Dějiny

Kalendárium začátek r. 2008

KALENDÁRIUM AKCÍ od Vánoc 2007 do doby postní 2008

22. 12. „Světelný průvod“ Ostrovačice, 17.00, trasa sokolovna, vánoční strom

23. 12. „Živý Betlém“ Veverské Knínice v 16.30

24. 12. Půlnoční mše sv. Veverské Knínice v 21.00 Ostrovačice v 22.30

25. 12. Zpívání u jesliček

30. 12. obnova manželského slibu

31. 12. poděkování za uplynulý rok, hymnus Te Deum

5.-6. 1. Tříkrálová sbírka

 6. 1. Veverské Knínic Vánoční koncert souboru Kantiléna ze Křtin

13. 1. Loučení s Betlémem

16. 1. setkání seniorů

Co nás čeká do prázdnin? (2007)

Co nás ještě čeká do prázdnin...

14. dubna Přednáška p. Žaloudka o Molokai v Říčanech
12. května Děkanátní pouť rosického děkanství do katedrály
18.-26. května Svatodušní novéna
19. května Pouť dětí a rodičů na Sv. Kopeček
16. června Farní pouť do Zlatých Hor
29. 6.-1. 7. Tři dny modliteb matek v našich farnostech
1. července Pouť sv. Petra a Pavla v Říčanech

A PAK UŽ HURÁ NA PRÁZDNINY!

Ostrovačice opět městysem

Po 164 letech od povýšení se Ostrovačice opět mohou honosit označením městys. Celá novodobá historie obce je úzce spojena s řádem benediktinů. Pokud budeme za počátek jejich působení v Ostrovačicích považovat rok 1048, kdy kníže Břetislav I. daroval domašovský statek, pod který v té době patřily i Ostrovačíce, nově založenému klášteru břevnovských benediktinů v Rajhradě, můžeme směle tvrdit, že benediktini měli na život obce vliv takřka 9 století. A to až do dvacátých let 20.

Kalendárium podzim 2006

4. října Setkání seniorů na faře
21. října Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti ve Veverských Knínicích
18. listopadu Seminář paní Hlaváčkové, brněnské herečky: Jak správně číst Boží Slovo v liturgii (Pro všechny lektory i další zájemce)
2. prosince Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti v Ostrovačicích
2. prosince Mikulášská besídka - Letos trochu jinak - ve 14.00 hod. v KD Říčany
6. prosince Poutní slavnost ve Veverských Knínicích s oslavou sv. Mikuláše
13. prosince Setkání seniorů na faře

Poutě (2006)

Kalendárium farností Ostrovačice - Říčany, Veverské Knínice od Velikonoc 2006

16. 4. Velikonoce
26. 5. Zahájení svatodušní noveny
27. 5. Pouť farníků do Klokot, na Svatou Horu a Křemešník
  4. 6. Slavnost seslání Ducha sv.
13. 6. Pouť seniorů ke Sv.Antoníčkovi do Blatnice
15. 6. Oslava Božího Těla Říčany
16. 6. Táborák dětí na faře
18. 6. Oslava Božího Těla Ostrovačice a Veverské Knínice
  2. 7. Říčanská pouť
  2. 9. Pouť rodin do Žďáru nad Sázavou
16. 9. Společná pouť rosického děkanství do Zbraslavi

Pastorační rada farnosti (2005)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. Také za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí - kněží, řeholníci, i laici. „Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech“.

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti (PRF). K hlavním úkolům farní rady patří mj.:

Kalendárium plánovaných akcí (2005)

Kalendárium plánovaných akcí aneb Co nás čeká od Vánoc do Velikonoc

7.1.2006 sobota 17.00 Sokolovna Ostrovačice Divadelní představení: Jesus Christ supermlád. Jde o muzikál o událostech, které se staly okolo roku 0, a nastudoval je soubor s názvem Spojené farnosti. Tento soubor vznikl přibližně před 14 lety

Na co se můžeme těšit v říjnu 1995?

* 25. října 1935 se narodil skladatel, hudebník, varhaník, ale především Bohu patřící a velmi skromný člověk - mistr Zdeněk Pololáník.
Při příležitosti oslav jeho významného jubilea se 22. 10. 1995 uskuteční v ostrovačickém kostele představení pana Částka „Bůh je láska", které je ztvárněno podle Janova evangelia a k němuž hudbu napsal právě Zdeněk Pololáník.
Připojujeme se ke všem, kteří mu budou osobně blahopřát, a děkujeme, že svou tvorbou oslavuje Boha a zduchovňuje svět.

Informace z farnosti (1995)

* V sobotu 10. června se uskuteční pouť po stopách sv. Prokopa. Doprovázet nás bude pan ing. František Valdštýn. Přibližný program putování: Libice (sv. Vojtěch) - Chotouň (rodiště
sv. Prokopa) - Sázava (hlavní program). Na zpáteční cestě - Třebíč (bazilika sv. Prokopa). Všechny bližší informace budou ještě upřesněny. Zájemci se jako vždy mohou hlásit u paní Marušky Ševčákové.

* Komunita Emmanuel pořádá ve dnech 30. 6. - 2. 7. Duchovní setkání mládeže (pro mladé ve věku 15-25 let). Budete-li mít zájem, přihlaste se přímo u pana faráře.

Další zprávy z farnosti (1994)

  • Jak jistě všichni víme, v neděli 21. května bude v Olomouci-Neředíně při příležitosti svatořečení bl. Jana Sarkandera sloužit mši svatou papež Jan Pavel II. Odpoledne pak se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce setkání Jana Pavla II. s mládeží. Věříme, že pro všechny, kteří se na tuto pouť vydají, bude hlubokým duchovním zážitkem a my, kteří zůstáváme doma, se v modlitbách se všemi poutníky spojíme. Podrobnosti týkající se organizačních záležitostí budou včas všem oznámeny.

Rok 1994 v naší farnosti

MINUL ROK V NAŠÍ FARNOSTI
... a nebyl bez událostí.
Ohlédněme se tedy zpět a jen krátce si připomeňme, co bylo uděláno ve dvou hlavních oblastech: v oblasti stavební a v oblasti duchovní a kulturní.

Informace z farnosti (1994)

* 5. července t. r. se uskuteční pouť na Velehrad. Cena zájezdu asi 80 Kč. Bližší informace u paní Ševčákové.
* Společenství probíhají každý čtvrtek ve 20 hodin na faře v Ostrovačicích.
* Knihovna - nezapomeňme na možnost půjčení knih a objednávky křesťanských časopisů.
* Schola - přes prázdniny ukončila zkoušky, sejdeme se na nich opět v září, dá-li Pán.
* Hledá se vedoucí pro naši mladší školní mládež (katolický skaut) či podobně).

Z historie říčanského kostela

29. červen je svátkem apoštolů sv. Petra a Pavla. Právě naše farnost má tyto dva světce za své patrony a náš chrám Páně je těmto apoštolům zasvěcen.
Jistě by nás mnohé zajímalo něco z historie kostela i duchovní správy naší obce. Následující řádky jsou zpracovány podle knihy „Říčany na Moravě“ od P. Václava Jana Pokorného, kaplana v Ostrovačicích z r. 1923, kterou věnuje na památku říčanským farníkům.

Z historie proměn farního kostela v Ostrovačicích

S nadcházejícím jarem se naše pozornost opět obrací k pracím, které je nutné provést na našem farním kostele.
Dříve však, než se zmíníme o plánech na tento rok [t.j. 1994], připomeňme si také něco z historie.
Bývalý kostelní hospodář, Eduard Krčál, který řídil a organizoval práce na kostele, nám jako pamětník popisuje některé změny, které byly během mnoha let provedeny na tomto kostele a které jsou pro nás zároveň zajímavostmi.

Vydávání farního zpravodaje

I. Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany

(vycházel od prosince 1993 po září 1995)

Stránky

Subscribe to RSS - Dějiny