Všech svatých

Všichni jsme na cestě ke svatosti

Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha

Všech svatých a všech věrných zemřelých v r. 2013

03.11.2013 - 14:00

O slavnosti Všech svatých, v pátek 1. listopadu 2013, budou u nás dvě mše svaté: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. Přede mší sv. ve Veverských Knínicích bude na tamním hřbitově v 16.15 dušičková pobožnost.

Novéna 2011

Od 3. 6 – 9. 6., vždy v 19:30 hod., v Říčanech se konala Novéna k Duchu svatému.

Vytvořili jsme úžasné společenství, ve kterém jsme se modlili, chválili a děkovali jsme Bohu, také jsme prosili a mnoho se zpívalo.

Součástí novény bylo i přečtení úryvku z knihy Zjevení sv. apoštola Jana a kázání.

Začátek listopadu

Na začátku listopadu si připomínáme dvě liturgické oslavy, které i věřící často mylně zaměňují a nedostatečně rozlišují.

1. listopad - Slavnost Všech svatých
Historie tohoto svátku sahá do doby, kdy dosavadní římský chrám Pantheon, původně zasvěcený pohanským bohům, byl křesťansky zasvěcen Panně Marii a všem svatým. Stalo se tak v roce 609. Od 8. století se oslava Všech svatých ustálila na den 1. listopadu. V tento den si připomínáme všechny svaté, tedy i ty, kteří nejsou zapsáni v seznamech svatých, a nejsou ani připomínáni v liturgickém roce.

Subscribe to RSS - Všech svatých