Vánoce

Tříkrálová sbírka (pozvánka)

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...“ S touto koledou možná i vaši domácnost navštíví skupinka dětí v maskách tří králů a s kasičkami Charity. Začala Tříkrálová sbírka 2010. V Česku se Tříkrálová sbírka koná už podesáté. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Beseda o koledě Tichá noc

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se na faře konala přednáška o koledě Tichá noc spojená s besedou. Lektorem nebyl nikdo jiný než pan ThLic. Peter Žaloudek, autor velmi úspěšné brožury na toto téma.

Jeho slova o autorech textu a hudby této nejkrásnější koledy byla doprovázena promítáním fotografií míst spojených s koledou a posloucháním různých nahrávek koledy z různých míst světa.

Beseda o koledě Tichá noc (pozvánka)

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se bude konat na faře vyprávění a beseda o koledě Tichá noc. Lektorem bude pan Peter Žaloudek. Jeho slova budou doprovázena promítáním fotografií a posloucháním různých nahrávek koledy. Otevřenou bránou se dostanete přes dvůr přímo do našeho farního centra, kde se bude akce odehrávat.

Život farnosti:

Témata:

Vánoce 2009

Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán!

Pojďme do Betléma, uctít našeho Krále!

V našich farnostech budeme oslavovat narození Ježíše Krista při těchto bohoslužbách.

Pane, náš nebeský Otče, slavíme s radostnou zbožností narození tvého Syna; dej ať vírou poznáváme hlubiny tohoto tajemství a čerpáme z něho sílu k opravdové lásce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vánoční zamyšlení

Blíží se opět Vánoce,
ten krásný, jímavý čas.
Na stole dobrého jídla, ovoce,
ale co dobrého v nás?

Úklid děláme ve spíži,
mytí oken, aby vše čisté bylo.
Přemýšlíme, co posílí, neb poníží
a jak chovat se, by každému bylo milo?

Překrásná vánoční nálada

S blížící se dobou vánoční letí hlavou také vzpomínky ...

Mám jeden nezapomenutelný zážitek. Byl Štědrý večer roku 1971. Šli jsme na "půlnoční". To nás chodilo ještě hodně, na rovince od Říčan k Ostrovačicím nás šel celý průvod. Krásně mrzlo, sníh pod nohama vrzal a byla jasná noc plná hvězd.

Hvězda betlémská

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

B. Schovancová

Slunce se nám rozsvítilo,
děťátko se narodilo,

z nejkrásnější růže
vonný Boží květ ...

Srdce zpívá,
radost věčná

navštívila svět.

Vánoční přání (2009)

Milí farníci, bratři a sestry,

znovu jsou tady Vánoce, ty krásné svátky, nejoblíbenější svátky, nejen mezi dětmi. Chtěl bych Vás pozdravit na začátku dalšího čísla našeho farního zpravodaje a říci Vám jednu krátkou myšlenku ohledně smyslu Vánoc.

Živý Betlém ve Veverských Knínicích

V neděli 20. prosince 2009 ve 14 hodin odpoledne ve Veverských Knínicích se bude konat Živý Betlém. Více informací o akci je možno najít zde.

Život farnosti:

Témata:

Vánoční přání (2008)

Milí farníci, sestry a bratři

Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh... Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1...).

Modlitba v den Kristova Narození

MODLITBA V DEN KRISTOVA NAROZENÍ

Ó Králi nebe a věčnosti,

tvé zaslíbení nám svítí nad propastí tmy

a tichá sláva Matky Panny nás objímá.

Ó Spáso našeho života, Děťátko milostí zářící,

Syne Boží s mocí nejvyšší, světlem své lásky nás zažehni

a k Sobě nás jednou všechny vezmi,

Neobvyklý pohled na tři krále

Před 25 lety, za hluboké totality, vyšel román anglického satirika Evelyna Waugha „Helena.“

Románovým způsobem přibližuje život matky císaře Konstantina, císařovny sv. Heleny, dobu přelomu třetího a čtvrtého století, i bohatý život světice. Ta se na sklonku svého života významně podílela na nalezení Kristova kříže v Jeruzalémě. A právě z popisu jejího pobytu v Jeruzalémě mne zaujala Helenina tříkrálová meditace:

Stres a Vánoce

Existuje mnoho paradoxů, těžko vysvětlitelných věcí. Když je nedovedeme odůvodnit, jsou pro nás záhadou, hlavolamem, který neřešíme, ale přece jen akceptujeme.

Tradice vánočních stromů republiky

Málokteré město se může chlubit tak malebným okolím, jako Brno. A tak to nejsou jen „naše“ podkomorské háje s Pohádkou máje, ale na severovýchod od Brna i Bílovice nad Svitavou, s malebným údolím řeky Svitavy a hlubokými lesy, táhnoucími se k Moravskému krasu. Tato místa lákala k procházkám i delšímu pobytu zvláště na počátku 20. století mnoho Brňanů

Pozdravení přátelům

Když hvězdu určující směr
skrývá mrak beznaděje
když červotoče pochybností
hlodají přímost našich kroků
na poušti nejistot
ve stínu hrozby Herodovy
je třeba vytrvat
a věrně stále jít
po stopách tříkrálových
k jeskyni betlémské

Stránky

Subscribe to RSS - Vánoce