Charita

sbírky aj.

Z korespondence adoptovaných dětí

V prvním čísle tohoto Farního zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti zapojení do projektu Adopce na dálku®. Uvedli jsme, že farnost Veverské Knínice sponzoruje dvě děti z Indie. Dnes Vám přinášíme několik ukázek z jejich dopisů, které nám vybrala paní Helena Kochová:

Pomáháme jiným (2006)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2006

Výsledky Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi: Výtěžek 12.115.238,- Kč.

Pět let zkušeností s Adopcí na dálku

V roce 2001 jsme se v kostele ve Veverských Knínicích dohodli, že adoptujeme dvě děti z Indie. Získali jsme totiž informace o projektu Arcidiecézní charity Praha (dále jen Charita) „Adopce na dálku®“.

Výstava nemocnice v Ugandě

Jedním z projektů Arcidiecézní charity Praha je i výstavba nemocnice v Ugandě. Tato nemocnice by měla pomáhat nemocným, být školou pro porodní asistentky, osvětovou základnou pro boj proti AIDS a důstojně reprezentovat Českou republiku. Realizace této myšlenky však potřebuje více peněz než může poskytnout Grant Ministerstva zdravotnictví.

Tříkrálová sbírka - historie a současnost

V roce 2000 se v Olomoucké arcidiecézi podařilo poprvé úspěšně zorganizovat Tříkrálovou sbírku. Od roku 2001 je tato sbírka organizována na celorepublikové úrovni.

Také v našich obcích se TKS stala tradicí. V prvním lednovém týdnu, ve dnech 6.-8. ledna 2006 opět navštíví naše domovy Tři králové... Tito koledníci a hlavně jejich dospělí vedoucí si zasluhují vysoké společenské uznání a ocenění.

Misijní neděle (2005)

Jeden dárek navíc

V říjnu tohoto roku (2005) jsme slavili Misijní neděli, kdy jsme si připomínali, že máme pomáhat všem potřebným lidem na světě. Zvláště my děti myslíme na jiné děti v akcích Papežského misijního díla dětí.

Charitativní činnost (1993)

Diecézní charita Brno zabezpečuje sociální politiku církve v diecézi. Zřídil ji za tímto účelem v únoru brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle. Charita pracuje i v naší farnosti a její vedoucí je pí Ludmila Franzová.
Pod Názvem „Budu žít“ se uskutečnila v září akce na pomoc Jugoslávii, kam jsme kromě věcných darů předali i částku 500,- Kč.

Adopce na dálku ve Veverských Knínicích

Maminky z farnosti Veverské Knínice začaly adoptovat děti na dálku v r. 2002. V současné době sponzorují tři děti ze státu Karnataka na jihozápadě Indie.

1) ADARSH

Nar. 18. 3. 1994, námi sponzorován od r. 2004.

Stránky

Subscribe to RSS - Charita