Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Postní duchovní obnova 2010 (pozvánka)

20.02.2010 - 08:15

Popeleční středou 17. 2. začíná letos doba postní, doba přípravy na Velikonoce, doba střídmosti a doba zvláštního Božího požehnání. Během postní doby máme přijmout Boží slovo do svého srdce a obrátit se k Bohu.

K správnému vstupu do této posvátné doby nám může pomoci duchovní obnova, která se bude konat dne 20. 2. 2010 na faře v Ostrovačicích.

Setkání mládeže 26.2.

26.02.2010 - 19:00

V pátek 26. 2. večer v 19 hodin bude na faře setkání mládeže. Členové skupiny OŘÍK na Facebooku se o této akci mohou více dočíst zde.

Příprava na první sv. přijímání 24.2.

24.02.2010 - 18:00

Ve středu 24. 2. v 18 hodin bude na faře první setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Jsou zvány děti i jejich rodiče.

Náboženství pro dospělé 19.2.

19.02.2010 - 18:45

V pátek 19. 2. v 18.45 bude na faře náboženství pro dospělé. Všichni farníci, kteří se chtějí vzdělávat dále ve víře, zvláště v otázkách Bible, jsou srdečně zváni!

Novoroční koncert ve Veverských Knínicích

Ve středu 20. ledna se konal v kostele ve Veverských Knínicích "Novoroční koncert", na kterém vystoupili studenti Gymnázia P. Křížkovkého z Brna-Komína.

Nevíme, jaký to byl pro ně zážitek, pravděpodobně jim byla zima, možná doposud v teplotě blízké bodu mrazu ještě neúčinkovali

Beseda o koledě Tichá noc

V neděli 3. 1. ve 14 hodin se na faře konala přednáška o koledě Tichá noc spojená s besedou. Lektorem nebyl nikdo jiný než pan ThLic. Peter Žaloudek, autor velmi úspěšné brožury na toto téma.

Jeho slova o autorech textu a hudby této nejkrásnější koledy byla doprovázena promítáním fotografií míst spojených s koledou a posloucháním různých nahrávek koledy z různých míst světa.

Svěcení vína 2009

Den 27. prosinec 2009 byl plný událostí: Při všech mších svatých dvojice našich manželů obnovily své manželské sliby.

Jelikož však toho dne jsme oslavili nejen svátek sv. Rodiny, ale i sv. Jana Evangelistu, odpoledne se na faře pořádalo setkání spojené s požehnáním vína.

Farní odpoledne 6.12.2009

V neděli 6. prosince 2009 se na faře v Ostrovačicích konalo setkání farníků ze tří našich obcí. Bylo nás více než 60. Kromě zmíněných farníků přišli i vzácní hosté Helenka Malášková z Brna a manželé Žaloudkovi z Vídně.

Setkání začalo ve 14 hodin odpoledne. Prvním bodem, pro některé možná nečekaným, bylo požehnání nově rekonstruovaného sálu k setkávání.

Minirozhovor s Anežkou Ondráčkovou, účastnicí výletu do ZOO a farního táboráku

1. Anežko, určitě si ještě pamatuješ na náš výlet do ZOO s panem farářem. Co tě v ZOO nejvíce zaujalo?

Dlouhá chvíle přemýšlení... No, asi to, jak jsem se v ZOO fotila u Velké čínské zdi (reklamní akce), no a pak zvířata a taky ta houpajda, jak jsem tam lítala. (Anežka se totiž houpala tak moc, že to "vykolejilo" i pana faráře, který ji z dostatečné vzdálenosti pozoroval.)

2. A která zvířata se ti nejvíce líbila?

Ryby, malé opičky a taky zvířata na dětské farmě.

Jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Uběhla víc jak polovina letošního roku a z naplánovaných oslav 750. výročí trvání farnosti v naší obci se nám jich podařilo uskutečnit odpovídající poměrnou část. Z hlediska organizátorů docela úspěšně, na celkové hodnocení je času dost. Zdá se, že i farníci všech tří obcí jsou s průběhem spokojeni. Jen velmi stručně vzpomenu některé z akcí zařazených do vzpomínkových aktivit:

Kalendárium podzim 2009

Farní den

5. 9. 2009

Prezentace farnosti a obce Veverské Knínice.

Biřmování

6. 9. 2009

10.00 - Při mši sv. ve Veverských Knínicích o. biskup Vojtěch Cikrle udělí dvaceti našim biřmovancům svátost biřmování.

Posezení při cimbálové muzice

6. 9. 2009

14.00 ve Veverských Knínicích v areálu u Hutků. Vystoupí Dětský folklórní soubor Jánošíček z Brna.

Dožínky

20. 9. 2009

Mše svaté na poděkování za letošní úrodu (obvyklý nedělní pořad mší sv.).

Setkání seniorů

23. 9. 2009

Září 2009

Tento rok je bohatý na množství akcí - to vidíte i v "Kalendáriu", které se tentokrát ani nevejde na obvyklou jednu stranu našeho zpravodaje.

Ty nejdůležitější dvě akce tam však nenajdete, protože se konají až v září.

Jedná se o biřmování, které udělí biskup Vojtěch Cikrle našim biřmovancům dne 6. září 2009 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích (jedná se o první návštěvu našeho biskupa ve Veverských Knínicích vůbec; slavnost biřmování v samotné farnosti se konala naposledy v r. 1908).

Slavnost sv. Lucie v Říčanech

V předvečer svátku sv. Lucie 12. 12. 2008 uspořádaly obec a říčanské organizace pro děti lampionový průvod. I přes nepřízeň počasí v podobě padajícího mokrého sněhu se zúčastnilo asi 70 lidí.

Po rozžehnutí lampionů před školou se účastníci přesunuli do kostela.

V prostoru osvětleném jen lampiony zazněla starodávná antifona "Ejhle Hospodin přijde" a P. Ludvík Bradáč vyprávěl dětem o životě sv. Lucie.

Ohlédnutí za charismatickou konferencí

Měla jsem možnost zúčastnit se charismatické konference ve dnech 9.-13. 7. tohoto roku. O této akci jsem se dozvěděla z rádia Proglas a také z letáčku, který byl umístěn na nástěnce v kostele.

Ráda bych se s vámi podělila o radost, kterou jsem spolu s ostatními mohla prožívat. Konference se konala stejně jako loni v Brně na výstavišti v pavilonu F. Bylo to setkání věřících lidí z celé republiky. A protože toto byla již v pořadí 19. konference, někteří tam nebyli poprvé, ale zúčastňují se jí každý rok. Nelitují ani námahy spojené s cestováním z různých koutů republiky.

Církevní silvestr Rosice (2007)

Poslední den církevního roku se již tradičně konala na rosické faře oslava církevního silvestra. Tato akce je jedinečnou příležitostí pro setkání mládeže celého rosického děkanátu. Program měl na starosti Luděk Strašák ze Zbraslavi, takže se nikdo z přítomných nenudil. Po krátké bohoslužbě slova, která byla sloužena P. Petrem Koutským, jsme se odebrali na blízkou faru, kde začaly oslavy konce církevního roku plné zpěvu, tance a her.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce