Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Velikonoční tvoření 2012

Založili jsme novou tradici! Maminky z Říčan uspořádaly na faře „Velikonoční tvoření“, jehož cílem bylo vytvořit ozdoby pro přicházející velikonoční svátky. A tak přišlo 17 lidí, možná by bylo vhodnější říci „žen“, protože dva účastníci mužského pohlaví se tam vyskytovali pouze sporadicky.

Žehnání vína 2011

V pondělí 26. prosince 2011 se konalo na naší ostrovačické faře tradiční žehnání vína.

Žehnání probíhalo, podobně jako v předchozích letech, v komornějším duchu, za účasti asi 20 farníků - přece jen v těchto krajích není tolik milovníků vína jako např. na jižní Moravě. Setkání však bylo velmi příjemné.

Noc kostelů 2011 v Řečkovicích

„Odbíjí desátá hodina večerní. Kostel je připravený, program v plném proudu. Ale nikde nikdo. Jen v přední řadě lavic sedí znuděný organizátor a na kůru zpívá ospalý sbor. Tlesk, tlesk. Skončila skladba, organizátor bez zájmu zatleská a unaveně zívne. Ve zprávě o Noci kostelů pak stojí: Nejdepresivnější noc života mého i naší farnosti.“

Příjemné setkání na prahu adventu

Advent je pro nás dobou očekávání příchodu Krista, dobou, kdy bychom se měli přibližovat k druhým. Měli bychom mít dostatečně otevřené ruce, srdce, oči, být druhým nablízku a nabídnout jim teplo našeho srdce.

Když jsme letos setkání připravovali, měli jsme na mysli právě toto. Vůbec nešlo o soutěž, ve které vyhraje majitel nejkrásnějšího adventního věnce. Chtěli jsme vytvořit společenství, ve kterém nám bude dobře a kde si společně připomeneme začátek nového církevního roku. Advent je přece dobou setkávání, klidu, dobou, kdy si uděláme čas hlavně pro druhé.

Setkání při příležitosti nedožitých narozenin otce Bedřicha 2012

27.05.2012 - 15:00

Jako v předchozích letech se setkáme při příležitosti nedožitých narozenin o. Bedřicha Provazníka, který by letos slavil 76 let. Setkání začne krátkou pobožností v 15 hodin na hřbitově v Ostrovačicích a bude pokračovat přátelským posezením na faře.

Více informací o setkání viz zde.

Žehnání vína 2011

26.12.2011 - 15:00

V pondělí 26.12.2011 se bude na faře v Ostrovačicích konat tradiční žehnání vína při příležitosti svátku sv. Jana evangelisty (27.12.). Všichni farníci jsou srdečně zváni na žehnání i následné přátelské posezení.

Charismatická konference popáté v Brně

Ve dnech 6. – 10. 7. 2011 se v Brně v prostorách výstaviště konala popáté katolická charismatická konference, celkově 20. v pořadí. Zúčastnili jsme se také my z našich farností. Přítomni byli hosté i z jiných církví. Programové téma bylo „Svatba v Káně“, motto: „Udělejte všechno, co vám řekne“. (Jan 2,5).

Ostřihom 2011

V sobotu 4. června 2011 jsme byli na farním výletě v Ostřihomi, kde se nachází největší maďarská bazilika sv. Štěpána, a taky v lázních Čalovo.

Vyjeli jsme velmi brzy ráno. Byl krásný slunečný a velmi teplý den. Paní průvodkyně Hladká nás zasvěceně provázela celým zájezdem.

Výlet do Ostřihomi

04.06.2011 - 04:00

V sobotu 4. června se uskuteční farní výlet do Ostřihomi a lázní Čalovo. Na výlet pojedeme autobusem s cestovní kanceláří CK Hladký.

Ostřihom

Ostřihom (maďarsky Esztergom, německy Gran a latinsky Strigonium) je město v severním Maďarsku.

1. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

27.04.2011 - 19:30

Velikonoční koncert“ se bude konat 27. 4. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Program koncertu

  • G. Young – Aleluja
  • C. Saint-Saens – Mše c moll

Slavnost žehnání vína

27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané ve spisech apoštola Jana.

2. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

18.05.2011 - 19:30

Májový koncert“ se bude konat 18. 5. ve velkém sále Městského kulturního střediska v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Poprvé během dvou let konání Hudebního jara Zdeňka Pololáníka se festivalový koncert uskuteční v sále Městského kulturního střediska.

3. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

01.06.2011 - 19:30

Závěrečný koncert“ hudebního festivalu se bude konat 1. 6. v kostele sv. Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30.

Na třetí koncert hudebního festivalu se přemístíme zpět do tišnovského kostela.

4. koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

13.06.2011 - 19:30

Mimořádný koncert“ se bude konat 13. 6. v bazilice Porta coeli v Předklášteří. Začátek je v 19.30.

Představení účinkující varhanice

Příjemným bonusem letošního ročníku festivalu bude vystoupení americké varhanice JOAN DEVEE DIXON v bazilice Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta Coeli.

Sederová večeře

17.04.2011 - 15:00

Podobně jako v loňském roce se i letos uskuteční na naší faře tzv. Sederová večeře, připomínka židovské večeře na oslavu slavného vyjití (= exodus) Izraele z egyptského otroctví. Tato večeře má, podobně jako jiné židovské svátky, hluboký vztah ke křesťanské víře –

Stránky

Subscribe to RSS - Akce