Vánoce

Hořící dítě

HOŘÍCÍ DÍTĚ

Když v zimní noci mrazivé jsem zkřehlý v sněhu stál,
podivný žár mě zaplavil a srdcem pronikal.
Překvapen vzhlédl jsem, pátral odkud to teplo žhne,
tu ve vzduchu jsem spatřil hořet Dítě nádherné,
prudký žár stravoval je, však z očí slzí pramen
vytékal mocným přívalem, div nezhasil ten plamen.

Vánoční bohoslužby 2010

Informace o vánočních bohoslužbách v našem (rosickém) děkanství i v Brně si můžete stáhnout zde. Informace o bohoslužbách v našich farnostech naleznete na obvyklém místě.

Témata:

Život farnosti:

Čas vánoční

Čas vánoční, to čas lásky je.
Ať vkrádá se nám do srdíčka cit,
mír a síla Božího pokoje.
Do daleka letí naše vzpomínka na to,
jak v kamnech oheň praskal
a maminka přikládala polínka.
Větve jedle přinesl z lesa tatínek,
aby ozdobil se na Vánoce dům.
Hlavou prochází nám řada vzpomínek
bez nich byl by člověka jen půl.
Nastal čas vánočního rozjímání,
tak mějme do nového roku moudrá
a splnitelná přání.

Za pomoci narozeného Ježíška ….

Za výletem po stopách koledy Tichá noc

Za výletem po stopách koledy Tichá noc
aneb Tradici je třeba pěstovat

Skutečný příběh a idylická představa Vánoc

Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše představa Vánoc je idylická. Tuto tvář dala Vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky za koledování. Gotická doba slavila Vánoce jinak a byla nesporně věrnější originálnímu příběhu, který známe z Bible, ale který vždy znovu čteme přes růžové brýle barokní pastorely.

S pokojem v duších

S pokojem v duších

Antonín Reček

Čas trhl oponou
a lidstvu na úsvitě
v Betlémě v jeslích zrodilo se dítě
s Velikou zvěstí pro rozháraný svět

A prošla staletí…
Koráb až na Lunu teď doletí
však tajuplná síla svírá i zrádnou pěst
Mizí nám láska, ztrácí se čest
Hledáme kompas na rozhraní cest

Vánoční přání 2010

Milí farníci,

náš život často vypadá takto: Ženeme se za stále většími úspěchy či zisky, v práci i osobním životě. Chceme zvládnout různé věci, být lepší, silnější, bohatší. Proto pracujeme, namáháme se, spěcháme, v naději, že toho snad jednou dosáhneme.

Hospodin však, kterého (podle Ž 147,10) netěší síla koně a nemá zalíbení ve svalech muže (pro zajímavost, jedna koňská síla, starší jednotka výkonu, se rovná 735,49875 W), k nám posílá o Vánocích ne Arnolda Schwarzeneggera či jiné borce, kteří by ztělesňovali naše ideály, ale malé dítě.

Farní pouť – po stopách koledy Tichá noc

Díky lákavé nabídce a organizaci p. Petra Žaloudka jsme 8. a 9. května zavítali do překrásných míst tyrolských Alp v okolí Salzburgu, kde již v roce 1818 vznikl text i melodie koledy Tichá noc.

Vánoce v Římě

Loňské Vánoce jsem se dvěma sestrami a švagrem strávila v Římě. Byli jsme tam na pozvání bratra Františka, který už 7. rokem pracuje jako zástupce ředitele české koleje Nepomucenum. Protože to bylo v době vánočních prázdnin, mohli jsme tam být bez problému ubytováni. Mělo to velkou výhodu, protože jsme se s Františkem, dalšími českými kněžími a řádovými sestrami mohli denně zúčastňovat společných ranních a večerních bohoslužeb v „domácí kapli“ a nemuseli se přezouvat ani do vycházkové obuvi.

Po stopách koledy "Tichá noc" (pozvánka)

08.05.2010 - 06:00

V květnu se chystáme na farní poutní zájezd „Po stopách koledy Tichá noc“.

Cílem pouti budou místa v Solnohradsku v Rakousku, kde přibližně před 200 léty působili Franz Xaver Gruber a Josef Mohr, kteří tam v roce 1818 složili jednu z nejznámějších a nejhezčích vánočních koled „Tichá noc”.

Mons. Josef Veselý

Narodil se 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V létech 1940 – 1948 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od roku 1948 do roku 1950 na teologické fakultě UP v Olomouci.

V roce 1950 nastoupil na tři roky vojenskou službu k PTP. V létech 1954 – 1961 pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961 byl zatčen pro členství ve Společenství Vladimíra Neuwirtha, a po vykonstruovaném procesu vězněn do roku 1965 v Ostravě a Valdicích.

Tříkrálová sbírka 2010

V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna (2010) se uskutečnila v našich farnostech tradiční Tříkrálová sbírka.

Nejdříve začali chodit koledníci z naší největší obce, Říčan (v sobotu v 9 hodin), o hodinu později pak koledníci z Ostrovačic. Tříkrálová sbírka ve Veverských Knínicích se uskutečnila až v neděli.

Tříkrálová sbírka (pozvánka)

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...“ S touto koledou možná i vaši domácnost navštíví skupinka dětí v maskách tří králů a s kasičkami Charity. Začala Tříkrálová sbírka 2010. V Česku se Tříkrálová sbírka koná už podesáté. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Beseda o koledě Tichá noc

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se na faře konala přednáška o koledě Tichá noc spojená s besedou. Lektorem nebyl nikdo jiný než pan ThLic. Peter Žaloudek, autor velmi úspěšné brožury na toto téma.

Jeho slova o autorech textu a hudby této nejkrásnější koledy byla doprovázena promítáním fotografií míst spojených s koledou a posloucháním různých nahrávek koledy z různých míst světa.

Beseda o koledě Tichá noc (pozvánka)

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se bude konat na faře vyprávění a beseda o koledě Tichá noc. Lektorem bude pan Peter Žaloudek. Jeho slova budou doprovázena promítáním fotografií a posloucháním různých nahrávek koledy. Otevřenou bránou se dostanete přes dvůr přímo do našeho farního centra, kde se bude akce odehrávat.

Témata:

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Vánoce