Farnosti

Farnost Veverské Knínice

Naše veverskokníničská farnost je jednou ze 449 farností brněnské diecéze, jednou z 20 farností rosického děkanátu.

Farnost Veverské Knínice není příliš veliká farnost, alespoň soudě podle návštěvnosti kostela. Je to možná proto, že se nachází „na samém konci světa“ (téměř :-). Přesto je v ní patrný život a faráři sem vždy jezdívali rádi. (A být na konci světa může být veliká výhoda!)

Patron farnosti

Kromě sv. Mikuláše (patrona našeho kostela) je patronem naší farnosti i sv. Bernard

Farnost Ostrovačice

Naše farnost Ostrovačice je jednou ze 449 farností brněnské diecéze, jednou z 20 farností rosického děkanátu.

Do farnosti Ostrovačice patří obce Ostrovačice a Říčany s příslušnými kostely a tím nejcennějším, co tam je, „dušemi“, tedy jednotlivými lidmi, kteří do kostela přicházejí (nebo zatím ještě nepřicházejí :-).

Patron farnosti

Kromě patronů našich kostelů (svatí Jan Křtitel, Václav, Petr, Pavel) je patronem naší farnosti sv. Benedikt

Subscribe to RSS - Farnosti