Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Církevní silvestr (2007)

Seznámení s naším novým farářem. Církevní silvestr trošku jinak.

Dne 1. prosince 2007 večer se sešlo na faře v Ostrovačicích přes 60 farníků z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, aby se trošku víc seznámili s novým panem farářem Ludvíkem Bradáčem a zároveň s ním zakončili uplynulý církevní rok.

Pro ty, kdo nemohli přijít, jsme zachytili několik odpovědí na naše zvědavé otázky:

Otče, řekněte nám něco o své rodině a svém životě, který vedl ke kněžství.

Charismatická konference (2007)

O tom, že bude charismatická konference letos v Brně a o její náplni jsme vás již informovali v minulém zpravodaji. Konference proběhla, Bohu díky, s velkým požehnáním. Zúčastnili se i zástupci našich farností ze všech tří obcí. Program byl naplněn podle harmonogramu, přednášející otvírali srdce všech přítomných, prostředí bylo velmi příjemné, atmosféra srdečná a radostná. Brno přijalo účastníky velkoryse, od uvítání otcem biskupem Vojtěchem při zahajovací mši sv. ve středu 25. 7., přes vřelou zdravici a osobní svědectví hejtmana Jihomoravského kraje Ing.

Drakiáda (2006)

Rád bych se s Vámi podělil o několik zážitků z letošní drakiády.

Drakiáda byla naplánovaná na neděli 15. října na kopci u reklamy. Krásný slunný větrný nedělní den lákal všechny děti, rodiče i prarodiče pouštět draky, nebo se na ně jen dívat. Draci se na obloze slétali postupně, některým se sice létat moc nechtělo, ale to zase napravily šikovné ruce maminek a tatínků. Místa na obloze bylo spousta, draci měli velkou volnost - pokud jim to jejich majitelé dovolili.

Setkání mládeže s o. biskupem (2006)

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem před Květnou nedělí

Jednoho chladného dubnového rána se obyvatelům brněnského centra naskytl zajímavý pohled. Ulice byly zaplněny menšími či většími hloučky mladých lidí, kteří postupně obsadili okolí katedrály sv. Petra a Pavla. Všichni přišli za jediným cílem - setkat se s naším otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Kapucíni v Říčanech

Tak je to konečně tady. Sobota 21. ledna [2006] je den, na který se těšíme. Po mnoha přípravách budeme odměněni. Dnes se má totiž v Říčanech uskutečnit koncert Kapucínů, skupiny, která mě oslovila již před šesti lety ve Veverských Knínicích. Koncert je naplánovaný na pátou hodinu odpolední. My jsme si pro jistotu dali
sraz už o půl čtvrté.

Poutě (2006)

Kalendárium farností Ostrovačice - Říčany, Veverské Knínice od Velikonoc 2006

16. 4. Velikonoce
26. 5. Zahájení svatodušní noveny
27. 5. Pouť farníků do Klokot, na Svatou Horu a Křemešník
  4. 6. Slavnost seslání Ducha sv.
13. 6. Pouť seniorů ke Sv.Antoníčkovi do Blatnice
15. 6. Oslava Božího Těla Říčany
16. 6. Táborák dětí na faře
18. 6. Oslava Božího Těla Ostrovačice a Veverské Knínice
  2. 7. Říčanská pouť
  2. 9. Pouť rodin do Žďáru nad Sázavou
16. 9. Společná pouť rosického děkanství do Zbraslavi

Setkání farností Rosického děkanství (2005)

Brněnská diecéze je územně rozčleněna do 20 správních celků - děkanství. Jedno z nich má sídlo v Rosicích. V sobotu 17. září letošního roku měli farníci z jednotlivých farností Rosického děkanství nebývalou příležitost k osobnímu setkání. Konalo se v Oslavanech.

Kromě společné mše svaté na začátku dne a společné pobožnosti na závěr byla pro účastníky nachystána řada akcí alternativního charakteru. Každý se mohl věnovat tomu, o co měl zájem.

Svědectví z celosvětového setkání v Kolíně nad Rýnem (2005)

Chvála Kristu.

Všechny vás srdečně zdravíme a chtěli bychom vám předat vřelé pozdravy od Svatého otce, který nám dával své požehnání i pro všechny v našich domovech.

Naše pouť začala v Brně na Petrově mší svatou s naším biskupem Vojtěchem Cikrlem, který nám dal na cestu své požehnání. Poté jsme vyrazili do Würzburgské diecéze, kde nás již očekávali. V malém Weltjugendtag městečku Randersacker začínala naše první část poutě.

Kalendárium plánovaných akcí (2005)

Kalendárium plánovaných akcí aneb Co nás čeká od Vánoc do Velikonoc

7.1.2006 sobota 17.00 Sokolovna Ostrovačice Divadelní představení: Jesus Christ supermlád. Jde o muzikál o událostech, které se staly okolo roku 0, a nastudoval je soubor s názvem Spojené farnosti. Tento soubor vznikl přibližně před 14 lety

Chaloupky (1995)

Na Chaloupkách se nám velice líbilo. Byl to dívčí křesťanský tábor. Celkem nás bylo 15 děvčat a 6 vedoucích. Jsou to mladé a hodně dívky.
Každý den jsme chodily na tůry hledali jsme poklad, putovaly do Betléma... Za deset dní jsme ušly 54 kilometrů.
Program byl následující: 8 hodin budíček, pak následovala rozcvička, "témátko", snídaně a pak už různé hry, modelování nebo vycházky do přírody, které se protáhly někdy až do večera. Nechyběla ani stezka odvahy.
Náš den jsme večer zakončili společnou modlitbou.

Katolická charismatická konference 1995

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 13.-16. července 1995 v Českých Budějovicích

Dalo by se dlouze vyprávět o krásné atmosféře tohoto setkání, o jednotlivých přednáškách, o mši svaté, při které zaznívala chvála Páně v jazycích,... Našla by se řada myšlenek, které by bylo dobré zdůvodnit, ale na to zde není místo, a tak dvě myšlenky za všechny:

Svatocecilské setkání

26.11.2009 - 17:30

Ve čtvrtek 26. listopadu se v kostele v Říčanech konalo obvyklé "Svatocecilské setkání", tedy setkání k poctě sv. Cecílie, patronky hudby a hudebníků.

Setkání seniorů prosinec 2009 (pozvánka)

16.12.2009 - 09:00

Ve středu 16. 12. v 9 hodin bude na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání seniorů.

Na programu je kromě několika slov o adventu a rovněž o stáří nebo stárnutí i prohlížení si fotek z Nepálu, a vyprávění o cestě do této nádherné, hornaté, exotické země.

Svatocecilské setkání v Říčanech

24.11.2011 - 17:30

Ve čtvrtek 24. listopadu se bude v kostele v Říčanech konat obvyklé "Svatocecilské setkání", tedy setkání k poctě sv. Cecílie, patronky hudby.

Sv. Cecílie je římská mučednice ze 3. století (narodila se kolem r. 200). Už jako dítě se stala křesťankou. Žila však v zemi pohanské, v zemi, kde se tvrdě křesťané pronásledovali, v zemi která byla pro ni cizinou.

Svatohubertská mše svatá

04.11.2009 - 17:00

Ve středu 4. listopadu v kostele ve Veverských Knínicích se poprvé konala Svatohubertská mše sv. Této události se zúčastnilo veliké množství věřících nejen z našich farností, mezi nimi několik myslivců.

Ve stylově vyzdobeném kostele čtyři trubači z Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně provedli Vackovu Hubertskou mši B dur.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce