníh,
dech vánku ve větvích

Modravý třpyt
z dálek vesmírných

hluboký spánek
v závějích

Na konci cesty lesní chrám,

Vánoční pozdrav 2011

Milí farníci,

chtěl bych Vás srdečně pozdravit na samém konci doby adventní a popřát Vám všechno nejlepší při příležitosti nadcházejících svátků vánočních.

V době adventní jsme slyšeli nádherné texty o tom, jaké to bude, až přijde Mesiáš.

Zpívání koled u jesliček v knínickém kostele

V neděli 9. ledna se v knínickém kostele konala malá slavnost, jejímiž hlavními aktéry byly děti. Byl to navíc den, kdy odpoledne do ulic vyrazily 4 skupiny koledníků, aby při návštěvě knínických domácností požádaly o příspěvek v rámci Tříkrálové sbírky. Při mši svaté pan farář Ludvík Bradáč koledníkům a jejich vedoucím dopředu poděkoval a jejich počínání požehnal.

Slavnost žehnání vína

27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané ve spisech apoštola Jana.

Završení Vánoc

Doba vánoční končí, jak je známo, nedělí Křtu Páně. Poslední letošní vánoční víkend (8. – 9. ledna 2011) byl plný vánočních událostí. Byla to především tříkrálová sbírka, která se konala opět ve všech třech našich obcích. V sobotu v Ostrovačicích a Říčanech, a v neděli ve Veverských Knínicích zhruba 45 dětí vytvořilo trojice „králů“, kteří navštěvovali jednotlivé domácnosti a přinášeli tam radostnou zvěst o narození Ježíše.

Narození Páně

Nad probouzejícím se

Betlémem,    

v růžové mlze
pozvolna svítá...
*
V ranních paprscích

vánoční zvony tam,
nad Zemí zaslíbenou

slavnostně znějí

Hořící dítě

HOŘÍCÍ DÍTĚ

Když v zimní noci mrazivé jsem zkřehlý v sněhu stál,
podivný žár mě zaplavil a srdcem pronikal.
Překvapen vzhlédl jsem, pátral odkud to teplo žhne,
tu ve vzduchu jsem spatřil hořet Dítě nádherné,
prudký žár stravoval je, však z očí slzí pramen
vytékal mocným přívalem, div nezhasil ten plamen.

Vánoční bohoslužby 2010

Informace o vánočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství i v Brně si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě.

Život farnosti:

Témata:

Čas vánoční

Čas vánoční, to čas lásky je.
Ať vkrádá se nám do srdíčka cit,
mír a síla Božího pokoje.
Do daleka letí naše vzpomínka na to,
jak v kamnech oheň praskal
a maminka přikládala polínka.
Větve jedle přinesl z lesa tatínek,
aby ozdobil se na Vánoce dům.
Hlavou prochází nám řada vzpomínek
bez nich byl by člověka jen půl.
Nastal čas vánočního rozjímání,
tak mějme do nového roku moudrá
a splnitelná přání.

Za pomoci narozeného Ježíška ….

Za výletem po stopách koledy Tichá noc

Za výletem po stopách koledy Tichá noc
aneb Tradici je třeba pěstovat

Skutečný příběh a idylická představa Vánoc

Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše představa Vánoc je idylická. Tuto tvář dala Vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky za koledování. Gotická doba slavila Vánoce jinak a byla nesporně věrnější originálnímu příběhu, který známe z Bible, ale který vždy znovu čteme přes růžové brýle barokní pastorely.

S pokojem v duších

S pokojem v duších

Antonín Reček

Čas trhl oponou
a lidstvu na úsvitě
v Betlémě v jeslích zrodilo se dítě
s Velikou zvěstí pro rozháraný svět

A prošla staletí…
Koráb až na Lunu teď doletí
však tajuplná síla svírá i zrádnou pěst
Mizí nám láska, ztrácí se čest
Hledáme kompas na rozhraní cest

Vánoční přání 2010

Milí farníci,

náš život často vypadá takto: Ženeme se za stále většími úspěchy či zisky, v práci i osobním životě. Chceme zvládnout různé věci, být lepší, silnější, bohatší. Proto pracujeme, namáháme se, spěcháme, v naději, že toho snad jednou dosáhneme.

Hospodin však, kterého (podle Ž 147,10) netěší síla koně a nemá zalíbení ve svalech muže (pro zajímavost, jedna koňská síla, starší jednotka výkonu, se rovná 735,49875 W), k nám posílá o Vánocích ne Arnolda Schwarzeneggera či jiné borce, kteří by ztělesňovali naše ideály, ale malé dítě.

Stránky

Subscribe to RSS - Vánoce