Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Program farního víkendu

Již velmi brzo se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. Otce): Přijede brněnský biskup Vojtěch Cikrle a dne 6. září 2009 při mši sv. v 10 hodin udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské dospělosti.

V rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice je připraven bohatý duchovně-společenský program, který je plánován na sobotu a neděli 5. a 6. září. Tento náš "farní víkend" bude mít tři části.

Pouť rodin Žďár nad Sázavou 2009

Diecézní pouť rodin a farností ve Žďáru nad Sázavou se bude letos konat již po šesté, a to v sobotu 29. srpna od 9.00 do 16.00 hodin. Hlavní téma pouti koresponduje s heslem připravované návštěvy Svatého otce v České republice: „Láska Kristova je naší silou“. Více informací o pouti viz zde.

Život farnosti:

Pěší pouť na Velehrad 2009

21. srpna 2009 v 7.30 jsme se sešli u kostela v Ratíškovicích. Kromě místních 16 ratíškovských poutníků přišli 2 poutníci z Dolních Bojanovic a pak 8 poutníků z našich farností: 6 z Veverských Knínic a dva z Ostrovačic. Po požehnání a udělání společného snímku (viz fotografie výše) jsme se vydali na cestu.

„Malá“ pouť v Žarošicích

Ve čtvrtek 13. srpna se v Žarošicích konala tzv. „malá“ pouť. Mši sv. sloužil o. biskup Pavel Posád a farnost Ratíškovice měla tuto pouť na starosti (viz fotka s krojovanými ministranty z Ratíškovic). V 18.30 začal společný růženec a v 19 hodin pak byla mše sv. se světelným průvodem.

Pouť a mše sv. na Veveří

V sobotu 8. 8. 2009 před blížící se slavností Nanebevzetí Panny Marie proběhla naše druhá pouť na Veveří.

Již před 13. hodinou vyrazili poutníci z Říčan a z Brna-Bystrce. Bylo dost horko, tak jako loni, už jsme ale docela zkušení poutníci.

Žarošice 13.8.

Ve čtvrtek 13. srpna bude v Žarošicích „malá“ pouť. Mši sv. bude sloužit o. biskup Pavel Posád a farnost Ratíškovice má tuto pouť na starosti. V 18.30 začíná společný růženec a v 19 hodin mše sv. se světelným průvodem.

Biřmování (pozvánka)

06.09.2009 - 10:00

Příprava 23 biřmovanců, která probíhá již zhruba rok při setkáních na faře v Ostrovačicích, vyvrcholí v neděli 6. září 2009, kdy jim při mši sv. v 10 hodin ve Veverských Knínicích otec biskup Vojtěch Cikrle udělí svátost biřmování.

Návštěva Sv. Otce (pozvánka)

27.09.2009 - 10:00

Blíží se významná událost v životě české a moravské církve: návštěva Sv. Otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Program návstěvy Sv. Otce je následující:

Sobota 26. září

Svatý otec přiletí dopoledne na ruzyňské letiště

Informace o papežské mši sv. v Brně

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle píše ve svém dopise:

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k blížící se návštěvě papeže Benedikta XVI. je nutné upřesnit počet účastníků mše svaté, kterou bude Svatý otec slavit v neděli 27. září 2009 v 10 hodin v Brně...

Mše sv. u Helenčiny studánky

Poprvé jsme slavili mši sv. u Helenčiny studánky. A bylo to velmi krásné. Námaha mnoha poutníků (cesta pěšky ať už z Bystrce nebo ze Žebětína nebo z Veverských Knínic je pořádně do kopce) byla odměněna radostnou slavností, při níž jsme si mohli uvědomit Boží lásku k nám, lásku která se vylévá ze Srdce Ježíšova jako voda pro žíznivého člověka.

Pouť a mše sv. na Veveří (pozvánka)

08.08.2009 - 12:30

Ve 12.30 vyjdeme pěšky od zdravotního střediska v Říčanech. Zhruba ve 13 hodin se k nám přidají poutníci ve Veverských Knínicích a spolu půjdeme na Veveří. Od 15 do 17 hodin budeme mít čas na prohlídku hradu i odpočinek, případně jídlo. V 17 hodin pak začne mše sv. v kapli Matky Boží.

 

Pěší pouť na Velehrad (pozvánka)

21.08.2009 - 07:30

I letos se bude konat pěší pouť na Velehrad, kam poutníci z osmi světových stran připutují 22. srpna a budou spolu slavit mši sv. na tomto slavném a krásném místě. Každý z nás se může připojit ke kterémukoli proudu (popsány jsou zde), nejvíce v úvahu však připadají dva: "jižní" a "jihozápadní".

Mše sv. u Helenčiny studánky (pozvánka)

22.07.2009 - 17:30

V krásné přírodě budeme mší svatou oslavovat Boha. Jsou různé možnosti, jak se tam dostat: pěšky od Velké Ceny anebo od Podkomorské myslivny. V každém případě jsou to zhruba 2 km, od Podkomorské myslivny je to však náročnější, cesta vede hodně do kopce.

 

Starší lidé, kteří nedojdou pěšky, se mohou přihlásit u faráře a budou na místo dopraveni autem.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce