Charita

sbírky aj.

Tříkrálová sbírka

03.01.2015 - 09:00

V sobotu 3. ledna 2015 a v neděli 4. ledna proběhne v našich obcích obvyklá Tříkrálová sbírka, kterou se snažíme pomoci chudým a potřebným. V Ostrovačicích a Říčanech se sbírka uskuteční v sobotu 3. ledna, ve Vev. Knínicích v neděli 4. 1. 2015 během odpoledne. 

Kaple Božího milosrdenství v hospici sv. Alžběty

Dne 3. listopadu 2014 se konalo slavnostní posvěcení kaple Božího milosrdenství v hospici sv. Alžběty na Kamenné ulici v Brně.

Projekt Adopce na dálku®

Další školní rok indických žáků a studentů sponzorovaných skupinou farníků z Veverských Knínic je za námi. Všechny tři sponzorované děti úspěšně pokračují ve studiu a aktivně se podílejí na akcích organizovaných jejich školami.

Nejstarší Adarsh (20 let) ukončil čtvrtý semestr bakalářského studia, Sona K (14) devátou třídu a Sri Nidhi (17) první ročník na úrovni střední školy. Sri Nidhi dosáhl při hodnocení velmi pěkných výsledků, z celkového možného počtu 600 bodů získal 594 a byl oceněný jako nejlepší student ročníku. Jako vzdálení „adoptivní rodiče“ z toho máme velkou radost.

Z naší pošty…

Po návratu z desetidenní dovolené domů jsem zjistila, že se nám zase rozrostla naše pošta. Manželovi naskočila celá řada mailů a já jsem probírala poštovní zásilky nejen nové, ale i ty, které jsme v předcházejících dnech nestačili vyřídit. Mezi novými nabídkami se slevami 50% v supermarketech jsem zaznamenala i celou řadu dopisů. Co obsahovaly? Především prosby se složenkami, abychom pomohli, respektive můj muž, na kterého byly adresovány, v naléhavých životních situacích.

Den modliteb za misie

19.10.2014 - 07:45

Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklého nedělního pořádku. Při nich se budeme modlit za misie a rovněž bude sbírka na tento účel.

Z historie Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materiálech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních.

Chráněné bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě

V listopadu loňského roku byla oficiálně zahájena rekonstrukce starých původně vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí.

Tohoto aktu se zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, zástupci města Rajhrad, benediktinského opatství v Rajhradě a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Jako již několik roků po sobě, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek ve městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé brněnské diecézi.

Celkem již sbírka probíhá v 98 obcích v působnosti OCH Rajhrad.

Stoupá i počet kolednických skupinek, kterých letos vyšlo v naší oblasti již 502, což představuje téměř 2 000 dobrovolných pomocníků.

Radostné Vánoce 2013

Jak je jen možné napsat dnes článek k Vánocům bez toho, abych moralizoval, poučoval, či nostalgicky vzpomínal na dětství, bílý sníh, načinčaný stromeček, vánočního kapra, cukroví, dárečky ...

Kaple v Hospici sv. Alžběty

Hospic pečuje o pacienty v situaci, kdy se jejich nemoc stala neléčitelnou a neexistuje účinná léčba, která by nemocného uzdravila. Nemocný, který ví, že před ním už není dlouhá perspektiva života, má často snahu napravit zraněné mezilidské vztahy, odpustit, přehodnotit své životní hodnoty, dát svému životu nový rozměr.

Tříkrálová sbírka v roce 2014

05.01.2014 - 13:00

O prvním víkendu příštího roku 4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Více informací naleznete v příspěvku farního zpravodaje.

Tříkrálová sbírka 2014

O prvním víkendu příštího roku 4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Skupinky malých koledníků navštíví tradičně všechny domácnosti s prosbou o finanční výpomoc. Tato charitativní akce je tradičním poselstvím dobré vůle a pozitivního přístupu, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Projekt Adopce na dálku

Dalším rokem ve farnosti Veverské Knínice pokračuje projekt Adopce na dálku®. Několik farníků sponzoruje při studiu celkem tři děti, dva chlapce a jednu dívku. Děvče Sona K navštěvuje „základní“ školu, učí se dobře a sama vede doučování dětí z nižších ročníků, aktivně se účastní mimoškolních aktivit. Hoch Adarsh studuje druhým rokem na vyšší škole elektrotechniku, k úspěšnému dokončení studia mu však chybí některé zkoušky. Další hoch Sri Nidhi letos úspěšně ukončil studium na „základní“ škole s velmi dobrými studijními výsledky a po prázdninách nastoupí na vyšší stupeň školy.

Tříkrálová sbírka v našich obcích

Také začátkem tohoto roku se v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. V Ostrovačicích a Říčanech v sobotu 5. ledna, v Knínicích v neděli 6. ledna 2013. V Ostrovačicích a v Knínicích koledovaly čtyři skupinky koledníků, v Říčanech devět. Většinou to byli malí školou povinní tři králové, ovšem v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci zazpívali známou melodii „My tři králové jdeme k vám …“.

O důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích

V roce 2007 jsem v této rubrice Oříku psala o důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích.

Letos, po pěti letech, musím toto své konstatování opět potvrdit. Během své dlouhodobé hospitalizace ve FNB jsem znovu ocenila přítomnost těchto „andělů“ na zemi. V mém případě to byla sestra Hanka Kostková, která ve FNB nyní působí. Vlídná, milá, chápající, i v době letošních extrémních veder běhající po všech pavilonech nemocnice a přinášející útěchu a Tělo Páně těm, co jsou odkázáni na její službu.

Stránky

Subscribe to RSS - Charita