Vánoce

Farní pouť – po stopách koledy Tichá noc

Díky lákavé nabídce a organizaci p. Petra Žaloudka jsme 8. a 9. května zavítali do překrásných míst tyrolských Alp v okolí Salzburgu, kde již v roce 1818 vznikl text i melodie koledy Tichá noc.

Vánoce v Římě

Loňské Vánoce jsem se dvěma sestrami a švagrem strávila v Římě. Byli jsme tam na pozvání bratra Františka, který už 7. rokem pracuje jako zástupce ředitele české koleje Nepomucenum. Protože to bylo v době vánočních prázdnin, mohli jsme tam být bez problému ubytováni. Mělo to velkou výhodu, protože jsme se s Františkem, dalšími českými kněžími a řádovými sestrami mohli denně zúčastňovat společných ranních a večerních bohoslužeb v „domácí kapli“ a nemuseli se přezouvat ani do vycházkové obuvi.

Po stopách koledy "Tichá noc" (pozvánka)

08.05.2010 - 06:00

V květnu se chystáme na farní poutní zájezd „Po stopách koledy Tichá noc“.

Cílem pouti budou místa v Solnohradsku v Rakousku, kde přibližně před 200 léty působili Franz Xaver Gruber a Josef Mohr, kteří tam v roce 1818 složili jednu z nejznámějších a nejhezčích vánočních koled „Tichá noc”.

Mons. Josef Veselý

Narodil se 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V létech 1940 – 1948 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od roku 1948 do roku 1950 na teologické fakultě UP v Olomouci.

V roce 1950 nastoupil na tři roky vojenskou službu k PTP. V létech 1954 – 1961 pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961 byl zatčen pro členství ve Společenství Vladimíra Neuwirtha, a po vykonstruovaném procesu vězněn do roku 1965 v Ostravě a Valdicích.

Tříkrálová sbírka 2010

V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna (2010) se uskutečnila v našich farnostech tradiční Tříkrálová sbírka.

Nejdříve začali chodit koledníci z naší největší obce, Říčan (v sobotu v 9 hodin), o hodinu později pak koledníci z Ostrovačic. Tříkrálová sbírka ve Veverských Knínicích se uskutečnila až v neděli.

Tříkrálová sbírka (pozvánka)

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...“ S touto koledou možná i vaši domácnost navštíví skupinka dětí v maskách tří králů a s kasičkami Charity. Začala Tříkrálová sbírka 2010. V Česku se Tříkrálová sbírka koná už podesáté. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Beseda o koledě Tichá noc

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se na faře konala přednáška o koledě Tichá noc spojená s besedou. Lektorem nebyl nikdo jiný než pan ThLic. Peter Žaloudek, autor velmi úspěšné brožury na toto téma.

Jeho slova o autorech textu a hudby této nejkrásnější koledy byla doprovázena promítáním fotografií míst spojených s koledou a posloucháním různých nahrávek koledy z různých míst světa.

Beseda o koledě Tichá noc (pozvánka)

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se bude konat na faře vyprávění a beseda o koledě Tichá noc. Lektorem bude pan Peter Žaloudek. Jeho slova budou doprovázena promítáním fotografií a posloucháním různých nahrávek koledy. Otevřenou bránou se dostanete přes dvůr přímo do našeho farního centra, kde se bude akce odehrávat.

Život farnosti:

Témata:

Vánoce 2009

Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán!

Pojďme do Betléma, uctít našeho Krále!

V našich farnostech budeme oslavovat narození Ježíše Krista při těchto bohoslužbách.

Pane, náš nebeský Otče, slavíme s radostnou zbožností narození tvého Syna; dej ať vírou poznáváme hlubiny tohoto tajemství a čerpáme z něho sílu k opravdové lásce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vánoční zamyšlení

Blíží se opět Vánoce,
ten krásný, jímavý čas.
Na stole dobrého jídla, ovoce,
ale co dobrého v nás?

Úklid děláme ve spíži,
mytí oken, aby vše čisté bylo.
Přemýšlíme, co posílí, neb poníží
a jak chovat se, by každému bylo milo?

Překrásná vánoční nálada

S blížící se dobou vánoční letí hlavou také vzpomínky ...

Mám jeden nezapomenutelný zážitek. Byl Štědrý večer roku 1971. Šli jsme na "půlnoční". To nás chodilo ještě hodně, na rovince od Říčan k Ostrovačicím nás šel celý průvod. Krásně mrzlo, sníh pod nohama vrzal a byla jasná noc plná hvězd.

Hvězda betlémská

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

B. Schovancová

Slunce se nám rozsvítilo,
děťátko se narodilo,

z nejkrásnější růže
vonný Boží květ ...

Srdce zpívá,
radost věčná

navštívila svět.

Vánoční přání (2009)

Milí farníci, bratři a sestry,

znovu jsou tady Vánoce, ty krásné svátky, nejoblíbenější svátky, nejen mezi dětmi. Chtěl bych Vás pozdravit na začátku dalšího čísla našeho farního zpravodaje a říci Vám jednu krátkou myšlenku ohledně smyslu Vánoc.

Živý Betlém ve Veverských Knínicích

V neděli 20. prosince 2009 ve 14 hodin odpoledne ve Veverských Knínicích se bude konat Živý Betlém. Více informací o akci je možno najít zde.

Život farnosti:

Témata:

Vánoční přání (2008)

Milí farníci, sestry a bratři

Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh... Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1...).

Stránky

Subscribe to RSS - Vánoce