schola sv. Petra a Pavla

Schola sv. Petra a Pavla o Noci kostelů 2024

Důležitým aktérem Noci kostelů v r. 2024 byla říčanská schola z kostela sv. Petra a Pavla. Tato schola běžně zpívává při mších sv. v Říčanech, tentokrát ale svým zpěvem a krásnou hudbou obohatila mši sv. v Ostrovačicích. Touto mší sv. začal vlastní program Noci kostelů.

Vánoční zpěvy v říčanském kostele

Naše schola připravila na Vánoce kromě tří lidových koled i dvě částí Vánoční mše od Zdeňka Pololáníka. První část (Vstup) zhudebnil skladatel na texty básně "Vstávají ze sna pastýři" od Václava Renče (viz zde) a druhou část (Před evangeliem) na texty hymnu z breviáře „Od bran, kde slunce vychází“ (viz níže). 

Setkání chrámových sborů v Kralicích

V neděli dne 20. 11. tr. se v kostele sv. Martina v Kralicích nad Oslavou uskutečnilo setkání chrámových sborů. Konalo se u příležitosti svátku sv. Cecílie, patronky hudebníků. Zúčastnil se i náš chrámový sbor od sv. Petra a Pavla v Říčanech spolu se sborem od sv. Martina z Kralic. Toto setkání tentokrát obohatili i Babylonští trubači. Každý z přítomných sborů vystoupil za doprovodu svých vedoucích a zazpíval připravené skladby. Krásným vyvrcholením tohoto setkání bylo spojení všech tří sborů, kteří za doprovodu Babylonských trubačů zazpívali Hubertskou mši od Petra Vacka.

Svatocecilské setkání Kralice 2022

Letošní setkání sborů ke cti sv. Cecilie se konalo 20. listopadu 2022 v Kralicích. Kromě scholy od sv. Petra a Pavla z Říčan a chrámového sboru od sv. Martina z Kralic zde vystoupili Babylonští trubači. Po krátkém vystoupení každého z obou sborů zazněla Svatohubertská mše. Hlavními interprety byli Babylonští trubači, navíc však zpívaly oba sbory. Jednotlivé části mše uváděl vedoucí trubačů, seznámil nás přitom s mnoha zajímavými údaji, souvisejícími s mysliveckým troubením i myslivostí. Setkání tak bylo nejen velmi krásné, ale i poučné a zajímavé.

Svatocecilské setkání 2022

20.11.2022 - 15:30

V neděli 20. listopadu 2022 se bude v kostele v Kralicích konat každoroční setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků. Začátek je v 15:30. Účinkují Chrámový sbor od sv. Petra a Pavla z Říčan, chrámový sbor od sv. Martina z Kralic a Babylonští trubači. Během koncertu zazní především část Svatohubertské mše.

Koncert Scholy sv. Petra a Pavla v Říčanech

V neděli 21. listopadu na slavnost Krále Ježíše Krista jsme vyslechli odpoledne v 15 hodin koncert Scholy sv. Petra a Pavla v kostele v Říčanech. Koncert byl původně naplánován společně s chrámovým sborem sv. Martina z Kralic nad Oslavou k poctě sv. Cecílie, která měla svátek následujícího dne. Na poslední chvíli sbor z Kralic nepřijel kvůli onemocnění několika členů, a tak náš chrámový sbor čítající 12 členů pod vedením Mgr. Dagmar Ryšánkové se zhostil oslavy sám. 

Koncert k poctě sv. Cecílie 2021

V neděli 21. listopadu 2021 se v Říčanech konalo další tzv. Svatocecilské setkání, tedy hudební setkání k poctě sv. Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků.

Původně měly vystupovat dva sbory (viz program koncertu níže), nakonec ale kvůli onemocnění několika účinkujících na setkání vystoupil pouze sbor „domácí“: Schola sv. Petra a Pavla z Říčan.

Setkání se velmi vydařilo.

Program

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

Vedoucí Dagmar Ryšánková

Setkání sborů k poctě svaté Cecílie 2021

21.11.2021 - 15:00

V neděli 21. listopadu 2021 v 15 hodin se bude v kostele v Říčanech konat obvyklé "Svatocecilské setkání", tedy setkání k poctě sv. Cecílie, patronky hudby, hudebníků, muzikantů, zpěváků. Přijďte oslavit Boha a sv. Cecilii a prožít příjemné společné chvíle!

Vánoční koncert na Javůrku 2019

21. prosince 2019 uspořádala obec Javůrek v místní sokolovně vánoční koncert, na kterém na žádost pořadatele vystoupila říčanská schola se sólistkami, bývalými členkami sboru, Terezkou Čertkovou (soprán) a Dorotkou Ryšánkovou (mezzosoprán). 

Do programu jsme zařadili nově nastudované písně: Bim, bam!; V Betlémě se svítí; Přišlo jsi k nám, Jezulátko; Krásná Panna a Dny zázraků a přání. Na závěr vystoupení všichni společně zazpívali několik nejznámějších koled.

Vánoční koncert na Javůrku

21.12.2019 - 17:30

V sobotu 21. 12. 2019 v 17.30 v  sokolovně obce Javůrek se bude konat VÁNOČNÍ KONCERT.

Účinkují:

  • Schola sv. Petra a Pavla z Říčan se sólistkami Dorotkou Ryšánkovou a Terezkou Čertkovou.
  • Žesťový soubor ZUŠ Rosice.
  • Děti z MŠ Javůrek.

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Setkání k poctě svaté Cecilie 2019

V neděli 24. listopadu 2019 se uskutečnilo obvyklé setkání sborů k poctě sv. Cecilie. Letos se konalo v Kralicích nad Oslavou v krásném chrámu sv. Martina. Vystoupily pouze dva sbory – místní sbor z Kralic, zasvěcený tak jako kostel sv. Martinovi, a naše schola sv. Petra a Pavla z Říčan. Každý sbor nejprve předvedl samostatně své pásmo připravených skladeb, ke konci pak oba sbory zazpívaly současně. Oba sbory zpívaly velmi krásně, náš zaujal mj. třemi dětmi, které zpívaly svá sóla a jsou nadějí pro budoucnost říčanské scholy.

Setkání sborů k poctě svaté Cecílie 2018

Dne 25. 11. 2018 v 15 hodin se v kostele svatých Petra a Pavla v Říčanech konalo setkání pěveckých sborů k poctě svaté Cecílie. K naší „Schole svatého Petra a Pavla“ přibyl ještě „Chrámový sbor od svatého Martina“ z Kralic nad Oslavou. Hosty byli duchovní otcové obou farností, o. Josef Požár a o. Ludvík Bradáč. Návštěva na koncertě byla slušná, i když někteří zmínili, že byla slabší než v minulých letech. Připomněli jsme si dvě letošní výročí, a to: 5. výročí setkání našich sborů a 25. výročí založení říčanské scholy.

Setkání k poctě sv. Cecilie 2018

Dne 25. listopadu 2018 se uskutečnilo v kostele v Říčanech setkání sborů k oslavě sv. Cecilie, patronky hudebníků. Na setkání zazpívaly sbory z Kralic (vedoucí Martina Kobrová) a z Říčan (vedoucí Dagmar Ryšánková). Přišlo mnoho lidí, kteří strávili příjemné chvíle s krásnou hudbou.

Program koncertu

Svatocecilská setkání - pátý ročník

Letos proběhlo již páté setkání sborů při příležitosti památky sv. Cecilie.

Svatocecilské setkání 2016

20.11.2016 - 14:30

Setkání chrámových sborů se koná v Kralicích dne 20. října 2016. Začátek je o půl třetí. Kromě chrámových sborů z Kralic a Brtnic tam vystoupí naše schola z Říčan. Všichni jste srdečně zváni!

Stránky

Subscribe to RSS - schola sv. Petra a Pavla