Charita

sbírky aj.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Jako již několik roků po sobě, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek ve městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé brněnské diecézi.

Celkem již sbírka probíhá v 98 obcích v působnosti OCH Rajhrad.

Stoupá i počet kolednických skupinek, kterých letos vyšlo v naší oblasti již 502, což představuje téměř 2 000 dobrovolných pomocníků.

Radostné Vánoce 2013

Jak je jen možné napsat dnes článek k Vánocům bez toho, abych moralizoval, poučoval, či nostalgicky vzpomínal na dětství, bílý sníh, načinčaný stromeček, vánočního kapra, cukroví, dárečky ...

Kaple v Hospici sv. Alžběty

Hospic pečuje o pacienty v situaci, kdy se jejich nemoc stala neléčitelnou a neexistuje účinná léčba, která by nemocného uzdravila. Nemocný, který ví, že před ním už není dlouhá perspektiva života, má často snahu napravit zraněné mezilidské vztahy, odpustit, přehodnotit své životní hodnoty, dát svému životu nový rozměr.

Tříkrálová sbírka v roce 2014

05.01.2014 - 13:00

O prvním víkendu příštího roku 4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Více informací naleznete v příspěvku farního zpravodaje.

Tříkrálová sbírka 2014

O prvním víkendu příštího roku 4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Skupinky malých koledníků navštíví tradičně všechny domácnosti s prosbou o finanční výpomoc. Tato charitativní akce je tradičním poselstvím dobré vůle a pozitivního přístupu, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Projekt Adopce na dálku

Dalším rokem ve farnosti Veverské Knínice pokračuje projekt Adopce na dálku®. Několik farníků sponzoruje při studiu celkem tři děti, dva chlapce a jednu dívku. Děvče Sona K navštěvuje „základní“ školu, učí se dobře a sama vede doučování dětí z nižších ročníků, aktivně se účastní mimoškolních aktivit. Hoch Adarsh studuje druhým rokem na vyšší škole elektrotechniku, k úspěšnému dokončení studia mu však chybí některé zkoušky. Další hoch Sri Nidhi letos úspěšně ukončil studium na „základní“ škole s velmi dobrými studijními výsledky a po prázdninách nastoupí na vyšší stupeň školy.

Tříkrálová sbírka v našich obcích

Také začátkem tohoto roku se v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. V Ostrovačicích a Říčanech v sobotu 5. ledna, v Knínicích v neděli 6. ledna 2013. V Ostrovačicích a v Knínicích koledovaly čtyři skupinky koledníků, v Říčanech devět. Většinou to byli malí školou povinní tři králové, ovšem v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci zazpívali známou melodii „My tři králové jdeme k vám …“.

O důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích

V roce 2007 jsem v této rubrice Oříku psala o důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích.

Letos, po pěti letech, musím toto své konstatování opět potvrdit. Během své dlouhodobé hospitalizace ve FNB jsem znovu ocenila přítomnost těchto „andělů“ na zemi. V mém případě to byla sestra Hanka Kostková, která ve FNB nyní působí. Vlídná, milá, chápající, i v době letošních extrémních veder běhající po všech pavilonech nemocnice a přinášející útěchu a Tělo Páně těm, co jsou odkázáni na její službu.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2012

Letos se již po jedenácté uskutečnila v našich farnostech Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků procházely obcemi a svým koledováním přispěly nemalou měrou k výsledné částce, která se vykoledovala v celé brněnské diecézi. A nejen to. Jako součást Oblastní charity Rajhrad se můžeme pyšnit nejvyšší vykoledovanou částkou v diecézi. V následujícím textu jsou jednak uvedeny projekty, které se z výtěžku sbírky podpoří, jednak výsledky vykoledovaných částek jednotlivých oblastních charit.

Představení Oskar a Růžová paní

Ve středu 9. listopadu se konalo v sále Biskupského gymnázia v Brně divadelní představení s názvem „Oskar a Růžová paní“. Na představení nás jednak upozorňoval p. farář v ohláškách, jednak visel plakátek před každým z našich tří kostelů. Malá hrstka zájemců, v níž ale byly zastoupeny všechny tři obce, se tedy vypravila do Brna.

Divadelní představení Oskar a růžová paní

09.11.2011 - 19:00

9. 11. 2011 v sále Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85 se bude konat divadelní představení Oskar a růžová paní.

Hrají herci Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář a Martina Eliášová. Režie: Ivan Balaďa

O Adopci na dálku® tentokrát z jiného soudku

V poslední době se objevily v tisku zprávy, které zpochybňovaly význam projektu Adopce na dálku®. Poukazovaly na jeho neefektivnost a přímo nařkly všechny „adoptivní rodiče“ z uspokojování vlastních pocitů čistého svědomí při pomoci potřebným. Tvrdily, že lidé si vybírají k adopci pouze hezké děti, že děti z vložených peněz nic nemají, že profitují pouze firmy, vyrábějící školní uniformy.

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011

Letošní Tříkrálová sbírka se konala po celém území ČR ve dnech 1. - 14. ledna 2011. V našich farnostech sbírka dopadla takto: V Ostrovačicích se vybralo 23.022 Kč, v Říčanech 59.145 Kč, ve Veverských Knínicích 25.363 Kč. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům z našich obcí. Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím.

Oblastní charita Rajhrad, pod kterou se kumulují peníze vybrané v obcích Modřického a Rosického děkanství, vykázala letos částku 2,457.250 Kč.

Završení Vánoc

Doba vánoční končí, jak je známo, nedělí Křtu Páně. Poslední letošní vánoční víkend (8. – 9. ledna 2011) byl plný vánočních událostí. Byla to především tříkrálová sbírka, která se konala opět ve všech třech našich obcích. V sobotu v Ostrovačicích a Říčanech, a v neděli ve Veverských Knínicích zhruba 45 dětí vytvořilo trojice „králů“, kteří navštěvovali jednotlivé domácnosti a přinášeli tam radostnou zvěst o narození Ježíše.

Stránky

Subscribe to RSS - Charita