Charita

sbírky aj.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2008

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice podle dosud neověřených informací 58 720 173,52 Kč. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 13 467 056,50 korunami. Oproti loňskému roku je to téměř o půl milionu víc. Už tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

Pastorační služba v hospici

Pojem hospic dnes už Bohu díky není v povědomí společnosti neznámý. Na počátku církevních dějin hospice sloužily jako útulky pro poutníky a zvláště onemocnělé při pouti do Svaté země.

Po druhé světové válce se setkáváme s pojmem Hospic v souvislosti s „poutí do věčné vlasti“.

O duchovní pomoci

V této rubrice zpravidla informujeme o pomoci farního společenství Veverské Knínice adoptivním dětem v Indii. Tentokrát bych ráda napsala něco o pomoci, která je naopak určena pro nás. Je to duchovní pomoc kněží a pastoračních asistentů v nemocnicích.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2007

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé České republice 57 230 371,22 Kč. Více se vykoledovalo jen v roce povodní 2005. Počet zaslaných SMS k 6. 2. 2007 byl 22 575. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 12 949 324,50 korunami. Je to nejvyšší částka od roku 2001, kdy se v naší diecézi uskutečnila první sbírka. Již tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

V rosickém děkanství vykoledovali koledníci 719 890, 50 Kč.

Novinky z Adopce na dálku

Koncem října nám ústředí Adopce na dálku© z Arcidiecézní charity Praha oznámilo, že naše adoptivní dcera Roopali Madavi po dokončení 10. třídy (obdoba našeho úplného středoškolského vzdělání) svá studia ukončila a dál už pokračovat nebude. Roopali nám poslala fotku na rozloučenou a poděkovala za naši podporu. Tím ukončila svoji účast v projektu Adopce na dálku®. Z poslední částky, kterou jsme my maminky na její vzdělání zaplatily, zůstala tedy značná část peněz nevyužita.

Z korespondence adoptovaných dětí

V prvním čísle tohoto Farního zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti zapojení do projektu Adopce na dálku®. Uvedli jsme, že farnost Veverské Knínice sponzoruje dvě děti z Indie. Dnes Vám přinášíme několik ukázek z jejich dopisů, které nám vybrala paní Helena Kochová:

Pomáháme jiným (2006)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2006

Výsledky Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi: Výtěžek 12.115.238,- Kč.

Pět let zkušeností s Adopcí na dálku

V roce 2001 jsme se v kostele ve Veverských Knínicích dohodli, že adoptujeme dvě děti z Indie. Získali jsme totiž informace o projektu Arcidiecézní charity Praha (dále jen Charita) „Adopce na dálku®“.

Výstava nemocnice v Ugandě

Jedním z projektů Arcidiecézní charity Praha je i výstavba nemocnice v Ugandě. Tato nemocnice by měla pomáhat nemocným, být školou pro porodní asistentky, osvětovou základnou pro boj proti AIDS a důstojně reprezentovat Českou republiku. Realizace této myšlenky však potřebuje více peněz než může poskytnout Grant Ministerstva zdravotnictví.

Tříkrálová sbírka - historie a současnost

V roce 2000 se v Olomoucké arcidiecézi podařilo poprvé úspěšně zorganizovat Tříkrálovou sbírku. Od roku 2001 je tato sbírka organizována na celorepublikové úrovni.

Také v našich obcích se TKS stala tradicí. V prvním lednovém týdnu, ve dnech 6.-8. ledna 2006 opět navštíví naše domovy Tři králové... Tito koledníci a hlavně jejich dospělí vedoucí si zasluhují vysoké společenské uznání a ocenění.

Misijní neděle (2005)

Jeden dárek navíc

V říjnu tohoto roku (2005) jsme slavili Misijní neděli, kdy jsme si připomínali, že máme pomáhat všem potřebným lidem na světě. Zvláště my děti myslíme na jiné děti v akcích Papežského misijního díla dětí.

Charitativní činnost (1993)

Diecézní charita Brno zabezpečuje sociální politiku církve v diecézi. Zřídil ji za tímto účelem v únoru brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle. Charita pracuje i v naší farnosti a její vedoucí je pí Ludmila Franzová.
Pod Názvem „Budu žít“ se uskutečnila v září akce na pomoc Jugoslávii, kam jsme kromě věcných darů předali i částku 500,- Kč.

Adopce na dálku ve Veverských Knínicích

Maminky z farnosti Veverské Knínice začaly adoptovat děti na dálku v r. 2002. V současné době sponzorují tři děti ze státu Karnataka na jihozápadě Indie.

1) ADARSH

Nar. 18. 3. 1994, námi sponzorován od r. 2004.

Stránky

Subscribe to RSS - Charita