Charita

sbírky aj.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2012

Letos se již po jedenácté uskutečnila v našich farnostech Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků procházely obcemi a svým koledováním přispěly nemalou měrou k výsledné částce, která se vykoledovala v celé brněnské diecézi. A nejen to. Jako součást Oblastní charity Rajhrad se můžeme pyšnit nejvyšší vykoledovanou částkou v diecézi. V následujícím textu jsou jednak uvedeny projekty, které se z výtěžku sbírky podpoří, jednak výsledky vykoledovaných částek jednotlivých oblastních charit.

Představení Oskar a Růžová paní

Ve středu 9. listopadu se konalo v sále Biskupského gymnázia v Brně divadelní představení s názvem „Oskar a Růžová paní“. Na představení nás jednak upozorňoval p. farář v ohláškách, jednak visel plakátek před každým z našich tří kostelů. Malá hrstka zájemců, v níž ale byly zastoupeny všechny tři obce, se tedy vypravila do Brna.

Divadelní představení Oskar a růžová paní

09.11.2011 - 19:00

9. 11. 2011 v sále Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85 se bude konat divadelní představení Oskar a růžová paní.

Hrají herci Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář a Martina Eliášová. Režie: Ivan Balaďa

O Adopci na dálku® tentokrát z jiného soudku

V poslední době se objevily v tisku zprávy, které zpochybňovaly význam projektu Adopce na dálku®. Poukazovaly na jeho neefektivnost a přímo nařkly všechny „adoptivní rodiče“ z uspokojování vlastních pocitů čistého svědomí při pomoci potřebným. Tvrdily, že lidé si vybírají k adopci pouze hezké děti, že děti z vložených peněz nic nemají, že profitují pouze firmy, vyrábějící školní uniformy.

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011

Letošní Tříkrálová sbírka se konala po celém území ČR ve dnech 1. - 14. ledna 2011. V našich farnostech sbírka dopadla takto: V Ostrovačicích se vybralo 23.022 Kč, v Říčanech 59.145 Kč, ve Veverských Knínicích 25.363 Kč. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům z našich obcí. Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím.

Oblastní charita Rajhrad, pod kterou se kumulují peníze vybrané v obcích Modřického a Rosického děkanství, vykázala letos částku 2,457.250 Kč.

Završení Vánoc

Doba vánoční končí, jak je známo, nedělí Křtu Páně. Poslední letošní vánoční víkend (8. – 9. ledna 2011) byl plný vánočních událostí. Byla to především tříkrálová sbírka, která se konala opět ve všech třech našich obcích. V sobotu v Ostrovačicích a Říčanech, a v neděli ve Veverských Knínicích zhruba 45 dětí vytvořilo trojice „králů“, kteří navštěvovali jednotlivé domácnosti a přinášeli tam radostnou zvěst o narození Ježíše.

Konec školního roku v Indii

Stalo se už tradicí, že v téměř každém čísle Oříku přinášíme zmínku o našich „adoptivních“ dětech z Indie.

Dnes vám pro zajímavost předkládáme ukázku dopisu našeho syna Sri Nidhi Bhata, který navštěvuje školu, založenou na principech Matky Terezy, ve velmi zaostalé části indického státu Karnataka. Dopis je psán jejich státním jazykem kannada.

Sbírka na Charitu 23.5

V neděli 23.5. bude během nedělní mše sv. již dlouho naplánovaná sbírka na Charitu. Diecézní charita Brno se rozhodla vzhledem k aktuální situaci zvláště na severní Moravě uvolnit část prostředků z této sbírky pro pomoc obětem záplav.

Ve starém Bohumíně (nedaleko nemocnice, která byla kvůli povodni evakuována)

Deset let s Adopcí na dálku®

Nechce se ani věřit, že již desátým rokem se naše farnost Veverské Knínice, zastoupená ochotnými „maminkami“, podílí na programu Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha.

Během uplynulých let se některé „maminky“ rozhodly svoji podporu ukončit, jiné nás podporují, jak doufáme, z nebeských výšin. Ale vždy se našly ochotné dobrovolnice, které ty předchozí zastoupily.

Tříkrálová sbírka 2010

V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna (2010) se uskutečnila v našich farnostech tradiční Tříkrálová sbírka.

Nejdříve začali chodit koledníci z naší největší obce, Říčan (v sobotu v 9 hodin), o hodinu později pak koledníci z Ostrovačic. Tříkrálová sbírka ve Veverských Knínicích se uskutečnila až v neděli.

Nové zprávy z naší účasti na projektu Adopce na dálku

Na začátku tohoto roku, tak významného pro naši farnost i obec, se domluvila nová skupinka maminek na adopci dalšího dítěte. Protože zatím podporujeme dva chlapce, rozhodly se maminky pro holčičku. Slíbila jsem, že na internetových stránkách Arcidiecézní charity (dále jen ADCH) Praha holčičku vyhledám. Musím se přiznat, že to nebylo vůbec jednoduché. Když vidíte fotografie dětí, které by potřebovaly pomoc, je vám jich líto a nejraději byste vybrali všechny.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2009

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice celkem 64 182 947 Kč. Z toho koleda vynesla 63 789 395 Kč a dárcovské DMS 393 522 Kč. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 14 933 807 korunami. Už tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka Tříkrálových sbírek vznikla.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

V minulém čísle Oříku jsme informovali o výsledcích letošní Tříkrálové sbírky, i o tom, že naše vesnice spadají pod úsek Oblastní charity Rajhrad. Značná část výtěžku naší sbírky připadá na nutné úpravy v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (DLB-sH). Pro bližší seznámení s DLBsH jsme vybrali několik informací z webových stránek tohoto zařízení.

DLBsH Rajhrad je charitním projektem, v jehož podstatě je láska k bližním a služebné milosrdenství těžce nemocným a umírajícím v rodinné atmosféře za přispění nejmodernějších metod a vybavení.

Hodnoty organizace jsou:

O pokračování v účasti na projektu Adopce na dálku

Již několikrát jsme v této rubrice přinesli zprávu o adopci dvou dětí z Indie, na které se podílí prostřednictvím deseti „maminek" farní společenství ve Veverských Knínicích. Před Vánocemi jsme dostali poslední dopisy od dětí i s jejich fotografiemi. Rádi se vám s nimi pochlubíme. Jak můžete vidět, jsou to moc šikovní chlapci.

Stránky

Subscribe to RSS - Charita