Bohoslužby

Program nedělní návštěvy papeže v Brně

Vrcholem papežské návštěvy pro naši diecézi je mše sv. Svatého Otce v Brně v neděli 27. září 2009. Praktické informace k této mši sv. si můžete přečíst v dopise brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.

Zde přinášíme podrobný program celého nedělního dopoledne:

04:00 Otevření areálu letiště Brno-Tuřany
06:00 Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské
06:30 Přivítání poutníků, organizační pokyny

Program farního víkendu

Již velmi brzo se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. Otce): Přijede brněnský biskup Vojtěch Cikrle a dne 6. září 2009 při mši sv. v 10 hodin udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské dospělosti.

V rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice je připraven bohatý duchovně-společenský program, který je plánován na sobotu a neděli 5. a 6. září. Tento náš "farní víkend" bude mít tři části.

„Malá“ pouť v Žarošicích

Ve čtvrtek 13. srpna se v Žarošicích konala tzv. „malá“ pouť. Mši sv. sloužil o. biskup Pavel Posád a farnost Ratíškovice měla tuto pouť na starosti (viz fotka s krojovanými ministranty z Ratíškovic). V 18.30 začal společný růženec a v 19 hodin pak byla mše sv. se světelným průvodem.

Pouť a mše sv. na Veveří

V sobotu 8. 8. 2009 před blížící se slavností Nanebevzetí Panny Marie proběhla naše druhá pouť na Veveří.

Již před 13. hodinou vyrazili poutníci z Říčan a z Brna-Bystrce. Bylo dost horko, tak jako loni, už jsme ale docela zkušení poutníci.

Žarošice 13.8.

Ve čtvrtek 13. srpna bude v Žarošicích „malá“ pouť. Mši sv. bude sloužit o. biskup Pavel Posád a farnost Ratíškovice má tuto pouť na starosti. V 18.30 začíná společný růženec a v 19 hodin mše sv. se světelným průvodem.

Biřmování (pozvánka)

06.09.2009 - 10:00

Příprava 23 biřmovanců, která probíhá již zhruba rok při setkáních na faře v Ostrovačicích, vyvrcholí v neděli 6. září 2009, kdy jim při mši sv. v 10 hodin ve Veverských Knínicích otec biskup Vojtěch Cikrle udělí svátost biřmování.

Návštěva Sv. Otce (pozvánka)

27.09.2009 - 10:00

Blíží se významná událost v životě české a moravské církve: návštěva Sv. Otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Program návstěvy Sv. Otce je následující:

Sobota 26. září

Svatý otec přiletí dopoledne na ruzyňské letiště

Informace o papežské mši sv. v Brně

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle píše ve svém dopise:

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k blížící se návštěvě papeže Benedikta XVI. je nutné upřesnit počet účastníků mše svaté, kterou bude Svatý otec slavit v neděli 27. září 2009 v 10 hodin v Brně...

Mše sv. u Helenčiny studánky

Poprvé jsme slavili mši sv. u Helenčiny studánky. A bylo to velmi krásné. Námaha mnoha poutníků (cesta pěšky ať už z Bystrce nebo ze Žebětína nebo z Veverských Knínic je pořádně do kopce) byla odměněna radostnou slavností, při níž jsme si mohli uvědomit Boží lásku k nám, lásku která se vylévá ze Srdce Ježíšova jako voda pro žíznivého člověka.

Pohřeb Jaroslavy Čertkové

V sobotu 18. 7. jsme se rozloučili při pohřební mši sv. v přeplněném kostele s naší drahou sestrou, varhanicí farnosti a starostkou obce Veverské Knínice paní Jaroslavou Čertkovou. Pán si ji k sobě povolal ve věku nedožitých 54 let po dlouhé těžké nemoci.

Mše sv. u Helenčiny studánky (pozvánka)

22.07.2009 - 17:30

V krásné přírodě budeme mší svatou oslavovat Boha. Jsou různé možnosti, jak se tam dostat: pěšky od Velké Ceny anebo od Podkomorské myslivny. V každém případě jsou to zhruba 2 km, od Podkomorské myslivny je to však náročnější, cesta vede hodně do kopce.

 

Starší lidé, kteří nedojdou pěšky, se mohou přihlásit u faráře a budou na místo dopraveni autem.

Pořad bohoslužeb a jejich úmysly

Pořad bohoslužeb až do konce roku se nachází, spolu s akcemi, které se budou v našich farnostech pořádat, zde.

Pokud se chcete dovědět, na jaký úmysl je mše slavena, můžete rozkliknout řádek bohoslužby - v popisu pak naleznete úmysl bohoslužby, případně se dovíte, že úmysl mše sv. ještě není obsazený (v tom případě se můžete napsat požadavek na úmysl bohoslužby).

Stránky

Subscribe to RSS - Bohoslužby