Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2010

11.09.2010 - 16:00

V tomto roce se bude konat již sedmý ročník „Mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem Richardem Rohrem.

Sederová hostina v Ostrovačicích

01.04.2010 - 19:30

Na Zelený Čtvrtek bude u nás trochu jiný program než v jiných letech. Bude u nás pouze jedna mše sv., a to v Ostrovačicích (v 17.30). Pak bude na faře probíhat speciální večeře na připomínku židovské paschální večeře i na připomínku Kristovy poslední večeře.

Obě večeře spolu úzce souvisí. Sv. apoštol Pavel píše: „Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že i díky jen troše kvasu všechno těsto zkvasí?

Příprava na první sv. přijímání 25.3

25.03.2010 - 17:00

Ve středu 25. 3. v 17 hodin bude na faře setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Křížová cesta v brněnské katedrále (pozvánka)

21.03.2010 - 16:30

V neděli 21. března 2010 v 16.30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude konat křížová cesta.

Bude to ovšem speciální křížová cesta, "Křížová cesta s Matkou Páně", světová premiéra křížové cesty, jejíž hudbu napsal náš varhaník pan Zdeněk Pololáník a jejíž texty pochází od paní Běly Schovancové (žijící v Paříži), mj. stálé přispěvatelky do našeho farního zpravodaje.

Příprava na první sv. přijímání 17.3

17.03.2010 - 18:00

Ve středu 17. 3. v 18 hodin bude na faře setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Přednáška o P. Damiánovi

V neděli 7. března 2010 ve 14 hodin se na faře v Ostrovačicích konala přednáška o P. Damiánovi. Byla to přednáška spojená s promítáním obrázků a posloucháním hudby, a neměl ji nikdo jiný než pan Peter Žaloudek, pravděpodobně náš největší odborník na P. Damiána de Veuster, misionáře malomocných, svatořečeného v Římě v říjnu 2009.

Náboženství pro dospělé 19.3.

19.03.2010 - 18:45

V pátek 19. 3. bude na faře v Ostrovačicích další hodina našeho "náboženství pro dospělé".

Po stopách koledy "Tichá noc" (pozvánka)

08.05.2010 - 06:00

V květnu se chystáme na farní poutní zájezd „Po stopách koledy Tichá noc“.

Cílem pouti budou místa v Solnohradsku v Rakousku, kde přibližně před 200 léty působili Franz Xaver Gruber a Josef Mohr, kteří tam v roce 1818 složili jednu z nejznámějších a nejhezčích vánočních koled „Tichá noc”.

Setkání mládeže 26.3. (pozvánka)

26.03.2010 - 18:45

V pátek 26. 3. večer v 18.45 bude na faře setkání naší mládeže. Více podrobností o setkání lze nalézt na facebooku.

Příprava na první sv. přijímání 10.3.

10.03.2010 - 18:00

Ve středu 10. 3. v 18 hodin bude na faře setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Dětská mše sv. 11.3.

11.03.2010 - 18:00

Ve čtvrtek 11. 3. v 18 hodin bude v Říčanech dětská mše sv. Všechny děti jsou srdečně zvány i se svými rodiči už půl hodiny přede mší sv. na modlitbu křížové cesty.

Náboženství pro dospělé 5.3.

05.03.2010 - 18:45

V pátek 5. 3. v 18.45 bude na faře náboženství pro dospělé. Všichni farníci, kteří se chtějí vzdělávat dále ve víře, zvláště v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Diecézní setkání mládeže 2010

27.03.2010 - 08:30

V sobotu před Květnou nedělí 27. 3. 2010 se již po dvacáté mohou setkat mladí lidé se svým biskupem. Setkání začne 
v 8:30 v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla a vyvrcholí v odpoledních hodinách mší svatou. Liturgický průvod vychází z Petrova 8.

Celé se ponese v duchu letošního motta: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10,17).

Přednáška o P. Damiánovi (pozvánka)

07.03.2010 - 14:00

11. října minulého roku prohlásil papež za svatého P. Damiána.

Postní duchovní obnova 2010

V sobotu 20. února 2010 se u nás na faře konala postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedl Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D, bývalý kaplan v Ostrovačicích (před 13 roky), v současné době přednáší biblické vědy na CMTF UP v Olomouci (více o něm je možno se dovědět zde).

Stránky

Subscribe to RSS - Akce