Bohoslužby

Mše sv. 250. výročí posvěcení říčanského kostela

Mše sv. 12. října 2013 v říčanském kostele byla vrcholem oslav 250. výročí posvěcení našeho kostela. Hlavním celebrantem měl být o. biskup Vojtěch Cikrle, kvůli jeho nemoci přijel generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, který hned na začátku mše sv. nás ujistil o duchovní blízkosti našeho biskupa, který se za naši farnost modlí.

Mše sv. se účastnilo velké množství lidí, nejen farníků z Říčan a Ostrovačic, ale i z Veverských Knínic a z okolí. S o. generálním vikářem koncelebrovalo 7 kněží a dva jáhni. Prožili jsme při ní radost z toho, že nás má Bůh rád a žehná nám.

Lesní mše – pohledem „přespolní“ účastnice

Když jsme se poprvé před dvěma lety vydali na den sv. Marie Magdalény na ohlášenou lesní mši u Helenčiny studánky, netušili jsme, že se setkáme s vlídným přijetím a vstřícnou náladou všech přítomných poutníků z pořádajících farností „Oříku“ i ostatních, kteří připutovali z Kohoutovic, Žebětína, Líšně, Komína a dalších farností. Jsou tomu již dva roky, a od té doby jsme si toto setkání nenechali ujít, letos jsme přišli už po třetí. Mluvím za farníky z Bystrce, a přesněji, za sebe a manžela, protože ani jeden z nás není bystrckým ani brněnským rodákem.

Helenčina studánka 2011

Dne 13. července 2011 se konala již potřetí mše sv. u Helenčiny studánky. A zdá se, že to není naposledy, protože všichni účastníci byli spokojeni až nadšeni. Mnozí z nich přišli pěšky, několik jich přijelo na kole a pár (včetně pana faráře) se jich přivezlo až na místo autem. Na tomto krásném místě, taky v souvislosti s Mojžíšem, který se setkal s Bohem hovořícím z hořícího keře, jsme si uvědomili, jak k nám Bůh hovoří skrze přírodu, jak Boží láska (jako oheň) k nám přichází z každého Božího stvoření, kterými jsme obklopeni.

Uvedení Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa

14.05.2011 - 15:00

Mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskupem královéhradeckým, přijme biskupské svěcení z rukou kardinála Tarcisia Bertoneho, SDB, vatikánského státního sekretáře, v sobotu 7. 5. 2011 v 16:30 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu (u oltáře katedry).

Hody ve Veverských Knínicích

Ve Veverských Knínicích jsme dne 3. 10. 2010 slavili hody. Co to jsou hody? Jednoduše to vyjadřuje P. Simajchl ve svém kázání: Nahoře v Čechách se říká posvícení, dole na Moravě hody, v církevním kalendáři "Památka posvěcení chrámu".

Ještě jeden citát (z wikipedie):

Dožínky 2010

V neděli 26. 9. 2010 jsme ve všech našich kostelích poděkovali za letošní úrodu. Uvědomili jsme si přitom nutnost rovněž pamatovat na ty, kdo mají nouzi.

Jak je vidět z fotografií, Bůh nám letos požehnal. A požehnal nám i dnes, totiž radostí, když jsme mu děkovali a byli spolu.

Helenčina studánka podruhé, pro mě poprvé

Loni v červenci byla poprvé přesunuta mše svatá z našich kostelů do krásné přírody u Helenčiny studánky. Já jsem na ní loni bohužel nebyla, jela jsem s manželem „do práce“, byli jsme až kousek u Verony, známého to místa, kde bydlela Julie, hlavní hrdinka známé Shakespearovy tragédie Romeo a Julie.

Dožínky 2010 (pozvánka)

26.09.2010 - 07:45

V neděli 26. 9. 2010 při nedělních bohoslužbách (podobně jako loni) poděkujeme Bohu za letošní úrodu.

Mše sv. u Helenčiny studánky podruhé

Ve středu 21. července jsme po roce opět slavili mši sv. u Helenčiny studánky. Na mši svatou přišlo nebo přijelo mnoho poutníků z různých obcí a farností.

Počty účastníků mše sv.

Bystrc 20
Kohoutovice 10

Mše sv. u Helenčiny studánky podruhé (pozvánka)

21.07.2010 - 17:30

Ve středu 21. července budeme opět slavit mši sv. u Helenčiny studánky. Začátek mše sv. bude v 17.30. Jde o to, aby mohli dorazit poutníci z různých stran, a to i v případě, že ten den budou v práci.

Je možné jít pěšky od Velké Ceny anebo od Podkomorské myslivny (v obou případech jsou to zhruba 2 km), srdečně zveme i poutníky z Bystrce, ze Žebětína i z dalších farností!

Svatohubertská mše svatá

04.11.2009 - 17:00

Ve středu 4. listopadu v kostele ve Veverských Knínicích se poprvé konala Svatohubertská mše sv. Této události se zúčastnilo veliké množství věřících nejen z našich farností, mezi nimi několik myslivců.

Ve stylově vyzdobeném kostele čtyři trubači z Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně provedli Vackovu Hubertskou mši B dur.

Dožínky

V neděli 20. září 2009 proběhly ve všech našich kostelích Dožínky. Poděkovali jsme za všechny dary země, polí, zahrad, a taky se pokochali pohledem na některé z nich, které tvořily výzdobu oltáře nebo byly přineseny v obětním průvodu.

A vlastně nejen pokochali pohledem – po mši sv. (především) děti okusily i chuť těchto plodů.

Noví dospělí křesťané

Tak máme mezi sebou 21 nových dospělých křesťanů! Dne 6. září 2009 z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali tito mladí lidé svátost křesťanské dospělosti a určitě se dary Ducha svatého projeví v jejich životě i v životě našich farností.

Dožínky (pozvánka)

20.09.2009 - 07:45

V neděli 20. září ve všech našich obcích a kostelích (v Ostrovačicích v 7.45, v Říčanech v 9.00 a ve Veverských Knínicích v 10.45) poděkujeme Bohu za letošní úrodu. Všechny plody země, i když to jsou plody lidské práce, jsou současně i darem Božím.

Svatba v Křtinách

V sobotu 5. září 2009 někdy kolem půl jedné opouštějí ve špalíru přátel ruku v ruce a s úsměvem nádhernou svatyni v Křtinách novomanželé Luboš a Veronika Kaloudovi. Od nynějška navždycky jsou svoji, před Bohem i před církví.

Svatba to byla nádherná a slavná. Není divu, každý milovník fotbalu, tj. skoro každý Čech a Moravák, Luboše Kaloudu, v současné době fotbalistu Sparty Praha, dobře zná.

Stránky

Subscribe to RSS - Bohoslužby