Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Setkání chrámových sborů 2010

25.04.2010 - 09:00

Již 20. ročník "Setkání", ekumenické přehlídky chrámových sborů dětí a mládeže, pořádá v neděli 25.4. v Brně Musica sacra - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě.

Zúčastní se ho i naše schola sv. Petra a Pavla z Říčan. Všichni farníci jsou srdečně zváni, taky aby např. svým potleskem naši scholu podpořili!

Příprava na první sv. přijímání 14.4.

14.04.2010 - 18:00

Ve středu 14. 4. v 18 hodin bude na faře setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Náboženství pro dospělé 9.4.

09.04.2010 - 18:45

V pátek 9. 4. v 18.45 bude na faře v Ostrovačicích další hodina našeho "náboženství pro dospělé".

Sederová hostina poprvé

Jak bylo dopředu ohlášeno, konala se v našich farnostech poprvé „Sederová hostina“. Oslavovali jsme velikonoce spojeni s našimi staršími bratry ve víře, Židy. Nechali jsme se obohatit krásnými myšlenkami, modlitbami, oslavovali jsme našeho Boha, jediného Boha, který nás vyvolil a převedl z otroctví ke svobodě.

Setkání seniorů 15.12 (pozvánka)

15.12.2010 - 09:00

Ve středu 15. prosince 2010 v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Všichni senioři, věřící i neveřící, z našich farností i z okolních, jsou srdečně zváni!

Setkání při příležitosti narozenin o. Bedřicha 2010

30.05.2010 - 14:00

Letošní setkání začne ve 14 hodin mší sv. v kostele v Ostrovačicích, bude pokračovat modlitbou na hřbitově a přátelským posezením na faře.

Noc kostelů v Brně 2010

28.05.2010 - 18:00

Po úspěšném prvním ročníku, při kterém bylo 29.5.2009 v  kostelech, klášterech a modlitebnách zaznamenáno na 90 000 návštěvnických vstupů, se návštěvníkům otevřou další kostely a modlitebny.

První sv. přijímání 2010 (v Říčanech)

16.05.2010 - 09:00

V neděli 16. 5. v 9.00 v kostele v Říčanech během nedělní mše sv. 7 dětí přijme k sobě poprvé Ježíše Krista v eucharistii.

Novéna k Duchu sv. 2010

19.05.2010 - 19:30

Jako každý rok naši farníci spolu s členy komunity Emanuel pořádají v říčanském kostele devítidenní modlitbu a přípravu na slavnost Seslání Ducha sv. Začátek bude bývat většinou v 19.30, pouze ve čtvrtek v 18.45.

Koncert Tišnovského komorního orchestru (pozvánka)

26.05.2010 - 19:30

Ve středu 26. 5. v 19.30 se v římskokatolickém kostele sv. Václava v Tišnově koná poslední ze tří koncertů "Hudebního jara Zdeňka Pololáníka". Koncert se jmenuje "Ozvěny Velikonoc" a zazní na něm dvě rozsáhlé skladby Zdeňka Pololáníka:

Nejkrásnější Ave Maria 5.5.2010

05.05.2010 - 19:30

Ve středu 5. 5. v 19.30 se v římskokatolickém kostele sv. Václava v Tišnově koná druhý ze tří koncertů "Hudebního jara Zdeňka Pololáníka".

Varhanní koncert v Tišnově (pozvánka)

14.04.2010 - 19:30

Ve středu 14. 4. v 19.30 se v římskokatolickém kostele sv. Václava v Tišnově koná první ze tří koncertů "Hudebního jara Zdeňka Pololáníka".

Účinkují

Lucie Žáková - varhany
Vlastimil Bialas - trubka

Dětská mše sv. 8.4.

08.04.2010 - 18:00

Ve čtvrtek 8. 4. v 18 hodin bude v kostele v Říčanech dětská mše sv. Jsou zvány děti i jejich rodiče. Při mši sv. bude udělena svátost křtu Zuzaně Chaloupkové, která se připravuje na první svaté přijímání.

Příprava na první sv. přijímání 8.4.

08.04.2010 - 17:00

Ve čtvrtek 8. 4. v 17 hodin bude na faře setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Setkání mládeže 23.4.

23.04.2010 - 18:45

V pátek 23. 4. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Podrobnosti se dozvíte na facebooku.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce