Děti

Moje 1. svaté přijímání

Dne 16. června 2013 (v krásný sluneční den) jsme v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech slavili mši svatou, při které jsem poprvé přijala Tělo Páně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom otci Ludvíkovi za krásnou slavnost, ale také za pečlivou přípravu, které se účastnily i děti z Veverských Knínic.

Velké díky patří i katechetce Zuzce, která mě (i ostatní děti) připravovala ke svatému přijímání, předávání vědomostí, trpělivost a otevření dětské mysli v cestě k Bohu. Přeji jí tímto hodně radosti a Božího požehnání při další práci s dětmi.

Žehnání dětských prolézaček

V Říčanech už od začátku prázdnin hned vedle kostela ve školní zahradě stojí krásné dětské prolézačky. Jsou požehnáním i pro říčanský kostel: děti, kterým se dříve do kostela někdy nechtělo, se nyní přímo těší!

21. 7. 2013 proběhlo žehnání těchto prolézaček i celého dětského hřiště.

1. sv. přijímání 2013

V r. 2013 se první sv. přijímání konalo v neděli 16. června. V Říčanech poprvé přistoupila k 1. sv. přijímání Nela Černá, ve Veverských Knínicích těchto 5 dětí: Anna Kadlčková, Veronika Pátková, Jan Carda, Zdeněk Kříž, Pavel Nejezchleb.

Příprava na první svaté přijímání 15.5.

15.05.2013 - 18:00

15. května 2013 v 18 hodin se bude konat další příprava dětí na 1. sv. přijímání.

Naše klasy pro Ježíše

Doba postní už dávno skončila a s ní i postní „hra“ dětí „Naše klásky pro Ježíše“. To, co tam bylo zobrazeno, však dobu postní daleko přesahuje, je aktuální v těchto dnech i v celém našem životě. Děti nejprve semínka zasely do země, ta pak vyklíčila, rostla, nakonec vznikly krásné klásky připravené přinést bohatou úrodu. Podobně Ježíš Kristus byl pohřben (zasetí pšeničného zrna), vstal z mrtvých (vyklíčení) a přinesl spásu celému světu (úroda).

Příprava dětí na 1. sv. přijímání (2013)

Příprava dětí na letošní 1. sv. přijímání, které se uskuteční 16. června 2013 v Říčanech a ve Veverských Knínicích, je v plném proudu. 11. dubna při dětské mši svaté všechny připravující se děti dostaly toto požehnání:

N., ať Tě Bůh žehná, vede tě a chrání.
Ať ti dává laskavé srdce,
abys ho měl(a) ráda a stále víc jej poznával(a).
Jdi s ním s radostí a s důvěrou.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Prázdniny na faře 2013

21.07.2013 - 14:00

Děti, které v předchozích letech o prázdninách na faře bydlely, se již moc těší na dny strávené spolu při modlitbě, hře i poučení. Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Předpokládaná cena je 900,- Kč.

Táborák 2013

20.06.2013 - 16:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku, plné her i zábavy. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Otevření brány pro Ježíše

Pán Ježíš přišel k nám. My jsme se na jeho příchod připravovali s dětmi v Říčanech a Veverských Knínicích tím, že jsme postupně otevírali Adventní Bránu Víry. Motiv brány byl inspirován apoštolským listem Porta fidei (Brána víry), vydaným papežem Benediktem XVI. k vyhlášení Roku víry, který právě prožíváme. Každou adventní neděli jsme otvírali jedno ze čtyř křídel brány a přitom si uvědomovali, že to, čím otvíráme bránu ve skutečnosti, je naše víra.

Mikulášská nadílka v Knínicích

V předvečer svátku sv. Mikuláše (5. 12.) se uskutečnila v knínickém kostele, který je sv. Mikuláši zasvěcen, besídka s nadílkou pro místní děti. Pořadatelem byla ZŠaMŠ Veversé Knínice ve spolupráci s OÚ a Farností Veverské Knínice.

Zahájení tříkrálové sbírky v Brně

02.01.2013 - 14:30

Ve středu 2. ledna 2013 ve 14:30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude konat zahájení Tříkrálové sbírky 2013, mše sv. s žehnáním koledníkům. Více informací naleznete zde

Jak jsme potkaly Cyrila a Metoděje

Byla jsem se sestrou na táboře v Borové u Poličky. Tématem tábora bylo společně s Cyrilem a Metodějem šířit víru na Velké Moravě. Každé ráno byla rozcvička v plavkách a pak pokračovala v řece. Prostě úžasné. Jeden den jsme spali pod širákem, ale přišla velká bouřka a my jsme se museli vrátit do chaty. Celou dobu jsem se bála, aby se nikomu nic nestalo. Druhý den jsme šli na celodenní výlet (na Velkou Moravu). Museli jsme plnit hodně úkolů a moc jsme se přitom bavili.

Táborák 2012

22.06.2012 - 16:00

V pátek v 16 hodin se bude na faře konat předprázdninové setkání dětí s táborákem a spoustou her. Přijďte děti i se svými rodiči! V 18 hodin pak bude mše sv., která se bude konat rovněž na farním dvoře.

Rozloučení s jesličkami 2012

Vánoční doba skončila. Jako obvykle poslední vánoční akcí v našich farnostech bylo rozloučení s jesličkami v Říčanech.

Jistě by se dalo loučit s jesličkami v každém z našich třech kostelů, v Říčanech je to však nejlákavější, zvláště pro děti. Celý betlém tam totiž díky paní Stáně je z perníku. A když je v ohláškách řeč o konci Vánoc a uklízení betléma, přijde tam vždycky spousta dětí. A to bylo i tentokrát, v neděli 8. ledna 2012. Některé z dětí vidíte nahoře na fotce.

Setkání

Nedávno jsem měla možnost prožít večerní modlitbu s dětmi, které byly na táboře na faře. O ten zážitek se s vámi musím podělit.

Seděli jsme venku, všude byla tma, jen uprostřed stolu byla rozžatá svíce. Děvčata jedna po druhé vyslovila díky, poté prosbu a na závěr se svíce poslala dokola. Každý si ji mohl nechat u sebe pro osobní modlitbu.

Stránky

Subscribe to RSS - Děti